NRC Eindredactie: “Geef Die Jihadis Hun Paspoort Terug, Stomme Kutregering!”

, , Comments Off on NRC Eindredactie: “Geef Die Jihadis Hun Paspoort Terug, Stomme Kutregering!”

Ik weet niet of u er iets van heeft meegekregen?

Enige tijd geleden besloot de Nederlandse overheid om de dubbele nationaliteit van een aantal uitreizigers te stoppen.

Dit betekent dat het Nederlandse paspoort van deze mensen is geschrapt.

Dit betekent dat deze mensen niet meer terug naar Europa kunnen.

Deze methode wordt tevens toegepast in de UK, Duitsland, Frankrijk en België.

Customs

NRC: Afpakwet is rechtsstatelijk zwak gefundeerd.

De Syriëgangers Anis Z., Driss D., Hatim R. en Noureddin B. zijn deze week hun Nederlanderschap dus in beginsel definitief kwijtgeraakt. Dat overkomt meer landgenoten met een dubbele nationaliteit, maar dan meestal omdat ze vergaten hun paspoort te verlengen tijdens langdurig verblijf buiten het Koninkrijk of de EU. Wie dat immers nalaat is zijn Nederlanderschap automatisch kwijt. Dit viertal is zijn paspoort echter actief afgenomen, door demissionair minister Stef Blok (Justitie, VVD) op basis van een nieuwe, nog onbeproefde wet.

En daar maakt de eindredactie – die normaal zo staat te brullen over “Europa” – zich nu ineens heul erg druk over.

Tijd om te Deugen met een hoofdletter “D”.

Komt u maar.

Als rechtsgrond volstaat informatie van de AIVD dat ze een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. De minister moet er dan van overtuigd zijn dat „boven iedere redelijke twijfel verheven” is dat zij het gedachtegoed van, in dit geval, IS onderschrijven. En dat zij feitelijke handelingen plegen „voor of ten behoeve van” die terreurorganisatie. Dat kan dus ook gewoon in Nederland. Dit viertal is daarnaast tot ongewenst vreemdeling verklaard. Ze kunnen op hun resterende Marokkaanse of eventueel Turkse paspoort hun Nederlandse familie dus niet meer bezoeken.

Ook hier zijn precedenten voor, binnen Europa, maar ook in Nederland.

Zo is een aantal “leden” van de Hofstadgroep het land uitgeflikkerd.

(Waaronder de broer van het “vriendje” van Jutta Chorus red.)

Lieve, Lieve, Lieve AIVD… willen jullie voor mij een terrorist arresteren?

De rechter wordt hier alleen achteraf bij betrokken. Eenvoudig gezegd – ze zijn in beginsel voor altijd ons land uit gegooid. Dat is voor in Nederland opgegroeide en gewortelde burgers hoe dan ook een zware sanctie. Je kunt ook vaststellen dat Nederland vier geradicaliseerde burgers afschuift op hun (tweede) land van herkomst. Deze maatregel kan verder alleen genomen worden tegen burgers die door een speling van het lot twee nationaliteiten hebben. Een IS-aanhanger die aan dezelfde voorwaarden voldoet maar alleen het Nederlandse paspoort heeft, mag dat behouden. Niemand mag van de wet in beginsel statenloos worden gemaakt. Dat maakt deze wet volgens zijn critici discriminerend. Immers: in gelijke gevallen ongelijke gevolgen.

“In Nederland geworteld” is errug geestig. Deze mensen wilden overduidelijk niets, maar dan ook niets, met Nederland te maken hebben. Democratie, rechtsstaat, dat gelijkheidsbeginsel? Dat vonden ze allemaal niks. Ze wilden (dapper red.) strijden voor Jihad vooral onschuldige mensen op gruwelijke wijze vermoorden en allerlei coole selfies maken met zo’n PLO shawl en een groot machinegeweer. Ze wilden moorden, slachten, terroriseren en uiteraard lekker verkrachten; het liefst hele jonge meiden.

Wat wel klopt is dat uitreizen geen of andere gevolgen heeft voor mensen die geen dubbele nationaliteit hebben.

De postbode uit Overijssel mag gewoon terugkomen.

Nod Yes Icon

NRC Eindredactie: “Oorlogsmisdaden Zijn Okay”

Ik stel dan ook: alleen minderjarigen met een Nederlands paspoort mogen terug. 

De rest zal daar – in de regio – berecht moeten worden voor oorlogsmisdaden.

Demissionair vice-premier en PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher reageerde via Twitter op wat defacto op verbanning neerkomt met één woord: ‘Doei’. Dat is voor een lid van een demissionair kabinet, behalve grof ook ongepast. De politicus Asscher schurkt ermee aan tegen het populistisch ressentiment, waar de PvdA tot nu toe verre van bleef.

Ja maar na het debacle in A’dam met de knuffel Salafisten van de PvdA moet de PvdA nu net doen alsof men tough on terrorism is.

Het viertal kan beroep instellen tegen het intrekkingsbesluit. Maar als zij dat nalaten dan doet de minister dat ambtshalve namens hen, bij de bestuursrechter. Via deze U-bocht is er een eerlijk proces alsnog gegarandeerd. Je zou willen dat er voor het automatisch verliezen van het Nederlanderschap net zo’n juridisch vangnet zou bestaan. Maar dat is er helaas niet.

Niks aan de hand dus.

Je raakt je paspoort kwijt en daar kun je bezwaar tegen maken.

Er is dus alle reden om naar het vervolg van deze procedure met enige spanning uit te kijken. Hoe zal de Nederlandse bestuursrechter oordelen over deze rechtsstatelijk zwak gefundeerde wet? Is deze eenzijdig op Nederlanders met dubbele nationaliteit gerichte maatregel wel in overeenstemming met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens? Ook de Europese rechter in Straatsburg heeft hier een taak.

Het is ongetwijfeld niet in overeenstemming met het EVRM. De apen in Den Haag hebben een goedkope en makkelijke oplossing voor dit probleem gekozen. De oplossing kan echter rekenen op hele brede steun onder de bevolking. Niemand wil die gekken terug hebben. Niemand wil naast een Jihadi/ISIS oorlogsmisdadiger wonen.

Aart G. Broek en ik hebben nog wat gespeeld met het idee van een Jihadi Leprozerie buiten de bebouwde kom.

(Daar was helaas geen draagvlak voor red.)

Een Jihadi Leprozerie Buiten De Bebouwde Kom (Met Aart G. Broek En Trouw)

 

Share