Republiek Kukenheim: Segregatie In Het Basisonderwijs

, , Comments Off on Republiek Kukenheim: Segregatie In Het Basisonderwijs

Ouders “moeten” een ouderbijdrage betalen voor de scholing van hun kinderen. Het is een “vrijwillige ouderbijdrage”. Deze bijdrage geldt voor het basisonderwijs. De bedragen verschillen per school. Op mijn dochter’s eerste, meer witte, montessorischool was het 180 euro per jaar of zoiets. Op haar klassikale school was het 5 tientjes. De huidige school is zelfs ietsje goedkoper. Daarnaast “moet” je als ouder betalen voor het schoolreisje. Ook dat bedrag verschilt per school en natuurlijk per reis/accommodatie. De bedragen die ik heb gehoord – voor het basisonderwijs, drie dagen “kamp” – vallen mee: zo rond de 100 euro.

Dat schoolreisje is meestal waardeloos. Op mijn dochter’s vorige school was het: vieze bungalows, met vieze bedden, vieze wasruimtes, slecht eten, waardeloos weer en talloze toestanden en vechtpartijen tussen kinderen, resulterende in het voortdurend veranderen van de bezetting van de bungalows. Een eindje verderop was een groep lesbo’s in een bungalow iets aan het vieren en dat leidde natuurlijk tot nog veel meer problemen want homos moeten dood van Allah, dus de overwegend Islamitische leerlingen gingen salafistisch los. Onze dochter kwam terug ziek, zwak, misselijk, moe, vies en boos.

Ik hoor al jaren, op alle scholen, van alle ouders: als je niet betaalt, dan mag je kind niet mee naar: schoolreisje, Artis, toneel, uitstapjes.

Veel ouders voelen zich dus verplicht om die vrijwillige ouderbijdrage te betalen.

De ouderbijdrage wordt niet betaald aan de school, maar aan de ouderraad. De ouderraad moet dan dus, voor honderden leerlingen, bijhouden wie heeft betaald en wie niet. De OR moet tevens een substantieel geldbedrag zien te managen. Dat betekent dat een OR officieel een vereniging moet zijn, met statuten, een KvK nummer etc. want men gaat geld beheren. Op verreweg de meeste scholen is dit niet het geval. Geld wordt direct aan de school betaald met een melding: ouderraad, leerlingnaam, klas. Dat is niet helemaal legaal, maar helaas wel nodig. Een OR bestaat uit vrijwilligers en geen van dat soort vrijwilligers is bevoegd om met dergelijke grote bedragen geld om te gaan. Je hebt echt een meer formele penningmeester nodig.

Sommige scholen maken die ouderbijdrage vreselijk hoog (honderden euro’s) om bepaalde leerlingen (met minder vermogende ouders) te weren.

Dit gebeurt met name in Amsterdam Zuid en in het Centrum.

Uiteraard is dat allemaal vervelend, dus na jaren ellende, is er dan een soort van oplossing gevonden.

Leest u even mee?

het-is-drie-echt-wel

Parool: Maximum voor vrijwillige ouderbijdrage op basisscholen.

Kukenheim is met de scholen uitgekomen op een jaarlijks bedrag van 225 euro per kind, schrijft ze in een brief aan de raadscommissie Jeugd en Cultuur. Een begrenzing van de bijdrage is nodig omdat sommige scholen een wel erg hoge som vragen voor de extraatjes. Kinderen met minder welvarende ouders zouden daarom niet vrij uit alle Amsterdamse scholen kunnen kiezen. Een onwenselijke ontwikkeling, vinden Kukenheim en de schoolbesturen. In de Tweede Kamer werd krap een jaar geleden ook al gepleit voor een limiet van de ouderbijdrage.

Geweldig.

Wat ons betreft een beetje te laat. Wij zijn gestopt met het betalen van de vrijwillige ouderlijke bijdrage. Na 8 jaar weten wij het namelijk zeker: het basisonderwijs in Amsterdam is absoluut waardeloos.

Amsterdamse scholen moeten bovendien openbaar maken waar het geld van de ouderbijdrage precies aan besteed wordt – iets waar veel ouders nu naar moeten gissen. De bijdrage moet ook écht vrijwillig blijven: voor de ouders die het geld niet kunnen ophoesten, moet de school een oplossing achter de hand hebben. Kinderen mogen hoe dan ook niet worden uitgesloten van bijvoorbeeld een schoolreisje.

Ze moeten ook een formele OR hebben, met rekeningnummer, KvK nummer en belastingdienstnummer, maar dat hebben de meeste niet.

Kinderen worden overigens wel uitgesloten van uitstapjes als je niet betaalt, althans da’s wat de kinderen in de klas voortdurend te horen krijgen.

(Daarna komen ze helemaal bezorgd naar huis: Papa, heb je wel betaald, want anders mag ik niet mee naar <vul uitstapje in>”!??!?)

Bedragen splitsen
Directeur Jeroen Oomen van de Peetersschool in Zuid hanteert een relatief hoge ouderbijdrage: 704 euro per kind per jaar. In 2016 vroegen Amsterdamse basisscholen gemiddeld 112 euro.

Die vergelijking gaat toch niet helemaal op, zegt Oomen. “Binnen die 704 euro hebben wij zaken ondergebracht die andere scholen apart laten betalen, zoals kosten voor het overblijven tussen de middag. Ik zou daar misschien een bedrag van 2,50 euro per dag voor kunnen rekenen, maar dat kost mij een heleboel administratie. Nu ben ik met één bedrag klaar.”

Dat overblijven, of zelfs ‘s middags naar huis om te eten en dan weer terug naar school (zoals ik vroeger zelf moest) vind ik echte waanzin.

Wij hebben daarom altijd gekozen voor scholen met een zogenaamd “doorlopend rooster”. Dat betekent dat ze gewoon in de klas eten, met de juf.

Ik vind 704 euro afschuwelijk veel geld… maar ja, dit is Amsterdam Zuid. Je wilt echt niet dat Sterre en Merijn straks naast Ibrahim en Suleyman moeten zitten en dit is een prima manier om dat te bereiken.

Beschrijving online
Als Kukenheim toch echt paal en perk gaat stellen aan de ouderbijdrage, zal Oomen de zaken die onder het bedrag vallen moeten splitsen. “Dan zal ik de ouders steeds apart moeten laten betalen voor het overblijven, de schoolreisjes en schoolkampen. Daar ben ik geen voorstander van.”

“Als”?

Het is dus niet zeker dat er een maximum komt?

Waarom die misleidende (en schreeuwerige red.) titel dan?

Als u meer wilt weten over onderwijs en uw postcode?

De Kwaliteit Van Je Onderwijs Is Afhankelijk Van Je Postcode

 

Share