Radicalisering Ontrafeld/Altruïstisch Terrorisme: Apologetiek In Het NRC

, , 1 Comment

Joechei!

Soms vallen dingen echt gewoon in je schoot.

In de categorie: Terrorisme heeft niets met Islam te maken….

kom er maar in… Kees Versteegh en Teun van Dongen.

Teun is gepromoveerd op apologetiek.

Zelf heb je het goed, maar met de wereld gaat het slecht. Menig aanslag komt voort uit schuldgevoel, ontdekte terrorisme-expert Teun van Dongen.

NRC: De terrorist is een altruïst.

Het staat ‘r echt.

De redactie van het NRC dacht…

Dat … is een pakkende titel.

Het begint vreemd te worden direct onder de foto.

Weduwe Maha toont haar zes maanden oude zoon Saleh het portret van haar eerste man, Saleh Ghandour. Deze ‘martelaar van Hezbollah’ reed met een auto vol explosieven in op een militair konvooi van ‘bezettingsmacht’ Israël.

Martelaar van Hezbollah staat tussen aanhalingstekens.

Wie weet is het een quote van de weduwe?

En dan zie ik ‘bezettingsmacht’ ook tussen aanhalingstekens.

Waarom is dat?

Israël viel Libanon binnen, in 1978 en later nog eens in 1982. Men bezette het Zuiden van Libanon met eigen troepen en een legertje van huurlingen (private contractors red.) die zichzelf The South Lebanese Army (SLA) noemden. De SLA was beslist geen leuke club. Dit zijn historische feiten.

Ik snap de kwootjes niet zo goed.

In het zicht van de dood werd de Russische revolutionair Vera Figner bevangen door een gevoel van gelukzaligheid. Nadat in 1883 tegen haar de doodstraf was geëist (later overigens omgezet in gevangenisstraf) vanwege betrokkenheid bij de aanslag op de Russische tsaar Alexander II, schreef Figner in gevangenschap: „Zoals een mens een gelukzalig gevoel van sereniteit kan ervaren bij zijn fysieke dood, zo had ik een vergelijkbaar gevoel toen ik terugkeek op mijn leven, wetend dat ik alles had gedaan wat mogelijk was. En dat, als ik iets van de maatschappij en van het leven had gekregen, ik ook alles aan de maatschappij en het leven heb teruggegeven.”

Dus dit was een aanslag op de Tsaar, een dictator.
Niet iemand die zichzelf opblies in de metro.
Haar gelukzaligheid is niet helemaal hetzelfde, als zo'n Moslim zelfmoord-martelaars video.. en 1883 is heel lang geleden.
Toen had je nog geen metro's.

De drang om iets terug te geven aan de samenleving uit schuldgevoel over het eigen comfortabele leventje: het was de wonderlijkste ontdekking die terrorisme-expert Teun van Dongen deed in zijn onderzoek naar de motieven van aanslagplegers. De gevoelde noodzaak van de eigen, behaaglijke bank te moeten komen om anderen te helpen, verbindt aanslagplegers door de eeuwen heen.

Kom eens met je luie reet van die behaaglijke bank af en blaas jezelf eens op!

Of nog leuker: Ik moet echt eens met mijn luie reet van die behaaglijke bank afkomen en hoofden gaan afhakken of mensen kruisigen, wellicht mijzelf en mensen opblazen… om anderen te helpen… want ik voel mij reuze schuldig dat ik met mijn luie reet op die behaaglijke bank zit?

Shaking No Emoticon

Dan gaan er wat dingen mis.

Of het nu gaat om het helpen van horige boeren in armoedige Russische dorpen, Palestijnse vluchtelingen in ellendige opvangkampen of gebombardeerde geloofsgenoten in Aleppo. Een aanslag plegen is dan aantrekkelijker dan met collectebus rondgaan, of een Facebookpagina openen. Van Dongen: „Terrorisme spreekt meer aan dan geweldloos activisme. Het biedt meer spanning en sensatie en het geeft de daders meer het gevoel dat ze echt iets voorstellen”.

Blaas jezelf op want dan ben je stoer.
Een veel jongens doen dat dan.
Net als roken.
Of tongzoenen.

Klaar voor de propaganda?

Let op: Terrorisme heeft niets te maken met Islam.

De gevoelens en reflexen zijn geboekstaafd in Radicalisering ontrafeld: tien redenen om een terroristische aanslag te plegen, dat in de afgelopen verkiezingsweek verscheen. Van Dongen onderzocht dagboekaantekeningen, memoires en andere egodocumenten van revolutionairen, verzetsstrijders, terroristen en anderen in Europa en de VS, die ruwweg de laatste honderddertig jaar aanslagen pleegden. Zijn conclusie: veel van die motieven lijken veel op elkaar. En: ze hebben veel minder met de islam van doen dan veel lijsttrekkers suggereerden, zoals Geert Wilders (PVV), Sybrand van Haersma Buma (CDA) of Kees van der Staaij (SGP).

Geboekstaafd, zeg je?
Vet.
Ik zat echt te wachten tot iemand dat eindelijk eens zou boekstaven.

Endaaristiedan!

Terrorisme heeft niets te maken met Islam.

Terrorism Has Nothing To Do With Islam

Nu gaan we ons in allerlei bochten wringen om andere redenen voor al dat Islamitische terrorisme te verzinnen.

We kunnen namelijk niet ontkennen dat het Islamitisch terrorisme is.

Maar toch heeft terrorisme niets met Islam te maken.

Let op, want er is een promovendus aan het woord.

Van Dongen: „Als we gruweldaden moeten verklaren, zoeken we vaak naar verklaringen die ver van ons af staan. De gedachte dat gewone mensen gruwelijke dingen doen, vinden we moeilijk te verteren. We schrijven ze liever toe aan factoren waaraan we toch al een hekel hadden. Maar de Britse documentairemaker Louis Theroux zei eens: „Mensen doen fundamenteel ongebruikelijke dingen om heel begrijpelijke redenen.”

Tuuuuuurlijk, het ligt ook een beetje aan ons.
We vonden Islam en Allah toch al niet leuk.

En mensen die denken naar het Paradijs te gaan als ze zichzelf en allerlei onschuldige mensen opblazen?

Die mensen zijn heul gewoon.

En we vinden het moeilijk te geloven dat deze doodgewone mensen gruwelijke dingen doen.

Dus geven we gemakkelijk Islam de schuld.

En Allah.

Dat is een soort zelfverdedigingsmechanisme van ons.

Zo gaan we met moeilijke dingen om.

Herkenbare, zelfs onbaatzuchtige motieven als zelfopoffering, altruïsme en schuldgevoel over het lot van geloofsgenoten scoren hoog op het lijstje van verklaringen voor aanslagen. Ze zitten diep verscholen in de psychologie van religies die in het terrorismedebat tegen over elkaar worden gezet: de christelijke en islamitische.

Geloofsgenoten being the operative word here, dickhead.

Welk terrorismedebat is dat?
Hoe laat wordt dat uitgezonden?
Doet Sam Harris mee?

Dan krijgen we Russen, RAF en de Viet Cong.

Een vergelijking die nergens op slaat.

En dan dit.

Ook hedendaagse, gewelddadige moslimradicalen passen in het rijtje. In de martelaarsvideo die opdook na de zelfmoordaanslagen in Londen (juli 2005), bekritiseerde terreurcel-leider Mohammed Siddique Khan zijn islamitische geloofsgenoten. Die hadden zich laten inpakken door de luxe van het Britse leven met „zijn Toyota’s en twee-onder-een-kapwoningen”. Mohammed B., die in 2004 Theo van Gogh vermoordde, schreef voorafgaand aan zijn aanslag vol dedain over zijn geloofsgenoten: „Je dreigt in eigen lusten te verdrinken in de veronderstelling vrij te zijn. Terwijl je in feite een gevangene bent van je eigen wensen.”

Spaarden ze voetbalplaatjes?

Dat is vet bewijs!

Daar kun je mee naar de rechtbank.

Terrorisme heeft niets met Islam te maken.

Het verlangen naar solidariteit en zelfopoffering is prachtig nieuws voor de pr- en rekruteringsafdelingen van terreurorganisaties als de RAF en Islamitische Staat. De terreurorganisaties spelen handig in op deze reflexen, aldus Van Dongen die eerder promoveerde op de effectiviteit van terrorismebestrijding.

RAF beroofde banken.
Had een teringhekel aan rijke bankier-kwallen.
Ze stonden stijf van de LSD, wiet, coke, pillen en alcohol.
Ze leefden als een soort vrije seks-commune.
Ze pleegden aanslagen op gebouwen.
In totaal kende RAF wat?
Duizend, tweeduizend aanhangers?

Moslim terreur is gericht tegen alle ongelovigen.

Dat zijn alle mensen die niet in Allah geloven.

Islam kent een miljard aanhangers.

Slechts een klein deel pleegt aanslagen.

Een groot deel vindt echter dat er gemoord en geslacht moet worden voor Allah.

Ze hakken zelf niet, maar ze vinden wel dat het moet.

Ik heb dit duidelijk uitgelegd in “Another Case of IJzerwinkel”.

Axe

IS kent zijn pappenheimers al even goed als de RAF-leiders van destijds. Ook het kalifaat speelt in op schuldgevoelens. De terreurorganisatie belooft drugsdealers en andere kleine criminelen vergeving van hun zonden als ze zich inzetten voor het bedreigde kalifaat. Een 17-jarige Britse jongen die zich bij IS had willen aansluiten, vertelde naderhand dat de ronselaar hem had beloofd „dat alle zonden vergeven zijn, zodra het bloed van de martelaar de aarde raakt”.

De RAF gebruikte min of meer dezelfde technieken om hoogopgeleide halve hippie-LSD slikkers te ronselen?

Shaking No Emoticon

Hoe heb je dat schuldgevoel trouwens vastgesteld?

Heb je metrics?

De martelaar wil naar dat Paradijs.

Die wil ongelovigen vermoorden.

Die voelt zich nergens schuldig over.

Alle Moslim terroristen zeggen exact hetzelfde.

We doen dit voor Allah.

We willen ongelovigen vermoorden.

Hun leiders zeggen: We doen dit voor Allah.

We willen ongelovigen vermoorden.

Hun media zegt: we doen dit voor Allah.

We willen ongelovigen vermoorden.

En de weduwen en wezen zeggen: hij deed dit voor Allah.

Hij is nu in het Paradijs.

Maar….

Teun heeft vastgesteld dat al die mensen ongelijk hebben.

Diep in hun onderbewustzijn.

In hun psyche.

Spelen heule andere motieven.

Die alleen Teun kan beklemtonen.

En ehm… Google heeft een hekel aan Moslims.

Dus die zoekresultaten zijn gewoon vette fake.

Alle Ongelovigen

Je moet dan wel een beetje kijken naar de laatste 130 jaar.

En niet naar de Islam alleen.

En niet kijken naar het Midden Oosten.

En niet een willekeurige Islamitische chatroom bekijken.

En wat waanzinnige verbanden leggen tussen ISIS en RAF en een (1) enkele revolutionair uit 1883.

En dan moet het echte werk eigenlijk pas beginnen.

Door sterk de persoonlijke motieven te beklemtonen (editor’s emphasis) bij bijzonder ingrijpende beslissingen als het plegen van een aanslag, hoopt Van Dongen het terrorismedebat te „demystificeren”. Enigszins tot zijn irritatie wordt dat al twintig jaar gedomineerd door twee theses, mede gepropageerd door belangrijke overheidsinstanties als inlichtingendienst AIVD en terreurbestrijder NCTV.

Tot nu toe waren al die Islam terroristen namelijk vreselijk mysterieus.

En die irritatie is zo weg.

Ik lees dat Teun recent gepromoveerd is?

Ik ruik een mooie positie bij de AIVD of de NCTV!

New Job

De eerste stelling luidt dat sociale achterstelling en discriminatie een vruchtbare voedingsbodem vormen voor terrorisme. Daarin, werpt Van Dongen tegen, past niet een hele rij terroristen – variërend van die van 9/11, via Jihadi John die in 2015 hoofden afsneed in de Syrische woestijn, tot de psychiater Nidal Hassan. De laatste schoot in 2009 dertien man dood op een legerbasis in Texas. „Veelal hoogopgeleid, en afkomstig uit de middenklasse of hoger”, zegt Van Dongen.

Yes.
En extreem religieus Islamitisch.

De tweede these betreft de rol van de islam als verklaring voor terrorisme. „De rol van de islam als godsdienst wordt overschat”, zegt Van Dongen. „Het is echt niet zo dat Haagse jongeren, soera’s uit de Koran citerend, zich voorbereiden op een aanslag. IS komt ook niet steeds met de Koran aan. Die vertelt eerder verhalen over de herrijzende islamitische gemeenschap, het succes van de staat die in Syrië en Irak uit de grond is gestampt, en de romantiek van het leven als strijder”.

Nou… misschien kan ie werken voor het NRC, de Volkskrant of de NPO.

Die betalen een stuk beter dan de AIVD en de NCTV.

De rol van Islam is “overschat”.

Jihadi John moest zich wel eerst bekeren tot de Islam alvorens ie hoofden ging afhakken.

Daarvoor hakte hij geen hoofden af.

Maar de rol van Islam is “overschat”.

Schoollijm

Voor dat laatste waren rekruten van organisaties als de Waffen-SS ook al heel gevoelig, zegt Van Dongen. „Ze meldden zich aan voor het uniform waarmee ze door Oost-Europa konden paraderen. De voorlichtingsfilmpjes van het Nederlandse ministerie van Defensie appelleren aan dezelfde soort gevoelens: stoer met een militair uniform door een Afrikaans dorp lopen.”

Okay?

Ik denk dat het Ministerie van Defensie een nieuw reclamebureau moet vinden.

Gewoon even bellen en dit contract opzeggen.

…Nee, we willen gewoon wat anders… we eh… we vinden de huidige reclame-uitingen en wervingscampagnes gewoon een klein beetje tè Waffen-SS, snapt u wel? De commercial heeft ook heel duidelijk die hele Wafffen-SS vibe, weet je wel? En we zoeken een beetje andere look and feel.

En dan gaan we off our meds.

Ga er maar even voor zitten.

Maar de grote hoeveelheid moslims in de wereld dan, die begrip lijkt te hebben voor aanslagen door geloofsgenoten of die zelfs goedpraat? Of problematische begrippen in de Koran als ‘jihad’ of antisemitische teksten?

Yea.
Hoe zit dat daar dan mee?

„Wat betreft het eerste”, antwoordt Van Dongen, „denk ik dat het gaat om geloofsgenoten die met elkaar solidariseren, bijvoorbeeld omdat ze het slachtoffer zijn geworden van westerse bombardementen. Ik zie het eerder als verzet tegen westerse defensiepolitiek dan als uiting van een religieuze visie.”

Het woord “geloofsgenoten” heeft dus eigenlijk niets te maken met dat geloof?

Dat heeft de maken met verzet tegen Westerse Defensiepolitiek, zeg je?

Are U Insane

Dus jij blaast mensen op en hakt hoofden af.

En dan ben ik solidair met jou.

OMDAT WE ALLETWEE MOSLIMS ZIJN!

Denk je echt dat die religieuze gekken iets weten van “Westerse Defensiepolitiek”?

Maar het dringt gewoon niet tot de promovendus door.

Het is echt heel, heel, heel ernstig.

Osama Missing T-Shirt

Religie is pas in tweede instantie belangrijk, denkt Van Dongen. „Ik wil problematische elementen in de Koran of islam zeker niet ontkennen of goedpraten”, zegt hij. „Maar het gaat eigenlijk net zo als met problematische teksten in de Bijbel: mensen hebben eerst persoonlijke redenen om boos te worden of om ergens aansluiting bij te zoeken, en vervolgens zoeken ze daar ter rechtvaardiging teksten, begrippen en labels bij. Die krijgen dan een eigen invulling. Als je boos bent over de behandeling van Palestijnen door Israël of van soennieten in Irak, dan komt de jihad – eigenlijk bedoeld als innerlijke zelfreiniging – goed van pas om daar vorm aan te geven.”

Precies!

Die mensen waren boos.

Die hadden gewoon een kuthekel aan cartoons.

Die lazen nooit stripboeken zoals Kuifje.

Die mensen gingen toch al hoofden afhakken.

Of zichzelf opblazen.

Dat Islam kwam daarna pas.

(Na dat opblazen? red.)

Teun is helemaal blind voor enige empirisch waarneembare realiteit.

Ik vind dat wel zielig voor hem.

Impaired

En die Christenen?

Die wilden toch al kinderen neuken.

Dat hele geloof en alleen mannelijke priesters en celibaat moeten leven had daar niets mee te maken.

Dat kwam later pas.

Na het misbruik van kinderen.

Bullshit Icon

Dit staat haaks op wat er echt aan het gebeuren is.

Iedere gek die afreist is ziek van het Westen.

Iedere gek die hier radicaliseert is ziek van het Westen.

Al die ongelovige honden.

Al die vrijheid.

Al die meningen.

Ik wil leven als een echte Moslim.

En dat betekent hakken en zagen en kindbruidjes.

Ze laten videos achter voor vertrek richting hakken en zagen, ze bloggen en tuben zichzelf de ziekte tijdens het hakken en zagen, ze hebben eigen communicatie-kanalen over het hakken en zagen, een eigen tijdschrift waar ze ons uitleggen maandelijks dat ze ons allemaal gaan hakken en zagen – tenzij we ons onderwerpen aan Islam – en we hebben duizenden uren getuigenis van dit soort gekken onder verhoor waar ze eindeloos blijven uitleggen….

We are in it to the death. All infidels must die.

Maar neen.

Teun kent de diepe persoonlijke motieven van mensen die al lang dood zijn.

Dat klinkt heel geloofwaardig.

Wat is Teun?

The Dead Terrorist Whisperer?

Dank je wel Teun.

Wij gaan terug naar de planeet aarde, waar feiten een hele vreemde rol spelen.

Dit is Sam Harris.

Hij leest het tijdschrift van ISIS op en voorziet het van commentaar.

Vanaf 11m30s krijgen we een hele leuke brief van een bekeerling uit Finland.

Daar waar Teun beweert echt in de hoofden van deze malloten te speuren en hun diepere motivaties te kunnen beklemtonen, en ik een enorme lap tekst nodig had om tot rust te komen na het lezen van deze geweldige inzichten, is Sam Harris (als altijd) bijzonder eloquent…

The “enemy” is any ordinary person who becomes infected by these extraordinary bad ideas.

The enemy is somebody just like you, who simply got convinced that the only things that matter in this life… are martyrdom… or victory for the one true faith. 

They want to conquer the world for Islam, or die trying.

So they can’t lose.

If you don’t understand the power of that?

You have no idea what we’re dealing with.

And you lack empathy.

You haven’t been able to get into these people’s heads. 

Because you are stuck, in your own.

Laten we het de radicale Islam zelf eens vragen.

What’s important to understand here is that although some might argue that your foreign policies are the extent of what drives our hatred, this particular reason for hating you is secondary, hence the reason we addressed it at the end of the above list. The fact is, even if you were to stop bombing us, imprisoning us, torturing us, vilifying us, and usurping our lands, we would continue to hate you because our primary reason for hating you will not cease to exist until you embrace Islam. Even if you were to pay jizyah and live under the authority of Islam in humiliation, we would continue to hate you. No doubt, we would stop fighting you then as we would stop fighting any disbelievers who enter into a covenant with us, but we would not stop hating you.

Teun en het NRC zeiden dat Islam “overschat” was?

Kunnen we niet gewoon samen iets ehm… altruïstisch doen?

What’s equally if not more important to understand is that we fight you, not simply to punish and deter you, but to bring you true freedom in this life and salvation in the Hereafter, freedom from being enslaved to your whims and desires as well as those of your clergy and legislatures, and salvation by worshiping your Creator alone and following His messenger. We fight you in order to bring you out from the darkness of disbelief and into the light of Islam, and to liberate you from the constraints of living for the sake of the worldly life alone so that you may enjoy both the blessings of the worldly life and the bliss of the Hereafter.

Ik vind dat je nu wel heel sterk je persoonlijke motieven aan het beklemtonen bent.

Ik vind dat best hinderlijk en irritant ook.

Kennen jullie Vera Figner?

Ze was een Russische revolutionair, in 1883?

Die was ook ehm… zo ehm… bevangen door een gevoel van gelukzaligheid?

Net als jullie?

****

Luister de hele podcast met Sam Harris. Er zit een superleuke passage in over “Atheists”,

Daar hebben ze helemaal een teringhekel aan.

Share