Open Brief Aan Özlem (Hoofdagent, 30 jaar): Wil Je Weten Hoe We De In Schandalen Verdrinkende Politie Uit Het “Water” Redden?

, , Comments Off on Open Brief Aan Özlem (Hoofdagent, 30 jaar): Wil Je Weten Hoe We De In Schandalen Verdrinkende Politie Uit Het “Water” Redden?

Even voorstellen?

Meet Özlem.

Ze zal inmiddels hoofdagent zijn.

Hoofdagent

Hi Özlem,

Hoe is het met jou? Ik besloten je eens een brief te sturen. Tot nu toe is onze correspondentie eigenlijk altijd heel kort en inhoudelijk geweest. Jij wilt altijd dat trucje met die verdrinkende dochter laten zien en ik weiger dat dan altijd beleefd. Niet kwaad bedoeld, maar er is echt een time and a place voor dat soort trucs. We snappen dat jij het reuze leuk vindt, maar die kleine heeft gewoon geen zin om iedere keer in het water te springen; zeker niet met ‘r nette kleren aan.

Ik neem aan dat het je niet ontgaan is? De nationale politie – jouw werkgever – is aan het imploderen. De schandalen volgen elkaar in rap tempo op. Deze week was extreem teleurstellend. Er kwam een rapport uit over “corruptie” in de politietop. Daaruit bleek dat het allemaal nogal meeviel. Frank Giltay is gewoon een gezelligheidsdier en hij trakteert graag. De enige “truc” die hij op een feestje wil doen is body shots. Het rapport verweet de politietop van alles: ze hadden meer toezicht moeten houden, ze hadden beter op moeten letten, maar het lag toch vooral aan Frank Giltay zelf. Het NRC stelde in hun zoveelste anonieme commentaar: “Aan de pluskant staat dat platte omkoping niet is bewezen”. Het is zooitje, maar er is geen sprake van echte corruptie.

Die pipe dream hield nog geen drie (3) dagen stand want gisteren kwam er dan nog een rapport uit en dat was echt bedroevend.

Ik wilde er bijna zelf van in het water springen en ja… jij mag mij dan “redden” 😉

Parool: Corrupt gedrag door tientallen agenten.

Over de afgelopen vijf jaar zijn tachtig zaken ontdekt waarin politiemensen en andere ordehandhavers zich hebben ingelaten met criminele organisaties. Dat blijkt uit onderzoek van het onderzoekscentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) naar schendingen van de integriteit binnen de politie, douane, marechaussee en de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD. Aanleiding voor het onderzoek – over de jaren 2012 tot en met 2016 – was de zaak rond ‘politiemol’ Mark M.

Da’s die jongen die getrouwd is met dat meisje uit de Ukraine heeft gekocht.

Ik wist wel dat het associatieverdrag direct vruchten zou afwerpen voor “gewone” mensen!

Ernstige schendingen
In de onderzochte periode waren er 256 signalen geweest van ernstige schendingen. In tachtig gevallen was daar inderdaad sprake van. De meeste betrokkenen zijn veroordeeld en/of oneervol ontslagen.

In zestien van de veertig corruptiezaken bij de politie waren agenten met een migrantenachtergrond betrokken. Dat is relatief veel, omdat naar schatting maar één op de tien agenten een niet-westerse achtergrond heeft.

Dat is natuurlijk schrikken. Ik neem aan dat het voor jou, Özlem, extra vervelend is, omdat je zelf natuurlijk ook een migrantenachtergrond hebt. Dit soort dingen geven alle agenten met een migratieachtergrond een slechte naam. Ik zal het hoofdrekenwerk even voor je doen (is niet erg, politieschool ligt net even beneden MBO qua niveau): (16/40)*100=40 PROCENT (%). Dat is een gigantisch percentage. Als je daar de schandalen rondom Wilder’s beveiliging, de politiemol, #ElatikPunaiseGate, de religieuze Mutaween hoofddoekjes polizei, het afgehakte hoofd en de rest van de teringbende bij optelt? Ik betwijfel of Politie deze schandalen ooit te boven komt. Ik las recent dat er met zo’n 6 van de 10 aangiftes helemaal niets gedaan wordt? En dan was er dat meisje, wat zelf haar verkrachter moest opsporen want jouw werkgever had er geen tijd voor, weet je nog?

Meer onderzoek
Korpschef Erik Akerboom wijst erop dat de corruptie zich vooral voordoet bij relatief jonge mannelijke agenten in een basisteam. Akerboom wil dat er meer onderzoek komt naar de motieven voor corruptie en de relatief grotere kans daarop bij niet-westerse agenten. Hij hoopt dat de uitkomsten van dit onderzoek niet leiden tot achterdocht en stigmatisering binnen het korps.

Ik denk dat het komt door religie, etniciteit, komaf, criminele familieleden en/of vrienden “cultuurverschillen”.

(En racisme en Islamofobie red.)

Begrijp mij niet verkeerd, Özlem. Dat trucje met dat verdrinkende kind was natuurlijk heel leuk op een aantal verjaardagen en toen die ene keer op die BBQ in dat pierenbadje in de tuin (Tante Joke schrok zich dood!). Ik maak mij gerede zorgen om het diversiteitsgedram bij je werkgever. Jongeren met een migrantenachtergrond blijken helemaal niet voor politie te willen werken. Dit komt omdat veel van die jongeren zelf een strafblad hebben of mensen met een strafblad tot hun inner circle rekenen door cultuurverschillen en racisme en Islamofobie. Als mensen echter beslist niet willen? Dan heeft het weinig zin om de Supreme PvdA Salafist, Fatima Elatik, 12 duizend euro per maand te betalen als Directeur Diversiteit. Ik neem aan dat als jij aan het einde van de maand naar dat salarisstrookje kijkt dat er – net als bij Souad – een aanzienlijk lager bedrag op staat? En Souad was ook al zo aan het drammen over de Islam en haar etniciteit en Moslims diversiteit en tolerantie. Heb je haar interview gelezen, Özlem?

Breaking News: Brigadier Politie Weigert Lunch Betaald Door NRC!

Wil jij ook Brigadier worden, Özlem? Klaarblijkelijk betaalt het prima. Op het salaris van een Brigadier kun je op een willekeurige doordeweekse dag “lunchen” voor 117 euro en 50 cent. 

Ik vond het zo sneu voor het NRC. Ze hadden net op hoge poten beweerd dat er “aan de pluskant” geen sprake was van “platte omkoping”, maar die fantasie werd gisteren dan ingehaald door de feiten. Ook het NRC kwam dus met een kort artikeltje over deze “corruptie”.

Migrantenachtergrond

In zestien van de veertig corruptiezaken bij de politie waren agenten met een migrantenachtergrond betrokken. Dat is relatief veel, omdat naar schatting maar één op de tien agenten een niet-westerse achtergrond heeft. De kans is volgens de onderzoekers groter dat zij iemand kennen uit het criminele milieu, “gezien de relatief grote betrokkenheid vanuit sommige etnische groepen bij (georganiseerde) criminaliteit”.

Dat steekt he, Özlem? “De relatief grote betrokkenheid vanuit sommige etnische groepen bij de (georganiseerde) criminaliteit”. Daar word je – als etnisch-religieuze Hoofdagent in training – beslist niet vrolijk van. 

Je “witte” collega’s komen er beslist niet beter vanaf. Ook hun falen lijkt vooral te liggen aan “cultuur”.

Verder lijkt het er volgens de onderzoekers op dat de douane serieuzer werk lijkt te maken van het aanpakken van corruptie dan de politie. Dat zou onder meer komen door een paar grote corruptiezaken in de Rotterdamse haven. Binnen de douane worden dergelijke zaken uitvoerig besproken en gedeeld met medewerkers. Binnen de politie heerst volgens de onderzoekers juist een gesloten cultuur.

Er komt echter geen einde aan al het goede nieuws: Ik las gisteren op EenVandaag dat de Politie duizenden en duizenden juridische procedures aan het voeren is tegen het eigen personeel. 

EenVandaag: ‘Nationale Politie voert duizenden procedures tegen eigen agenten’.

De Nationale Politie voert duizenden juridische procedures tegen haar eigen agenten. Dat stellen de twee grootste politievakbonden ACP en NPB in EenVandaag.

Gerrit van de Kamp, voorzitter ACP geeft aan dat het om duizenden zaken gaat. “Alles wordt gejuridiseerd, wij schatten het conservatief in als we zeggen dat er tussen de vijftien- à twintigduizend zaken lopen. Daarbij gaat het om duizenden juridische procedures, maar ook om duizenden bezwaarschriften, klachten.” Dit wordt beaamd door Jan Struijs, voorzitter van de NPB. “Het gaat om duizenden juridische procedures, op alle mogelijke niveaus binnen de politie.”

Ik betwijfel ten zeerste, Özlem, dat dit allemaal corruptie- en integriteitszaken zijn. Dit heeft meer weg van een zogenaamd: Deugridder Offensief. Je zult zien dat hier honderden en honderden zaken tussen zitten van een agent die iets lelijks zei, riep of gebaarde ergens op een kruispunt, danwel iets lelijks intikte ergens online. Daarnaast zullen er honderden en honderden klachten van opgefokte, gillende migranten tussen zitten die vinden dat ze gemeen, vals, racistisch en vooral niet lief genoeg behandeld zijn. 

Korpschef Nationale Politie Akerboom moet ingrijpen

De bonden kregen honderden meldingen van agenten naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag waarin duidelijk werd dat de Nationale Politie kritische agenten de ziektewet induwt. Akerboom is nu aan zet, aldus de bonden. Van de Kamp: “We willen dat Akerboom stopt met ontkennen en bagatelliseren van het probleem. Dit ligt nu op tafel en moet gestopt worden.” Struijs: “Ik verwacht van de korpschef dat hij duidelijke maatregelen gaat nemen, als hij in de ontkenning blijft dan hebben we echt een fors probleem.” Morgen zitten de bonden met korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom.

Agenten die je niet de ziektewet in kunt dwingen kun je inderdaad helemaal knettergek maken met juridische procedures. 

Vandaar deze brief, Özlem. Ik maak mij – eerlijk gezegd – zorgen om je.

Hoe voel jij je, naar aanleiding van dit alles?

Gaat het allemaal wel goed? 

En belangrijker: Heb je zin om er eens over te praten?

Ik begrijp dat die migrantenmeiden bij Politie niet alleen goed verdienen maar ook nog eens hartstikke modern en progressief zijn. 

Ik wil dus best eens een “lunch” van 117 euro en 50 cent doen, en dan mag jij betalen, goed?

Ik zal dan later een leuk verslag schrijven over onze lunch, heel “upbeat” en zo.

Ik kan je dan tevens het een en ander vertellen over de IRT affaire en de van Traa Commissie. Ik ben namelijk wel oud en intelligent genoeg om mij dat te herinneren.

Let me know.

Sterkte.

SlimK1nd.

P.S.: Hoe is het met Akerboom na die aanval met die punaises?

#ElatikPunaiseGate: Het Enorm Succesvolle Diversiteitsbeleid Van De Politie Van Amsterdam

Share