Politiebericht: Roel “De Deugridder” Braeken Schaft Kanon Aan! (Leerlingen Salafistenschool Geëvacueerd)

, , Comments Off on Politiebericht: Roel “De Deugridder” Braeken Schaft Kanon Aan! (Leerlingen Salafistenschool Geëvacueerd)

Ik heb op dit blog diverse keren uitgelegd dat er een cultuur oorlog wordt uitgevochten over de hoofden van onze kinderen.

Die cultuur oorlog wordt op diverse momenten tijdens het schooljaar nieuw leven ingeblazen.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar moet er altijd, ieder jaar, een “artikel” verschijnen wat een “gepassioneerd pleidooi” bevat voor de afschaffing van het bijzonder religieus onderwijs.

Dit jaar mocht Roel Braken, Deugridder en Adjunct Directeur van een heule tolerante en vooral diverse openbare basisschool in Slotermeer het eerste salvo afvuren.

Opsporing Verzocht: Roel “Deugridder” Braeken: Voor Het In Gevaar Brengen Van Scholen En Scholieren

Amsterdam Nieuw West bestaat voor zo’n tachtig (80) procent (%) uit etnisch-religieuze mensen. Dit zie je terug op de school van Roel de Deugridder; ook zijn school is een zogenaamde “zwarte” school. Religie heeft Roel de Deugridder dan ook geen enkel probleem mee. Weerloze en niet wilsbekwame kinderen bijbrengen dat er een onzichtbaar wezen in een onzichtbare Hemel leeft vindt Roel de Deugridder prima! Nee, alleen het religieuze onderwijs vormt een onoverkomelijk probleem voor Roel. Volgens Roel staat religieus onderwijs “haaks op diversiteit”.

Normaal gesproken krijg je dan 1-2 dagen later een artikel van de “tegenpartij”: een “gepassioneerd pleidooi” voor het bijzonder religieus onderwijs.

Dat ging dit keer echter mis, omdat die twee (2) gillende gekken het dak van die Salafistenschool beklommen.

Volgens Pascal Vanenburg werd de Salafistenschool “bestormd”, Munire Manisa vond het beklimmen van het dak een vorm van “terreur” (Twitter) en ook Ewout v/d Berg, de allerdomste kutlul van Nieuw-West sprak van “het terroriseren van Islamitische kinderen”. Enige tijd later lieten de bestuurders van Republiek Kukenheim via allerlei leuke soundbites weten zich ernstige zorgen te maken over die Salafistenschool.

Door al die #ophef liep het ritualistische salvo van de tegenpartij de nodige vertraging op.

urinoir-target

Parool: ‘Discussie over afschaffing bijzonder onderwijs is onzinnig’.

In zijn opinie-artikel voert Roel Braeken een pleidooi voor ­’afschaffing van het bijzonder onderwijs, een van de laatste heilige huisjes in het Nederlandse onderwijslandschap’.

Aan de argumenten uit het pro- en contrakamp voegt hij er zelf nog één toe: de toenemende diversiteit en individualisering.

Braekens antwoord op die ontwikkeling is het op school met elkaar in contact treden en een verbinding aangaan. En juist dat laatste is zijns inziens dat wat het voortbestaan van het bijzonder onderwijs onhoudbaar maakt. Want de handhaving van dat onderwijs maakt het ‘namelijk mogelijk op basis van religieuze ideologie kinderen bij voorbaat uit te sluiten’.

Ja ik vond het allemaal wat vreemd want zo’n tachtig (80) procent (%) van de leerlingen op de school van Roel De Deugridder zijn religieus?

Om de opmerking van Braeken dat het ‘weliswaar slechts een klein percentage van de scholen betreft’ concreet te maken: het gaat om niet meer dan 1 procent van het totale scholenbestand in Nederland, dus: één op de honderd scholen kent een gesloten toelatingsbeleid. Maar het bestaan en de keuze van die 1 procent van de scholen moet volgens Braeken ‘onherroepelijk leiden tot het stoppen van financiering vanuit de staat voor het bijzonder onderwijs’. Dat moet dus voor het totale bijzonder onderwijs gelden. Dat is toch wel een mooi voorbeeld van het met een kanon op een mug schieten!

Klopt!

Het is een ritualistisch openingssalvo: BOEM! De Scholen zijn weer begonnen!

Tot op de dag van vandaag kiest twee derde van de ouders in Nederland voor het bijzonder onderwijs voor hun kinderen. Daar hebben ze hun redenen voor, motieven die overigens heel verschillend zijn. In de praktijk blijkt ook dat ál die leerlingen in dat bijzonder onderwijs meer dan welkom zijn en er hun plaats hebben.

Twee derde van alle ouders?

Dat klinkt als een dikke meerderheid!?!??

Eén op de honderd scholen maakt echter een andere keuze. De eenheid kerk, gezin, school-onderwijs staat bij deze scholen hoog in het vaandel. Daarom hanteert men daar een gesloten toelatingsbeleid.

Op die manier is er op die scholen sprake van een vrij homogene populatie qua leerlingen en hun ouders, van mensen met min of meer eenzelfde achtergrond en een dito referentiekader. Vanuit die beschermde omgeving worden de leerlingen vervolgens voldoende weerbaar gemaakt om zich in de maatschappij te kunnen handhaven, om met voldoende bagage naar buiten te treden.

Ehm… Jan?

Als je met “bagage” van het religieus onderwijs afkomt?

Dan betekent dat meestal dat je bent misbruikt door zo’n geflipte priester.

Breaking News: C&A Duitsland Geeft 20% Korting Aan Alle Misbruikte Koorknapen In Regensburg!

Ook bijvoorbeeld dalton- en montessori­scholen kennen een integraal concept. Gevolg daarvan is dat ouders die in zo’n aanpak niets zien, dan ook niet voor dat type onderwijs voor hun kinderen zullen kiezen. Precies zo gaat het ook met bijvoorbeeld orthodox-christelijke scholen. Ik durf daarom de stelling te poneren dat op die scholen niemand wordt geweigerd die zich in dat concept kan vinden.

Ik ben zelf bijvoorbeeld helemaal geen voorstander van Montessori.

En Dalton vinnik ook drie keer nix.

De praktijk is juist andersom. Ouders die niet willen dat hun kinderen zo (godsdienstig) worden opgevoed, worden niet geweigerd, maar kiezen voor een andere school. En is die school er in de omgeving niet, dat verplicht de huidige wetgeving scholen al die kinderen toch op te ­nemen. Met andere woorden: dan kunnen ze niet geweigerd worden..

Yes, wist ik allemaal al.

Ik blijf me daarom steeds afvragen waar deze discussie nou eigenlijk over gaat. Ouders zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Het is de overheid die leerplicht oplegt en belasting heft, om onder andere het onderwijs te financieren. Die ouders die eraan hechten dat hun kinderen vanuit een homogene setting worden voorbereid op en zelfstandig bestaan, betalen dat onderwijs in principe dus zelf. Voor alle andere ouders en hun kinderen is er in Nederland een school met een open toelatingsbeleid.

Let je op, Roel?

Kortom: stop met schieten met een kanon op een mug en maak van die mug ook geen olifant.

En zo gemakkelijk escaleren dingen dus in Amsterdam Nieuw West.

Roel, De Deugridder, Braeken heeft nu een kanon aangeschaft.

Dit betekent concreet dat die Salafistenschool bescherming nodig heeft van het leger.

breaking-news-cannon

 

Share