Psychologische Problemen? Agressief? Haat Je Homo’s? Kom Dan Lekker Naar A’dam West!

, , Comments Off on Psychologische Problemen? Agressief? Haat Je Homo’s? Kom Dan Lekker Naar A’dam West!

Dit is vreemd?

We hebben gisteren kunnen lezen dat verreweg de meeste asielzoekers hoog opgeleide, liefdevolle en zorgzame mannen zijn.

In fact… Nederlandse meiden willen massaal Islamitisch met die gasten trouwen.

(Zonder dat aan hun eigen ouders te vertellen die een deel van de huur betalen red.)

NU.nl: Amsterdam krijgt opvang voor overlastgevende asielzoekers.

Overlastgevende asielzoekers kunnen naar verwachting dit najaar terecht in een speciale opvang in Amsterdam. Het gaat om een zogenoemde Extra Begeleidings- en Toezichtslocatie (EBTL) van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de komst van deze locatie in Amsterdam-West, in een voormalige penitentiaire jeugdinrichting.

Ik weet waar dat is.

Die jeugdinrichting geraakte lang geleden diverse malen in opspraak.

Het was een teringhol.

In deze speciale opvang geldt een strenger regime voor maximaal vijftig overlastgevende asielzoekers. Door deze groep apart te zetten, wordt het veiliger voor bewoners, personeel en omwonenden van reguliere asielzoekerscentra. Mensen die in aanmerking komen voor de EBTL zijn asielzoekers die bijvoorbeeld homoseksuelen discrimineren, agressief zijn, zich niet aan de huisregels houden, intimideren of zich schuldig maken aan vernieling.

Wat een leuk idee.

Amsterdam West is nu namelijk een ware oase van rust en tolerantie.

Een heus paradijs voor LGBT mensen, die lopen overal hand in hand (veelal huppelend en zoenend red.) rond.

We kunnen die vijftig (50) raddraaiers het goede voorbeeld geven.

En dan laten zien hoe tolerant en progressief en inclusief we zijn.

En dan gezellig, met hun, diversiteit vieren.

Celebrate Diversity

Het Amsterdamse college benadrukt in een brief aan de gemeenteraad dat het niet gaat om personen met ernstige psychische of psychiatrische problemen.

Of misschien wel niet.

Shaking No Emoticon

Share