Inheemse Terreur (Don’t Say The “M” Word)

, , Comments Off on Inheemse Terreur (Don’t Say The “M” Word)

Ik kwam dit gisteren al tegen. Ik had alleen weinig tijd. De ideologen bij het NRC laten weer eens van zich horen. Teun van Dongen wist ons recent al te melden dat terrorisme niets met Islam te maken heeft. Terrorisme komt voort uit zelfopoffering, altruïsme en schuldgevoel. Daarna kregen we Joris Luyendijk en die vertelde ons dat hulpeloosheid en kwetsbaarheid de beste verdediging tegen terrorisme zijn.

Nu het is woord aan de eind-redactie.

Voor de oplettende lezer?

Laten we eens tellen hoe vaak de woorden “Islam”, “Moslim” of “Jihad” in het “commentaar” voorkomen.

NRC: Het kwaad van de terreur is inheems en moet ook zo worden behandeld.

Nog voordat politie en hulpdiensten zich woensdag hadden teruggetrokken rond het plaats delict van de aanslag in de buurt van het Britse parlement klonk het alweer: „Keep calm and carry on.”

De samenleving is geschokt, niet alleen aan gene zijde van het Kanaal. De gedachten gaan uit naar slachtoffers die ook nu weer vielen bij dit redeloze geweld en naar geliefden en nabestaanden.

Redeloos geweld? Ik dacht Islamitisch geweld?

In Londen gebruikte de terrorist een personenauto en een keukenmes. Dat betekent dat de open samenleving zich tegen deze vorm van terrorisme niet of bijzonder moeilijk kan verdedigen.

Ze bedoelen uiteraard Moslim-terrorist.
En Islamitisch terrorisme.

Het is dan ook niet zinvol mee te gaan in politieke retoriek waarin sprake is van een „oorlog tegen terreur”. Want terrorisme is een beest dat niet met wapens alleen te bestrijden is. Hier moet grondig worden onderzocht wat de motieven waren van de dader en in hoeverre die overeenkwamen met die van plegers van eerdere aanslagen.

Raise Hand

Oh ik weet het Juf NRC!
Z'n motieven? Allah. En Paradijs en zo.
Exact hetzelfde als de plegers van eerdere aanslagen.

Jihad Blokken

Op basis van beter begrip van de achtergronden van terrorisme, moet iets beters te verzinnen zijn om dit te voorkomen dan verdergaande bevoegdheden van inlichtingendiensten onder inperking van burgerlijke vrijheden. Immers, ook nu weer had MI5 de verdachte op zeker moment in beeld. Maar tevergeefs.

Verdachte? Je bedoelt dader, neem ik aan?
En waarom hadden ze hem in beeld?
Omdat men dacht dat ie een radicale Moslim was die een aanslag wilde plegen.

Terrorisme is helaas onderdeel van de dagelijkse realiteit. Zo wijst er veel op dat met de aanhouding donderdag in Antwerpen van een gewapende verdachte, die met zijn auto over een van de winkelstraten racete, een volgende aanslag is verijdeld.

Ook die dader was een radicale Moslim.
Bekend bij de veiligheidsdiensten.

Belangrijk is dan om vast te stellen dat de dader van de aanslag in Londen een geboren Brit was.

St George Always Loyal

Nu is ie ineens wel een dader?
Let op:
Het niet belangrijk om vast te stellen dat de dader een Moslim was?
Waarom niet?

Nou, laten we eens het populisme bashen.

Het is per slot van rekening zaterdag, nietwaar?

Waarmee de opvatting binnen rechts-identitaire kringen wordt gelogenstraft dat het „lakse immigratiebeleid” iets te maken zou hebben met deze aanslag. Degenen die door het sluiten van grenzen of het optrekken van muren voorspiegelen dat zij de samenleving hiermee kunnen beveiligen tegen het kwaad dat zoals altijd van buiten komt, vertellen fabeltjes.

Dus Islam komt uit Europa? Uit het Westen?
Ik dacht uit Mecca, in het Midden-Oosten?

Het is beter om onder ogen te zien dat het kwaad van het terrorisme evenzo goed uit de eigen samenleving komt. Alleen dan kan er op den duur hopelijk doelgericht en effectief tegen worden opgetreden.

Dat “doelgericht en effectief optreden tegen” is reuze geestig.

Dat gaan we doen zonder de woorden Moslim, Islam of Jihad te gebruiken?

Dat lijkt mij vet effectief.

Nod Yes Icon

Ik kan heel goed tellen.

Ik ben namelijk een heel slim kind.

Absolute Zero

Nul (0) keer.

Knap hè?

Als jij ook de woorden Islam, Moslim en Jihad kunt vergeten?

Dan kun je eindredacteur bij NRC Media Holding B.V. worden.

En dat betaalt best goed!

 

Share