One (1) Is The Loneliest Number

, , Comments Off on One (1) Is The Loneliest Number

We gaan even lekker uithuilen met de GGD, de VU en het Parool.

We gaan tevens een beetje spelen met sociaal darwinisme.

Bent u er klaar voor?

Parool: 300.000 Amsterdammers voelen zich eenzaam.

Volgens Google telt Amsterdam 851.000 inwoners.

En 300 duizend daarvan voelen zich eenzaam.

Mooie ronde getallen.

Ik kom dan op (851/300)x100 = 35,25 %.

Dat verklaart dan ook waarom er zo vreselijk veel heerlijk stabiele mensen rondlopen in Amsterdam.

Als ik in een tram, supermarkt of cafe af en toe luister naar de gesprekken om mij heen dan schrik ik mij geregeld hartstikke dood.

Bijna de helft van de Amsterdammers voelt zich, in meer of mindere mate, alleen. De eenzaamheid zal alleen maar toenemen, doordat de stad groeit, vergrijst en veel alleenstaanden aantrekt: expats, migranten en studenten. In totaal zijn 300.000 Amsterdammers eenzaam, dat is 48 procent van de volwassenen, blijkt uit onderzoek van de GGD Amsterdam, waarover de gemeenteraad zich vrijdag buigt. Tachtigduizend Amsterdammers, 13 procent, voelen zich zelfs ernstig eenzaam. “Die zijn er slecht aan toe,” zegt hoogleraar Theo van Tilburg, verbonden aan de VU Amsterdam en gespecialiseerd in eenzaamheid.

De helft van alle volwassenen voelt zich eenzaam.

Cijfers om trots op te zijn.

Amsterdam trekt groepen aan die kwetsbaar zijn. Veel meer dan bijvoorbeeld Rotterdam, waar de eenzaamheid niet is gegroeid. “Amsterdam is een magneet voor mensen die hier in hun eentje naartoe komen,” zegt Van Tilburg. Migranten bijvoorbeeld, die zich, ver van huis en haard, bovengemiddeld eenzaam voelen. Maar ook expats, voor wie het avontuur lonkt, maar die ‘s avonds wel vaak alleen op de bank zitten. Ook veel studenten voelen zich verloren in de grote stad. Zo’n 40 procent van de Amsterdammers tussen de 19 en 34 jaar voelt zich matig of sterk eenzaam. En dan is er nog de vergrijzing, waardoor de stad veel ouderen herbergt, een groep die bovengemiddeld eenzaam is.

Ja u leest het goed.

De migranten, de studenten, de bejaarden en de expats zijn hartstikke “eenzaam”, precies die groepen die onze stad zogenaamd zo divers, happening en trendy maken.

Het toeval wil dat de geboren en getogen Amsterdammer, nu juist aan die groepen de grootste teringhekel heeft.

Met name aan die slome bejaarden die blind als een mol bij die kassa met die PIN staan te kloten.

De komende jaren zal Amsterdam sterk groeien, door de bouw van 50.000 woningen. De anonimiteit en de eenzaamheid zullen hierdoor alleen maar toenemen, verwacht Theo van Tilburg.

Kusje Erop?

Amsterdam werkt, op initiatief van PvdA-raadslid Maarten Poorter, aan een stedelijke aanpak van eenzaamheid. Na maanden van voorbereidingen zullen op 1 juli de eerste concrete maatregelen ingaan. Die gaan vooral over signaleren en herkennen van eenzaamheid en het doorbreken van het taboe hierop. Hiervoor is 1 miljoen euro per jaar vrijgemaakt. Maar dat is niet voldoende, vindt Poorter. “We moeten meer doen om eenzaamheid te voorkomen,” zegt hij. “Met 1 miljoen euro gaan we het niet redden.” PvdA en GroenLinks dienen morgen een motie in waarin de partijen pleiten om jaarlijks 5 miljoen voor het plan uit te trekken.

Wat een geweldig idee!

Gekdkraan

Hoogleraar Van Tilburg vindt het terecht dat de gemeente ten strijde trekt tegen de eenzaamheid. Volgens hem is er veel winst te behalen. “Er valt iets tegen te doen, al is het wel lastig te bepalen wat precies. Als dat lukt, is het goed voor Amsterdammers en voor de stad.”

Voor “Hoogleraar” van Tilburg valt er inderdaad veel winst te behalen.

Consultants bij de Gemeente worden hartstikke riant vergoed.

Voor de liefhebbers.

 

Share