Verweer In Stappen (#1: De Kop Koffie)

, , Comments Off on Verweer In Stappen (#1: De Kop Koffie)

We wonen in een hele transparante democratie. Onze slimmer werkende gemeente gaat derhalve maar wat graag een dialoog aan met mondige burgers. Burgers hebben recht op allerlei zaken dus gelden er bergen regels voor die Slimme Gemeente betreffende hun dienstverlening richting die burgers. Daarnaast gaat die Slimme Gemeente gebukt onder ‘een woud‘ van toezichthouders, dus je hebt als burger een aantal opties om je gram te halen.

Dit is verweer in stappen.

Dit is een min of meer lineair proces. Iedere volgende stap is een escalatie.

Als je ontevreden bent over de dienstverlening van jeugd”zorg”:

Stap 1: Probeer te praten met de Gezinsmanager.

Ik zou het houden op Nederlands. Als je Nederlands slecht is vraag dan om een tolk. Je kunt het proberen. Pak een kop koffie met zo’n meid en doe een poging. Ik geef je persoonlijk nul kans want die meiden zijn stuk voor stuk bezig met een heilige missie en vol trots aan het marcheren richting een glorieuze toekomst. Ze zijn bovendien ontiegelijk fokking dom dom dom. Maar … je moet het proberen. Je kunt tevens emailen, maar hou het dan kort en zakelijk. Probeer eerlijke en openhartige mails te vermijden, dat trekken die meiden niet. Dat wordt vreselijk huilen en slachtoffer-politics.

Zorg dat je advocaat (en je ex?) altijd een kopie krijgt van enige communicatie.

Bewaar zelf ook alle communicatie.

Nope Offended Icon

Het is zinvol om alle communicatie met Jeugdzorg – huisbezoeken, vergaderingen op kantoor en telefoongesprekken op te nemen. Je hebt geen dure spionage apparatuur nodig. Je kunt dit veelal bewerkstelligen met een app op je telefoon of een goedkope dictafoon. Je hebt het recht jezelf te verdedigen. Je advocaat kan niet overal mee naartoe. Je hebt het recht geluidsopnamen te maken van dit soort gesprekken met de overheid. Je kunt bewijs van hetgeen er zoal gezegd en afgesproken is later hard nodig hebben.

Wees slim. Advocaat erbij. Probeer alleen digitaal te communiceren. En neem alle mondelinge communicatie gewoon op.

Mic Icon 2

Stap 2: Het Teamleider gesprek.

Alle Gezinsmanagers werken in teams. Een team bestaat uit een clubje Gezinsmanagers met aan het hoofd een Teamleider. Eens per 2 weken komt dat hele team samen op kantoor voor zogenaamd cauistiek-overleg. Dit is een twee-wekelijkse meeting waar alle dossiers (kids/ouders) besproken worden van dat hele team. Dat cauistiek-overleg worden geen notulen van gemaakt en gebeurt helemaal in het geheim.

De Gezinsmanager “rapporteert” aan de Teamleider, dus als je ontvreden bent over een Gezinsmanager dan kun je een zogenaamd “Teamleider Gesprek” aanvragen. Je kunt dan je onvrede over de situatie aan de Teamleider overbrengen en hopen dat die ingrijpt etc. Een dergelijk gesprek vindt plaats op hun kantoor. Neem het gesprek op, eis dat er notulen worden gemaakt en nagezonden.

Ook hier geef ik je weinig kans. De Teamleiders zijn echte zealots

En klachten over een lid van het team is natuurlijk slecht voor de Teamleider.

Het is beslist leuk om eens te proberen.

Ga er gewoon vanuit dat zo’n trut nergens naar luistert.

Shaking No Emoticon

Stap 3: Rechtstreeks klagen bij de directie.

De directie van Jeugdzorg is bereikbaar per email en telefoon. Als je er echt niet uitkomt met de Gezinsmanager en de Teamleider dan kun je natuurlijk contact opnemen met de directie. Een forse mail met je advocaat een cc en bewijzen kan veel oplossen. Ook hier geldt: kort en zakelijk. Lange openhartige mails boezemen de directie-meiden direct een hoop angst in. Dan moeten ze dat allemaal lezen en zo. Dan worden ze direct prikkelbaar en gaan ze gek doen.

Ook hier zou ik niets verwachten.

De directie van Jeugdzorg staat een vleugje boven het plebs.

Men is niet echt gediend van enige rechtstreekse benadering door belastingbetalers.

Leader Icon

De binnenwereld is wat angstig voor de boze buitenwereld, met name ouders.

En we hebben elders first hand meegemaakt hoe lekker de Directie-meiden in de Jeugd”zorg” functioneren.

Stap 4: Klagen bij de Klachten-commissie.

Als rechtstreekse communicatie niet werkt kun je een klacht indienen. Jeugdzorg heeft een klachten-commissie. Je moet klachten indienen binnen een jaar van de gedragingen. Let daar goed op. Je moet dan bewijzen van je klachten kunnen leveren (digitaal). Na enige weken volgt er dan een hoorzitting bij Jeugdzorg op kantoor. De klachten-commissie bepaalt dan wie er gelijk heeft en welke klachten ontvankelijk worden verklaard. Het “besluit” van de Klachten-commissie gaat richting het bestuur van Jeugdzorg. Het bestuur is vervolgens vrij om te doen met dit “besluit” wat het wil.

De Klachten-commissie is een verhaal apart.

Ik kom er uitgebreid op terug.

Bewaar alles.

Maak die geluidsopnamen.

Stap 5: Klagen bij de Ombudsman

Voorheen was dit de Nationale Ombudsman Team Jeugd, of de Nationale Kinderombudsman. Nu alle jeugd”zorg” onder diverse, versnipperde Gemeenten valt is dit je lokale Gemeentelijke Kinderombudsman geworden. Na een klachten-commissie moet je als dom beest enige tijd wachten op de reactie van het bestuur. Dit kan maanden duren. Als je dan nog ontevreden bent kun je naar de Ombudsman stappen. Let op: de Ombudsman mag alleen kijken naar zaken die behandeld zijn door de klachten-commissie, ontvankelijk zijn verklaard en niet naar tevredenheid zijn beantwoord/opgelost door het bestuur.

Klachten die niet ontvankelijk worden verklaard kun je dus niet bij de Ombudsman over klagen.

Ik zal de Gemeentelijke Kinderombudsman en de Nationale Ombudsman elders behandelen.

Bureacucracy Icon

Stap 6: Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg, Tucht-procedure.

Het idee is (sinds 2014) om van al die MBO meisjes met die leuke telefoons volwaardige “zorg”verleners te maken, net als dokters, of verpleegkundigen. Jeugdprofessionals kunnen zich daartoe aanmelden bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg. De meeste van die leuke MBO meisjes, Teamleiders en Directiemeiden doen dat natuurlijk niet. De inschrijving bij het SKJ betekent dat de jeugdprofessional een geaccrediteerd “zorg”verlener wordt. Men verklaart daarmee te voldoen aan een beroepscode (die je aldaar kunt vinden en downloaden). Daar zit een stukje tuchtrecht aan vast. Je kunt klagen over gedragingen van jeugdprofessionals bij het SKJ als ze daar staan ingeschreven. Je kunt alleen klagen over zaken vanaf het moment van inschrijving.

Dit kan resulteren in een (a) bemiddeling (mediation) of (b) een formele tuchtprocedure met een hoorzitting.

Het is sowieso verstandig de beroepscode voor jeugdprofessionals daar te downloaden en eens door te lezen.

Je kunt dan uitvinden hoe men zich dient te gedragen.

Je zult zien dat het eigenlijke gedrag veelal batshit crazy zal zijn.

Stap 7: Een letselschade procedure.

Je kunt de uitkomsten van Stappen 1-6 (plus je eigen ervaringen en bewijzen) gebruiken voor een letselschade procedure. Als Jeugdzorg er een bende van maakt en je wordt er knettergek van? Sleep die leuke MBO meisjes met hun leuke telefoontjes en Teamleiders en al dan gerust voor de rechter. Dat trekken ze helemaal niet dus dat wordt vrijwel zeker list, bedrog en vooral veel huilen en stoepkrijt.

Dus: Zorg dat je een letselschade-verzekering hebt!

Law Icon

***

In meer ernstige zaken waar een kinderrechter betrokken is kun je via je advocaat klagen bij de zittende rechter.

In dergelijke situaties kun je zelf klagen bij de Raad van de Kinderbescherming.

Ook daar kom ik op terug.

Klagen bij politie, klagen bij het OM, klagen bij de Slimme Gemeente zelf?

Kan niet. Leg ik later uit.

Let op: al deze stappen zijn alleen beschikbaar voor mensen van 18 jaar en ouder. 

Als je jonger bent dan 18 zul je een volwassene (je ouders, je voogd, een leerkracht, een jurist) zover moeten krijgen dat deze stappen voor jou genomen worden.

We gaan als vreselijk redelijke - en onschuldige - burgers met een pakket aan rechten verweer voeren.
Let op: we voeren verweer tegen onze Slimme Gemeente.
Dus er is van alles mis.

We zijn geen tevreden "client".
We zijn ontevreden over de "zorgen" en de "hulp".
 
We hop, skip en jumpen door de opties heen.
We zullen dit proces tevens gebruiken om meer te leren over onze steekproef.

We beginnen met De Flinke Kantoormeid die al die “hulp” van Veilig Thuis inzette na al die gerede “zorgen” die ze zichzelf had ingebeeld toen ik na 19 minuten van haar intimidatie, bedreiging en waanzin weigerde te doen wat ze allemaal verlangde, schreeuwend op mijn mobiel.

We gaan er – tegen onze ervaringen in – nog steeds van uit dat dit een normaal functionerende ambtenaar is. Ze zal niet echt gek zijn. Ze zal een hele slechte dag gehad hebben, ze voelde zich niet lekker, ze maakte een vreselijke fout, whatever. Ze heeft nu – op vrij uitgesproken wijze – grandioos ongelijk gekregen en van dat “100%” gebulder op mijn mobiel is niets meer over. Ze zal dat gewoon onder ogen moeten zien en overgaan tot rectificatie.

Ik mail haar derhalve en doe haar het volgende voorstel.

Stap 1: Een Kop Koffie met de Slimme Gemeente Liaison.

Luister Mevrouw Slimme Gemeente Liaison,

Ik heb nog steeds info nodig. Regel dat voor me. Doen we een kop koffie. Jij gaat over tot excuses (mailtje) en rectificatie. Je hoeft geen “sorry” te zeggen, ik geloof het allemaal wel. Je had grandioos ongelijk. Shit happens. We hoeven geen kop koffie op je kantoor te doen, maar ergens aan de overkant. Hoeft niemand te weten. Ik leg je uit welke informatie ik nodig heb, jij handelt dat af. Klaar. Zand erover.

Aangezien ze zo vreselijk begaan was met mijn gezondheid en die van mijn dochter heb ik er een paar regels gezondheidsadvies bij gedaan. Iets over dieet en gewicht. Iets over bewegen en gewicht. Iets over water en gewicht. En iets over geestelijke gezondheid en gewicht.

Viel allemaal reuze mee. Ik zou de toon van de mail omschrijven als vriendelijk. De regels over gewicht lezen als oprecht en bezorgd.

Helaas bleef enige reactie uit. Een mailtje of een briefje blijkt (helaas) nog steeds te veel effort.

En we weten waarom.

Because it’s always the same…

Nee.

… vervelende kutburger en donder op met je rechten en je stomme kut-shawl.

De Slimme Gemeente beschikt over weinig zelfoplossend vermogen.
Enige zelf-reflectie, zelfs als men geweldig ongelijk krijgt, is verboten.

De volgende stap is dan Teamleider-gesprek, maar get this…? Deze mevrouw heeft geen teamleider. Ze valt onder niemand. Het ongeleide projectiel is echt helemaal ongeleid ende stuurloos. We gaan Stap 2 – het Teamleidergesprek derhalve elders behandelen en skippen. We hebben een dik jaar om klachten in te dienen bij een klachten-commissie, dus we hebben ruim de tijd voor Stap 3 (klagen bij de Directie) en eventueel daarna een stap 4 (KC) of zelfs een stap 5 (Ombudsman).

We hebben bovendien mazzel.

Deze mevrouw staat inderdaad ingeschreven bij het SKJ in de periode waarin de gedragingen plaatsvinden.

En het SKJ?

Die ken ik nog niet.

Bemiddeling met de Slimme Gemeente.

We gaan het weer eens beter doen met minder geld.
Are you ready for some mediation?
Share