It’s All Greek To Me (Hiera/Ιερά in het NRC, Met Prof. Dr. Beatrice de Graaf)

, , Comments Off on It’s All Greek To Me (Hiera/Ιερά in het NRC, Met Prof. Dr. Beatrice de Graaf)

Hey leuk, Beatrice de Graaf is terug.

En ze zit weer boordevol zinnige edicten.

Alvorens we erin duiken?

Eerst wat waarschuwingsstickers.

Beatrice de Graaf…

… is een Christen.

En niet zomaar een Christen.

Neen.

Shaking No Emoticon

Ze is lid van de ChristenUnie. Ze is zelfs de CU kandidaat voor de 1e kamer.

Dat betekent dat Beatrice niet links is, of rechts, of progressief, of conservatief, of liberaal.

Ze is een Christen.

Meer niet.

En in haar waanzin is ze dan lid geworden van een rechts-reactionaire, geflipte club die zichzelf de ChristenUnie noemt.

Dit betekent concreet dat Beatrice van mening is dat alle sociale, politieke en economische problemen die ons land kent kunnen worden opgelost als we allemaal gewoon doen wat God wil.

(God is een onzichtbare meneer in de Hemel. Hij maakte Maria zwanger terwijl ze sliep. Onbevlekte ontvangenis is een soort date-rape drug).

Dit is uit een “gesprek” met Geerten Waling (uiteraard georganiseerd door het NRC).

Erdogan en de internationale onrust die zijn optreden veroorzaakt, zullen de hele avond terugkeren in de vergelijking van het heden met de geschiedenis. Maar eerst brandt bij Geerten Waling een vraag op de lippen. Hij, „zelf atheïst”, vraagt Beatrice de Graaf hoe een gelovig christen als zij – voor de ChristenUnie kandidaat-lid van de Eerste Kamer – omgaat met het toeval („contingentie”, in vaktermen) in de geschiedenis.

Ja Beatrice, hoe ga jij met contingentie om?

„Ik ben acht jaar lang voorzitter geweest van de vereniging voor christen-historici, waarbij het altijd om zulke vragen ging”, zegt De Graaf. „Of je ergens in het duister een glimp van Gods genade kunt opvangen. Maar ik ben een gewone historicus, net als Martin, die gewoon zijn werk doet. De menselijke wereld en de menselijke tijd vallen niet samen met de goddelijke wereld en de goddelijke tijd – dus dat maakt voor een historicus eigenlijk niet uit.”

Wat vreemd dat die goddelijke wereld en (goddelijke red.) tijd niet samenvallen met onze wetenschappelijk meetbare wereld en tijd.

Waarom is dat?

Scam Alert

NRC: Burgers en politici, leest Aristoteles.

Even opletten?

Alle media moet “bijdragen aan een redelijk publiek klimaat“, we moeten de “Tsaar in Putin” herkennen, “het volk heeft elites hard nodig” en als we stemmen dan moeten we goed “oppassen voor smetvrees“.

Dan moeten we dus Aristoteles lezen.

En geloven in dat onzichtbare wezen in de Hemel, net als Beatrice.

Wat is een burger en wie is het niet? We snappen niets van nationale identiteit en discriminatie als we niet te rade gaan bij Aristoteles.

Dan krijgen we een korte uitleg waarom we Aristoteles moeten lezen.

In het jaar 346 voor Christus besloot de Atheense gemeenschap om alle burgers nog eens tegen het licht te houden. Allerlei crises, oorlogen en geruchten van oorlogen hadden de polarisatie en de spanningen in de gemeenschap doen toenemen. Er was behoefte aan helderheid: was iedereen wel echt de legitieme burger die hij voorgaf te zijn? Schuilden er geen verraders onder de ingezetenen? Er waren de laatste tijd immers nogal wat nieuwe burgerschappen per decreet verleend aan mensen die van buiten de stad kwamen, die via militaire dienstverlening, geld, of anderszins het burgerschap kado hadden gekregen. Maar was dat allemaal correct verlopen? Konden sommige vermeende burgers niet maar beter weer als slaaf worden verkocht?

Die smerige Griekse populisten zijn vette fascistische racisten man!

Nul vertrouwen in de regering en wantrouwend tegenover buitenlanders?

Wedden dat ze allemaal terug willen naar ͵αϡν (1950 red).

En ehm… Christus?

Wie is dat dan?

Want volgens Dr. Richard Carrier heeft ie nooit bestaan?

Wat voor telefoon gebruikte Aristoteles?
Een iPhone of een Android?

IPhone / God

Dat concludeerden de classici Ineke Sluiter en Caroline Kroon al in 2010, toen zij in opdracht van de staatssecretaris van OCW de stand van het onderwijs in de klassieke talen onder de loep namen. De uren Grieks zijn meestal facultatief, komen bovenop het al bestaande aanbod, en vallen dan als eerste af. De paar doorzetters onder de scholieren worden al snel weggezet als nerds. En wat is de relevantie van dit vak als je voor een vijftal scholieren een dure docent moet betalen?

In 2010?

Dat is gek. Ik deed gymnasium in 1988.

En toen was die situatie precies zo.

Uiteindelijk deden slechts twee (2) kinderen eindexamen Grieks.

Burgerschap ging niet alleen over meteinai (het burger-zijn), maar ook om metechein (handelen als burger). Handelen als burger kon betrekking hebben op een politiek ambt – wat inderdaad alleen voor mannelijke ingezetenen was weggelegd.

Jeetje, wat vreselijk modern en relevant.

Maar buiten die beperkte politieke arena was er zo veel meer. Het zijn van burger, het optreden als burger, impliceerde ook allerlei juridische, sociale, culturele en religieuze voorrechten. En die genoten vrouwelijke burgers ook.

Die meiden boffen maar.

Aristoteles ging het alleen om het politieke proces en daarom was hij niet in vrouwen geïnteresseerd, maar hij heeft nooit gezegd dat vrouwen geen burgers konden zijn.  

Kun je nog meer dingen noemen die hij nooit heeft "gezegd"?
Heeft ie ooit gezegd dat Islam een religie van de vrede is?
Of was Allah toen nog niet geboren?

In deze nieuwe Blokkiaanse lezing mochten vrouwen veel méér dan altijd is gedacht. Vrouwen die burgers waren namen volop deel aan de hiera, de religieuze plechtigheden, en waren gelijkwaardig in de ogen van de goden – niet onbelangrijk in de wereld van toen.

Vrouwen kregen dus geen – ik herhaal: geen – aparte zwemles of fietsles.

Maar, ze waren niet helemaal gelijkwaardig.

Ze mochten bijvoorbeeld niet schrijven voor NRC Media Holding B.V.

En lid worden van de 1e kamer was er duidelijk niet bij.

En geloof, in dat ene, enkele, almachtige, alwetende, onzichtbare wezen in die onzichtbare Hemel?

Dat mocht dus vet helemaal niet.

Shaking No Emoticon

Kortom, Blok demonstreert hoe de studie van klassieke talen een blijvende en cruciale verdieping biedt voor onze debatten over burgerschap, discriminatie en uitsluiting.

QED

Ik wist dat allemaal al van Aristoteles en zo.
Zonder Aristoteles zou ik niet de straat op durven in onze multiculturele wijk.

Om met de filosofe en classica Martha Nussbaum te spreken, als wij de cultiverende kracht van onze beschaving willen beschermen moeten we de taal en cultuur van de Oudheid serieus nemen – op school, op de lerarenopleidingen en aan de universiteiten. Ons en onze kinderen onderdompelen. En die paar uurtjes Grieks verdedigen tegen de barbarij.

Volgens mij mag je kinderen tegenwoordig niet meer onderdompelen.

Da’s kindermishandeling.

Dan krijg je meteen allerlei last met Jeugdzorg.

Tenzij je ze aan het dopen bent, natuurlijk.

Is dat stiekem de bedoeling, Mw. De Graaf?

Ik blijf bij mijn diagnose.

Prozac Pill Icon

Neem er gerust twee (2).

Share