Later Naar School. Vanwege Suikerfeest? “Nee Papa, Ze Staken”.

, , Comments Off on Later Naar School. Vanwege Suikerfeest? “Nee Papa, Ze Staken”.

We hebben recent gelezen hoe Simone Kukenheim en Kajsa Ollongren lekker bezig zijn met class warfare en sociaal darwinisme in het onderwijs.

Met name het basisonderwijs in Amsterdam is er erg slecht aan toe.

En dat betekent een uurtje staken.

Parool: Basisonderwijs in actie voor betere beloning.

Onderwijsorganisaties de Algemene Onderwijsbond (AOb), de PO-raad en PO in Actie eisen dat er meer geld wordt uitgetrokken voor betere salarissen en minder werkdruk in het primair onderwijs (PO). Het verschil in beloning tussen primair en voortgezet onderwijs bedraagt bij het startsalaris al 7 procent. In de loop van de carrière wordt het verschil alleen maar groter. Het maximum-maandsalaris in het PO is ruim 3800 euro bruto, in het VO is dat ruim 4600 euro. Overigens zijn er verschillen in beloning voor ‘gewone’ basisschoolleraren en voor hen die werkzaam zijn in het speciaal primair onderwijs. De laatste groep verdient meer.

We willen ook meer leerkrachten, kleinere klassen en hoger kwaliteit onderwijs.

Vergeleken met het buitenland doet Nederland het niet eens zo slecht. Het maximumsalaris voor onderwijzend personeel in het PO in de EU is gemiddeld 34.126 euro, in Nederland is dat ruim 40.000 euro, blijkt uit cijfers van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

De kleine gaat dus pas rond 09:30 naar school.

Goedzo

Share