SK Docs: The Cross Of The Moment

, , Comments Off on SK Docs: The Cross Of The Moment

Als u dit blog aandachtig leest zult u zien dat ik een wat nihilistische kijk heb op onze klimaatproblematiek.

Ik ben een kind van de Koude Oorlog. Toen Reagan aan de macht kwam schrok ik mij dood. Toen ik er rond mijn 10e-11e? achter kwam dat er echt zoiets bestond als Mutually Assured Destruction (MAD), kwam ik tot de conclusie dat wereldleiders knetter- en knettergek zijn. Vanaf de ramp in Tsjernobyl ga ik er dan ook vanuit dat er op een goede slechte dag iets echt helemaal misgaat met een reactor, of een raket en da’s dan het einde. Ik was er echt van overtuigd dat de mensheid zichzelf zou vernietigen door een grote kernramp.

Inmiddels denk ik daar anders over. Climate change is – zo mogelijk – nog vele malen enger dan nuclear war. Climate change kunnen we namelijk niet (meer) tegenhouden. Ondanks alle zogenaamd “groene” maatregelen, “groene” producten, elektrische auto’s, zonnepanelen en windenergie neemt de uitstoot van CO2 (en gevaarlijkere gassen) alleen maar toe. De laatste climate overeenkomst, the Paris Accords, zijn een absolute giller. Het klimaat van onze planeet is onherroepelijk aan het veranderen en dat zal desastreuze gevolgen hebben. Er zijn domweg veel te veel mensen op deze planeet en al die mensen hebben voedsel, water en energie nodig. Meer mensen betekent meer verbruik en dat betekent meer vervuiling.

Toen ik in London woonde ontdekte ik het werk van Derrick Jensen.

Je kunt een aantal lectures en speeches van ‘m vinden op Youtube (en je kunt uiteraard een van z’n boeken kopen).

Ik kan mij heel goed vinden in zijn analyse van onze klimaatproblematiek: Zolang we een industrial consumer maatschappij zijn, hebben enige klimaat-maatregelen geen enkele zin. Er is een hoop gebabbel over “duurzaamheid”, sustainability. Wat willen we precies sustainen? Nou we willen zoveel mogelijk van de levensstijl sustainen waardoor de planeet naar de verdoemenis gaat. Sinds het begin van the industrial age zijn wij – de mens – als een ware sprinkhanenplaag met onze planeet omgesprongen. We hebben alles gekapt, omgehakt, opgegraven, uitgegraven en vervuild. Onze lucht, ons drinkwater, onze regenwouden, onze oerbossen en zelfs onze oceanen zijn er bar- en bar slecht aan toe.

Ik kwam een aantal dagen geleden deze geweldige documentaire tegen.

Het is allemaal pretty gloomy… en Derrick Jensen zit er in!

What have they done to the earth? What have they done to our fair sister?

Ravaged and plundered and ripped her and bit her.

Stuck her with knives in the side of the dawn and….

… tied her with fences and ….

Dragged her down.

(Jim Morrison, the Doors)

Voor de leuk heb ik er eentje uit de oude doos bijgedaan.

De Ark Van Noah Is Niet Waterdicht?

Share