PVV Wint Scholierenverkiezing Dankzij #Manchester (Reductio Ad Absurdum Met Prof. Dr. Beatrice De Graaf)

, , Comments Off on PVV Wint Scholierenverkiezing Dankzij #Manchester (Reductio Ad Absurdum Met Prof. Dr. Beatrice De Graaf)

Oh God helpe ons.

Beatrice de Graaf is terug.

Beatrice is een religieuze gek van de Christenunie terrorisme expert.

Ze doet een interview waar ze – gek genoeg – de woorden Moslim en Islam weet te vermijden.

Daarna speculeert ze een beetje los over waar de grens ligt voor terroristen?

Volgens haar bij kernwapens.

Prozac Pill Icon

NRC: Aanslag Manchester heeft precies het gewenste effect.

Favoriete passage?

Wat is het politieke effect op jongeren van aanslagen zoals in de Manchester Arena en de Bataclan in Parijs?

„Onderzoeken zoals Trends in Nederland van het CBS, de jaarlijkse Veiligheidsmonitor van de overheid en peilingen van opiniebureaus als I&O Research laten iets opmerkelijks zien. Het aantal mensen dat bang is, bijvoorbeeld voor criminaliteit, oorlog of een aanslag, daalt al jaren. Het niveau zit volgens de laatste rapportages op zo’n 35 procent. Maar die trend is niet gelijkelijk over iedereen verdeeld. 65-plussers zijn veel minder bang dan jongeren, terwijl je juist het omgekeerde zou verwachten! Zo’n 25 procent van de ouderen is bang, maar bij jongeren is dat 48 procent. Bijna 50 procent van de jongeren is dus bang voor aanslagen en/of oorlog en denkt ook nog eens dat die daadwerkelijk gaan gebeuren. Dat vond ik een schokkend hoog percentage.”

Ja.

Wat schokkend dat jonge mensen – met minder relativeringsvermogen – banger zijn dan ouderen met meer levenservaring.

Daarnaast horen en lezen die jonge mensen natuurlijk al 17 jaar: “het is niet een kwestie van of, maar een kwestie van wanneer”.

Misschien speelt dat een rol?

Hoe komt dat?

„Daar wordt volop onderzoek naar gedaan. We vermoeden dat het te maken heeft met het intensieve gebruik van social media door jongeren. Daardoor komen ze terecht in een soort echo-kamer waarin steeds dezelfde beelden van aanslagen en discussies daarover langskomen. Jongeren geven in onderzoeken ook aan echt te lijden onder de spanningen die dit soort beelden kunnen veroorzaken. Misschien is mede daardoor de aanhang voor de PVV onder jongeren groot. De partij scoort vaak goed bij scholierenverkiezingen. Uit eerdere historische periodes weten we dat angst voor oorlog en terrorisme op den duur een angstige, conservatieve generatie kan kweken met een sterke law-and-order-agenda. Vergeet niet, het gaat vaak om jongeren die zijn geboren na 9/11. Ikzelf ben geboren voor de val van de Muur in 1989. In mijn jeugdjaren eindigde de Koude Oorlog en kwam er vrede. In het leven van de jongeren van nu volgt de ene aanslag na de andere. Nu ook op henzelf.”

Dat is het!

Het komt door dat stomme kut-internet.

En omdat “jongeren” onder (digitale red.) “spanningen lijden” (vanwege Islamitisch terrorisme red.) doet de PVV het zo goed bij scholierenverkiezingen.

Insane Stamp

En dat heeft vreselijk veul te maken met die aanslagen in Manchester.

Shaking No Emoticon

En Beatrice, schat?

Vanaf de jaren ’90 krijgen we een reeks oorlogen in Joegoslavie, Rusland, Irak, Oost-Timor, Haiti, Congo… moet ik doorgaan?

“Vrede” is waarschijnlijk iets wat je toen hebt opgepikt van de televisie.

Uit eerdere historische periodes weten we dat religieuze jongeren meer geneigd zijn gezag en propaganda te accepteren.

beatrice-degraaf-meme1

beatrice-degraaf-meme2

Share