Kippenpoot Of Porkel: Wat Te Koken Voor Dochters Die Uit Een Afgesloten Container Komen?

, , Comments Off on Kippenpoot Of Porkel: Wat Te Koken Voor Dochters Die Uit Een Afgesloten Container Komen?

Ook deze post is een follow up, en een hele leuke.

Ik heb enige tijd geleden vrij uitgebreid mijn mening laten gelden over Laura Hansen, de Jihadi uit Zoetermeer, waar zich tevens het hoofdkantoor van de AIVD bevind.

We raden aan de artikelen aandachtig te lezen.

Ik denk niet dat dit een en twintig (21) jarige kind een terrorist is.

Ze is een verwarde, zieke, jonge moeder met twee (2) kinderen.

Ze hebben echt allemaal hulp nodig.

Haar leuke, tolerante, diverse en etnisch religieuze “echtgenoot” mag in Irak blijven.

Ik viel met name over het feit dat Laura – tijdens haar proces – opgesloten zit in een afgesloten container. Ik vind dat een vleugje mensonterend. Daarnaast lijkt het mij helemaal geen goed idee om jonge moeders die al kampen met psychologische problemen op te sluiten in containers, voor welke reden dan ook. Ik vond het zo vervelend om te lezen dat ik contact heb opgenomen met het OM in Zoetermeer, Den Haag en Amsterdam. Ik kreeg overal min of meer hetzelfde te horen: Hou je grote rotbek vervelende kutblogger. Je moet niet geloven wat er in de krant staat.

Daarna waarschuwde ik Amnesty International.

AI

Dit is hun reactie.

Geachte heer SlimK1nd

Hartelijk dank voor uw mail over Laura H. en de detentieomstandigheden in de Terroristen Afdeling (TA) in Vught. Op basis van artikel 201 van de Regeling Selectie, Plaatsing, en Overplaatsing van gedetineerden worden in de TA gedetineerden geplaatst die verdacht of veroordeeld zijn van een terroristisch misdrijf, dan wel mensen die tijdens hun detentie in een gewone gevangenis een boodschap van radicalisering verkondigen of verspreiden. Laura H. valt onder deze categorie doordat zij verdacht wordt van aan terrorisme gerelateerde feiten en op bevel van de rechter in voorlopige hechtenis is geplaatst. Zij heeft in Nederland toegang tot een advocaat die haar bijstaat in de strafrechtelijke procedure.

Amnesty doet op dit moment onderzoek naar de plaatsingscriteria en de detentieomstandigheden in de TA. Alle gedetineerden, los van hun ideologie, het misdrijf waarvan ze verdacht of veroordeeld zijn, of andere identiteitsaspecten, hebben het recht om humaan en met waardigheid te worden behandeld. Ook heeft Nederland op basis van de internationale mensenrechtenverdragen die zijn ondertekend de plicht om op individueel niveau en periodiek te beoordelen of de toegepaste veiligheidsmaatregelen voor elke gedetineerde gerechtvaardigd zijn.

Wij kunnen geen individuele uitspraken doen over de zaak Laura H., en het is ons niet bekend dat zij in een ‘container’ zou verblijven zoals het nieuwsbericht stelt. In dat geval kunt u beter contact opnemen met haar rechtshulpverlener. Evenmin kunnen we nu al uitspraken doen over de bevindingen van ons onderzoek, omdat dat nog in gang is.

Met vriendelijke groeten,

*****

Servicecenter – Publieksservice

Amnesty International Nederland.

Wij zijn Amnesty zeer erkentelijk dat men de zaak zo serieus neemt.

Gisteren waren er nieuwe ontwikkelingen, met een prima afloop.

NRC: Terrorismeverdachte Laura H. mogelijk naar huis.

Mag terrorismeverdachte Laura H. (21), na bijna een jaar opsluiting op de terroristenafdeling in Vught, naar huis? Het Openbaar Ministerie stemde donderdagochtend tijdens een zitting in de zwaarbeveiligde rechtbank van Rotterdam in met een schorsing van haar voorlopige hechtenis. De rechter neemt op 26 juli een beslissing. Ruim een jaar geleden ontsnapte de toen 20-jarige Laura uit het kalifaat van Islamitische Staat (IS), waar ze een jaar eerder met haar man en twee kleine kinderen naartoe was vertrokken. Bij aankomst op Schiphol werd ze gearresteerd. Het OM zei te vrezen voor het “zwartste scenario”: dat Laura naar Nederland is gestuurd met een opdracht van IS.

Dat “zwartste scenario” bleek totale lulkoek.

Die vrees blijkt ongegrond. Volgens het OM zijn er, nu het onderzoek bijna is afgerond, geen aanwijzingen dat Laura in Nederland is om een opdracht van IS te vervullen. Een psychiater van het Pieter Baan Centrum getuigde vandaag dat het recidiverisico laag is.

De reclassering kwam tot dezelfde conclusie.

Laura is simpelweg te dom om een aanslag te plegen.

Je kunt mensen nu eenmaal niet berechten om wat je allemaal denkt dat ze ooit nog eens gaan doen.

Ze kan namelijk ook ooit de Lotto winnen.

Nod Yes Icon

De grote vraag is nu:

Wat gaat de vader van Laura H en opa van die arme kinderen koken?

Kippenpoot of Porkel?

Wat te koken voor dochters die bijna een jaar op de zwaar beveiligde afdeling in Vught hebben gezeten?

Wat te koken voor de dochter uit het Kalifaat, uit de afgesloten container?

Share