Metrics: Feiten vs. Fantasie (De Jeugdkruisvaarder Nader Berekend)

, , Comments Off on Metrics: Feiten vs. Fantasie (De Jeugdkruisvaarder Nader Berekend)

Deze prachtige rechtstaat van ons kent diverse zogenaamde Geschillencommissies. Er zijn er een hele hoop: Zorg, Bouw, Onderwijs, you name it. Je kunt daar digitaal klachten indienen. Je betaalt dan vijftig (50) euro administratiekosten, levert stukken en dan doet men onderzoek. Je kunt alleen bij een geschillencommissie aankloppen als je “schade” minder is dan vijf duizend (5000) euro. Je kunt bij het invoeren van je klacht kiezen uit twee (2) opties.

1.) Ik wil <bedrag X> hebben, of 2.) Ik laat de commissie een billijk bedrag toekennen.

Niet meer dan vijf duizend (5000) euro.

Jeugd”zorg” valt uiteraard niet onder enige geschillencommissie, die hebben het druk zat in dat donkere boze woud van toezicht.

***

We hebben elders kunnen lezen dat de Jeugdkruisvaarders bezig zijn met een heilige missie. Men blijft dicht bij de essentie. Men kan geen fout doen. Men werkt “in de wijk”. We hebben gezien dat er (al jarenlang) allerlei vreselijk spannende dingen gebeuren in de hoofden van de Jeugdkruisvaarders. Die dingen zet men dan op papier en “wat wij op papier zetten is waar“. De fantasie van de Jeugdkruisvaarder lijkt de grote drijfveer. Als die fantasie keer op keer overmeesterd wordt door feiten geraakt de Jeugdkruisvaarder in totale en algehele paniek.

Het wordt meteen huilen.

En stoepkrijt.

Nod Yes Icon

Wat kost dit geintje allemaal?

Euro's

Ik heb elders aangegeven dat ik vreselijk goed kan hoofdrekenen.
Ik ben een heel slim kind.

Laten we eens nader berekenen wat de Jeugdkruistocht (in dit geval) zo’n beetje kost.

We beginnen bij Altra. Da’s twee (2) etnisch-religieuse meisjes, vier-en-vijftig (54) uur (u) onderzoek plus het schrijven van een rapport en dan daarna dus allerlei klachten en een directie die ineens betrokken raakt en alles zal moeten nalezen met juristen en vervelende vragen beantwoorden etc. Die hele bende moet daarna ook nog eens gelezen worden door de klachten-commissie van Jeugdzorg, het SKJ en de Nationale Ombudsman Team Jeugd.

Ik kom dan op:

Zeg… zestig (60) uur (u) voor de twee (2) Jeugdkruisvaarders, ik gok zo’n tien (10) uur (u) voor zowel de vreselijk onafhankelijke klachten-commissie als het SKJ als de Ombudsman.

120 + 30 = 150 uur

De Raad v/d Kinderbescherming komt er beter vanaf. Mevrouw “Vooral Nee” zal in 2008-2009 maximaal tien (10) uur (u) aan dit alles besteed hebben. Haar toenmalige collega wellicht eenzelfde aantal uren. Dan is er sinds mijn klachten (2015) wat tijd besteed aan dingen scannen en opsturen, daarna gevolgd door wat uren mails lezen, overleg met directie en juristen etc. De dikke ordner vol perfect bijgehouden dossier is tevens helemaal gelezen door de Ombudsman. Ik kom dan op twintig (20) uur (u) voor de medewerkers en zeg… tien uur voor de regent en haar juristen.

20 + 20 = 40 uur

Bij Spirit is het aanzienlijk meer. Sinds 2008 heeft men een prachtige stapel papieren rotzooi geproduceerd. Ik schat de uren van het grondpersoneel (de meiden “in de wijk”) op zo’n tien (10) uur (u) per jaar. Ik kom dan op zestig (60) uur (u). Daarna komen mijn klachten en dat betekent dat directie en juristen zich nu moeten inlezen. Daarna een klachten-commissie en de Ombudsman. Ik denk zo’n tien (10) uur (u) werk voor Directie, Juristen, KC, Ombudsman.

60 + 40 = 100 uur

Veilig Thuis, de rechtbank en andere belangenorganisaties hebben hier bijzonder weinig tijd aan besteed.

Laten we laag inzetten: tien (10) uur (u) per organisatie.

Dat is rechtbank, AKJ, Jeugdinspectie, Veilig Thuis.

4 x 10 = 40 uur

Bij Jeugd”zorg” is het een ware zondvloed. Grondpersoneel, Teamleiders, Directieleden, Juristen, Klachten-commissie en Ombudsman. De uren zijn waanzin. Ik schat de uren in 2008-2009 op zo’n zestig (60) in totaal. De uren van Mevrouw Nietjes de periode daarna op zo’n tien (10) uur (uur) per jaar. Vanaf 2013 escaleert de situatie echter dus ik schat haar uren op zo’n zestig (60) voor de periode 2013-2014. Da’s negentig (90) uur (u) voor een (1) medewerker. Daarna krijgen we Mevrouw Boxneuker en Mevrouw Fatwa. Ik ben dan al fors verweer aan het voeren. Ik denk dat Mw. Boxneuker een goede zestig (60) uur (u) werk heeft gehad in 2014. Mevrouw Fatwa in al die jaren? Ik denk maximaal twintig (20). Dan krijgen we de Flinke Kantoormeid. En daarna volgen dan procedures: Klachten-commissie, SKJ, Ombudsman. Ik denk dat die diverse organisaties ieder zo’n twintig (20) uur (u) ermee bezig zijn geweest.

De radicale vernieuwers zullen er sinds 2014 zo’n twintig uur werk aan hebben gehad.

Ik kom dan op:

60 + 90 + 60 + 20 + 20 + 20 + 20 +20 = 310 uur

Stats/Numbers Icon

Als ik al die uren bij elkaar optel kom ik op:

150 + 40 + 100 + 40 + 310 = 640 uur

Nod Yes Icon

Laten we gemakshalve aannemen dat zo’n tien (10) procent (%) van die zes-honderd-en-veertig (640) uur (u) door Directie/Juristen (hooggeplaatst personeel) is gedaan.

(640/100) * 10 = 64 uur

640 – 64 = 576 uur

We hebben dus 576 uur tegen een “normaal” tarief en zo’n 64 uur tegen een “hoog” tarief.

Komt ie:

Normaal tarief? 
Ik heb geen idee...
Laten we zeggen honderd (100) euro en hoog tarief het dubbele?

Abacus Icon

576 x 100 = 57600 euro (€)

64 x 200 = 12800 euro (€)

57600 + 12800 = 70400 euro (€)

En dus een hele berg huilen, stoepkrijt, ziektewet, ontslagen en toestanden daarbovenop.

Deze uren en bedragen zijn educated guesswork, maar je zult zien dat ik er echt niet zover naast zit.

We gaan het beter doen met minder geld.

De uren zullen veul meer zijn … maar zelfs als je de bedragen halveert?

Dan zit je nog op meer dan vijf-en-dertig (35) duizend euro aan niets dan?

Bullshit Icon

Een schikking levert maximaal vijf duizend (5000) euro op…

… Maar je bent bereid om zeventig duizend (70 000) euro uit te geven?

Da’s bijna vijftien (15) keer (x) zoveel?

... Om waanzin te verdedigen die bewezen onjuist is?
Jarenlang?
Waarom zou de slimme gemeente dat doen?
Heel simpel:
Of... 1.) De Slimme Gemeente is krankzinnig
Of 2.) De Slimme Gemeente heeft iets te verbergen
 wat meer waard is dan 70 duizend euri's.

Als je de procedures die volgen erbij optelt?

“Opnieuw die cyclus in”?

Die gekken zijn straks een ton kwijt.

Nod Yes Icon

Aan wat precies?

Authority 2

De allerleukste metric….

Al die uren?

Al dat geld?

Kan de Slimme Gemeente ook maar ergens aantonen dat “het kind” hier meetbaar beter van is geworden?

Of “de client”?

Shaking No Emoticon

Share