Weer een privacy/security lek? Nee toch?!??

, , Comments Off on Weer een privacy/security lek? Nee toch?!??

Ik heb gisteren de CEO van Google Benelux gevraagd of Google bereid zou zijn het Ministerie van Veiligheid en Justitie te helpen een nu drie (3) jaar durend privacy-lek te dichten. Ik verwacht niet terug te horen, maar je weet maar nooit. Je kunt de brief hier lezen. De leiding van MinVenJ schaamt zich een beetje voor de eigen onkunde en weigert dus adequaat met de situatie om te gaan. Zo’n lek kun je beter gewoon stilhouden en als je dat maar lang genoeg doet? Dan is het net alsof er niets aan de hand is.

Ik had de brief nog niet verzonden, het artikel stond net online … en toen kregen we het volgende drama binnen.

NU.nl: Privacywaakhond onderzoekt ‘beveligingslek’ Belastingdienst

In dit geval hebben we mazzel.

Het programma Zembla pakte grootst uit met een heus onderzoek naar deze waanzin.

Zembla: Belastingdienst overtreedt willens en wetens privacywet

Je kunt de uitzending (achterlijk woord niet?) hier bekijken.

Zembla: Dossier Economie

Je ziet duidelijk dat ook hier de leiding geen ene ruk doet. Men weet dat er iets helemaal mis is, maar men doet er niets aan want men is – als altijd – vooral bezig met zichzelf, eigen reputatie en inkomen. Deze situatie is identiek aan de situatie bij MinVenJ/Raad voor de Kinderbescherming. De Regiodirecteur Hester Korver is al geruime tijd op de hoogte, maar doet geen fuck. Het secretariaat van de klachtencommissie is al geruime tijd op de hoogte, maar zit op ‘r handen, want het interesseert ‘r niet. En als je het dan aan een heuse rechter uitlegt tijdens een hoorzitting in het Paleis van Justitie? Dan wordt je uitgelachen.

Je ziet dat de situatie bij de Belastingdienst nog veel erger is.

Belastingdienst FAIL

Onze overheid is waardeloos bezig met gegevensbeheer.

Data Security

In mijn geval sinds 2008.

Sindsdien ben ik "lid van een drugskartel".

 

 

Share