Hosselen Bij De Stopera

, , Comments Off on Hosselen Bij De Stopera

We gaan wat bulk produceren.

Ons voorgenomen record – 100 posts in een maand – is gelukt.

Nu is het zaak, om op de laatste dag v/d maand, zoveel mogelijk te posten.

NRC: Inhuur externen Amsterdam te duur, ‘warrig en complex’.

De gemeente Amsterdam huurde in 2016 naar schatting voor 237,4 miljoen euro in aan externe krachten, terwijl er voor 54,7 miljoen euro begroot was. Dat is een overschrijding van 182,7 miljoen. Dat blijkt uit een rapport van de Amsterdamse Rekenkamer. “Het inhuurbeleid was onvolkomen, warrig en complex en de informatievoorziening was beneden peil.”

Huilen Icon

Onvolkomen. Warrig. Complex.
En duur, heb ik het idee?

Die overschrijding is niet incidenteel, maar structureel. Vanaf 2010 wordt er te veel uitgegeven aan externe experts. De kosten voor externe inhuur zijn gestegen van 63 miljoen euro in 2011 naar 237,4 miljoen euro in 2016. Ook in 2015 gaf Amsterdam veel meer uit dan begroot, zo’n 140 miljoen. Toen werd er nog voor 218 miljoen euro aan extern personeel ingehuurd.

Mevrouw Moorman?
Hoort dit bij die uitverkoop?

Inhuur van experts hoort bij een stad als Amsterdam, maar de Rekenkamer concludeert dat de externe inhuur van onder meer juristen, voorlichters, financiële experts, schoonmakers en stadsreinigers de budgetten structureel overschrijdt. Dat is vooral te danken aan de afdelingen ICT, Tram en Metro (waar de Noord/Zuidlijn onder valt).

En waarom "hoort dat bij een stad als Amsterdam"?

Ik vind het wel lullig dat de Noord/Zuidlijn weer de schuld krijgt.

NZ lijn

Het is fijn te weten dat de bestuurders van onze stad zo goed kunnen rekenen.

Share