NRC Terrorismebestrijding Drieluik – Deel I: Lijstjes en Agogisch Gelul

, , 1 Comment

Het NRC komt met een vreselijk leuk drieluik.

NRC drieluik

Het wordt een propaganda-offensief.

Diverse overheidsdiensten gaan (via het NRC) laten zien dat ze heel goed samenwerken en allerlei ehm… dingen tegen terrorisme doen.

NRC: Hoe vis je de terrorist uit de schoolbanken?

Terrorisme kom je namelijk vooral tegen in “de schoolbanken” dus dat lijkt mij een prima plek om te beginnen.

De mentor van de vmbo-school in Zuid-Holland wilde zijn leerlingen alleen maar troosten na een recente aanslag. Maar het gesprek liep anders dan hij had gedacht. Een leerling vertelde dat hij fan is van terreurbeweging IS. De discussie was zo uit de hand gelopen, dat de jongen door de klas had geschreeuwd: „Dood aan Wilders!” Wat doe je in zo’n geval als docent?

Stuur het kind naar de conrector voor een passende straf?
Ik ben een keer drie (3) dagen geschorst...
omdat ik een grote bek had over Jezus.

In zo’n geval raadpleeg je ‘Radicx’: een handleiding voor scholen om na te gaan of een leerling aan het radicaliseren is.Wanneer een leerling een felle politieke uitspraak doet, dient u met hem in gesprek te gaan, schrijft Radicx voor. Meent hij die uitspraak? Heeft hij een negatieve kijk op de samenleving? Trekt hij de Nederlandse wetgeving in twijfel? Heeft hij vrienden met dezelfde ideeën? Is het antwoord op deze en andere vragen meestal ‘ja’, dan heeft u wellicht te maken met een radicaliserende leerling, aldus de handleiding. En in dat geval doet u er goed aan de ‘ketenpartners’ te informeren over de leerling. En zo geschiedde. De leraar tipte de wijkagent over de leerling die in het klaslokaal Wilders had bedreigd.

En probleem opgelost.

Die “terrorist” hebben we mooi “uit de schoolbanken gevist”.

Nod Yes Icon

Nu is “Dood aan Wilders” geen terrorisme, en dit is een dom VMBO kind die maar wat brult.

Hoe doen we dat met echte terroristen?

Een potentiële terrorist laat zich nauwelijks ‘signaleren’ – daarover bestaat consensus in de wetenschap. De ene terrorist pleegt geweld zonder te zijn geradicaliseerd, bij de andere is het een proces van jaren. En dan zijn er ook nog een heleboel radicalen die nooit overgaan tot geweld. Ambtenaar Johan Cats, hoofd van het ROR: „Daarom maken wij in onze trainingen geen gebruik van lijstjes met kenmerken van radicalisering.”

Baard, jurk, gebroken Nederlands?
Een ingepakte vrouw die 2 meter achter 'm loopt?
Verkoopt kinderkleertjes op de markt?

De masterclass Islamitisch extremisme voor eerstelijnswerkers, eind 2013 ontwikkeld door bureau RadarAdvies in opdracht van de NCTV, staat bol van de politieke en religieuze termen. „Zorgelijke gedragingen” zijn volgens deze masterclass onder meer het gebruik van de islamitische woorden ‘kuffar’ (ongelovige) en ‘murtad’ (afvallige) en het aanduiden van de Verenigde Staten en joden als „de vijand”.

Dat is een masterclass?
Jeetje, dat zal een hele pittige cursus zijn.

 Medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kunnen op hun intranet lezen waaraan zij een radicaliserende asielzoeker kunnen herkennen. Het bezigen van bepaald salafistisch taalgebruik, of het weigeren van een vrouwenhand, zijn volgens deze checklist „indicaties die tot alertheid nopen”. Het ROR heeft eind 2015 een training opgesteld waarin deze checklist voorkwam. Inmiddels is die checklist geschrapt uit de training, blijkt uit navraag.

Dus er was een checklist, maar die is er nu niet meer?
Ik vond de checklist trouwens niet zoveel voorstellen.

Een brochure van de NCTV uit 2014 vermeldt nog een checklist. Bedrijven kunnen radicaliserende medewerkers herkennen aan „een plotselinge afkeer van ‘westerse gewoonten’ zoals gemengde activiteiten (man/vrouw), het drinken van alcohol et cetera”, stelt deze brochure. Ook „interesse in vechtsporten” en „het dragen van specifieke kleding” kunnen kenmerken zijn van radicalisering.

De checklist uit 2014 (3 jaar oud) is helemaal indrukwekkend.

Er is zelfs een handig lijstje.

NRC Terrorisme Checklist

Uit zich hatelijk en agressief?

Dat is vrijwel alle hangjeugd.

Na ontvangst van een ‘signaal’ maken gemeenten en politie een afweging. Lichtere signalen worden verwezen naar bijvoorbeeld GGZ, een buurtteam of schuldhulpverlening, en hierna in de gaten gehouden door de gemeente.

Ze krijgen dan bijvoorbeeld een contract bij Top Notch of het AD, zoals Ilgun, de “Soldaat van Erdogan”.

De écht ernstige gevallen gaan naar een zogenoemd casusoverleg. In Rotterdam leidt een op de vijf signalen tot zo’n overleg; in Utrecht twee op de vijf signalen. In Den Haag blijkt bij drie op de vijf signalen achteraf daadwerkelijk sprake te zijn van ‘problematische’ radicalisering.

Cijfers om trots op te zijn.

Geen wonder dat er zoveel diversiteit te vieren valt.

Kome het glorieuze slotstuk.

Onderzoekers Eijkman en Van de Weert blijven kritisch. „Het zou wenselijk zijn als er een duidelijk criterium komt voor het melden van radicalisering”, vindt Eijkman. „Nu weten sociaal werkers niet waar zij naar op zoek zijn: mensen met radicale opvattingen, of mensen die bereid zijn geweld te plegen? Als gevolg van die onduidelijkheid gaan zij op iedere jongere letten die in hun ogen afwijkend gedrag vertoont. Het zijn agenten van de sociale controle geworden.”

Een checklist, een training en een lijstje.

En? Voelt u zich veiliger?

De daders van de laatste aanslagen waren allemaal bekend bij veiligheidsdiensten en OM.

Allemaal.

En toch hebben ze tientallen mensen vermoord.

Als je een beetje Google gebruikt kun je online tientallen van dit soort checklists vinden.

Deze is van NATO, hij wordt – al jarenlang – omschreven als “useless”.

En de graphics vallen nogal tegen.

Radicalization Chart

Deze is van een stel gedragswetenschappers en wordt – opnieuw al jarenlang – omschreven als “junk science”.

Radicalization Chart 2

Deze is van de Franse overheid. Dit zijn zogenaamde “beschermende factoren”.

Zolang het met die factoren allemaal goed zit? Is er niks aan de hand.

Anti radicalisatie

En deze is van de Pakistaanse overheid.

In Pakistan zijn heel veel mensen analfabeet, dus korte, krachtige woorden en vooral geen volzinnen.

Ik vind deze persoonlijk de leukste.

radicalization-bomb

Indrukwekkend “onderzoek” van het NRC.

Ik kan niet wachten op deel II.

Share