Speaking Truth To Power (met de eindredactie van het NRC)

, , Comments Off on Speaking Truth To Power (met de eindredactie van het NRC)

Oh jottem. De eindredactie spreekt!

Enige tijd geleden verscheen er een artikel over de geweldige vrijgevigheid van de familie Brenninkmeijer.

Het artikel was een follow up op een artikel wat enige dagen daarvoor was verschenen.

De vijf rijkste families van Nederland geven graag aan goede doelen, en de Brenninkmeijers? Die geven dus het meest.

Vooral aan de pedofiele, criminele, rechts-reactionaire, regressieve Katholieke kerk.

Geld geven aan ziekenhuizen, invaliden, blinden, achtergestelde scholen, asielen of blijf-van-mijn-lijf-huizen was blijkbaar onmogelijk sinds 1924.

Bent u er klaar voor?

We gaan de rijken likken en slijmen… samen met de eindredactie van het NRC.

Suck Up

NRC: Rijke families blijven geven, terwijl de particulier steeds meer afhaakt.

De vrijgevigheid onder particulieren neemt af, waarschijnlijk door afnemende sociale betrokkenheid. Tegelijkertijd blijken rijke families meer aan charitas te geven dan bekend was – dertig vermogende families gaven in 2015 bijna een kwart miljard euro weg, zo bleek uit NRC-onderzoek.

Waar al dat geld precies heenging werd niet duidelijk.

De totale hoeveelheid belastingvoordeel kwam – gek genoeg – ook al niet in dat “onderzoek” voor.

Laten we eerst de gewone burger een beetje bashen.

Dat plebs is inmiddels niet anders gewend van het NRC.

De oorzaak is verontrustend. Nederlanders zijn de laatste twee decennia minder ‘pro sociaal’ geworden. Ze zijn in de woorden van het VU-onderzoek „minder opofferingsgezind, minder emotioneel betrokken bij anderen die het minder hebben, voelen zich minder verantwoordelijk voor de samenleving en hebben minder vertrouwen in medeburgers”.

Ja.

Nederlanders voelen zich niet verantwoordelijk voor de samenleving.

Mensen die het “minder” hebben zijn wij gewoon niet “emotioneel bij betrokken”.

Hoe doe je dat precies?

“Emotioneel betrokken” zijn bij mensen die je niet kent?

Waarvan je niet weet of ze het “goed” of “minder” hebben?

Dat sluit aan bij ander onderzoek over de stemming in het land. Daarin worden onvrede, onzekerheid, individualisering en zelfs ‘verhuftering’ genoemd. Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt inderdaad al geruime tijd pessimisme vast. Over de toekomst, de onbetrouwbare politiek, de ‘manier waarop we met elkaar omgaan’, in het bijzonder intolerantie en de ‘ik-cultuur’. De goede doelen krijgen de rekening. Teken aan de wand: Nederlanders besteden ook minder tijd aan vrijwilligerswerk.

Ik wist het!

Het ligt allemaal aan die Boze Burgers.

Gelukkig zijn die rijke families heul anders.

En niet zo vreselijk pessimistisch als die stomme kutburgers.

Daarmee vormt de vrijgevigheid van de rijke families dus een welkom contrast. Kennelijk is het met hun sociale betrokkenheid (nog) goed gesteld. Ook al komt de fiscale controle op de grote schenkers voor verbetering in aanmerking, zeker gezien het half miljard dat de schatkist via aftrek en vrijstellingen erbij legt.

Oh een half miljard aan aftrek en vrijstellingen?

De rijke families? Die Deugen met een hoofdletter “D”.

En onze hele samenleving wordt ineens vreselijk veel beter en vooral minder pessimistisch als je een miljard aan de pedofiele Katholieke Kerk geeft.

Maak een einde aan de “ik-cultuur”!

Geef (ook) een miljard aan een religieuze sekte!

Dan is het tenminste goed gesteld met uw sociale betrokkenheid

Anderzijds worden die regels door de kleinere particuliere gevers nauwelijks benut. Er is volgens het VU-onderzoek ‘grote onbekendheid’ met mogelijkheden om fiscaal vriendelijk te kunnen schenken. Mogelijk worden deze regels dus tegelijk onderbenut door de ene groep én overtreden door de andere. De stand van het land dat zich traditioneel goede gevers waant is genuanceerd. Zorgelijk aan de basis – en positief voor de top.

Wat denken we hier?

Je hebt echt goed gespaard.

Waar gaat dat geld heen?

De studie van je kinderen?

Een investering in hun eerste huis?

Of geef je het aan een religieuze (pedofiele) sekte?

Meneer Vandermeersch? 
Wilt u alstublieft uw tong uit het oor van meneer Brenninkmeijer halen?

Share