Het Nummer Wat U Probeert Te Bereiken Is Niet In Gebruik

, , Comments Off on Het Nummer Wat U Probeert Te Bereiken Is Niet In Gebruik

Ik raad alle SlimK1nd lezers weer eens de Jeugdrecht-sectie aan.

NRC: Kindertelefoon vreest voor voortbestaan.

Ja het staat er echt.

De Jeugdkruisvaarders van Nederland hebben recentelijk van de Nationaal Rapporteur en haar knuffelonderzoeker een vrijbrief gekregen voor zogenaamde “fout positieven”. Dit zijn beschuldigingen, insinuaties, verdenkingen en/of vermoedens van kindermishandeling. (U kunt er in de Jeugdrecht-sectie veel meer over lezen). Dit soort aantijgingen worden gedaan door Jeugdkruisvaarders, waarna ouders terecht komen in de omgekeerde bewijslast en het tegendeel mogen bewijzen. (Het moet namelijk niet). Dit brengt een hele berg kosten en stress met zich mee. Als achteraf blijkt dat de Jeugdkruisvaarders compleet ongelijk hebben blijven de vermoedens, roddels en verzinsels op papier staan tot “het kind” 18 jaar oud wordt.

Dit soort “fout positieven” zijn een soort collateral damage. Het systeem werkt voor geen fucking meter, tal van dit soort organisaties functioneren waardeloos waardoor 10 duizenden kinderen door het “net” glippen. Dat systeem is echter heilig verklaard en een integraal onderdeel geworden van de Jeugd Jihad. De Jeugdkruisvaarders kunnen dus te pas en te onpas ouders vals beschuldigen want men is bezig met een Heilige Missie.

De Kindertelefoon werkt heul anders.

Daar bellen kinderen met problemen zelf heen.

Leest u even mee?

De Kindertelefoon, de vertrouwelijke vraagbaak voor kinderen met opgroeiproblemen, vreest voor zijn voortbestaan. Dat zegt directeur-bestuurder Erik Ott tegen NRC. Vanaf 2018 zal de organisatie niet langer centraal worden gefinancierd, maar door de bijna vierhonderd gemeenten afzonderlijk.

Zoals onze wethouder Simone Kukenheim al zei: "We gaan het beter doen, met minder geld".

Dat mindere geld betekent “fout positieven” voor onschuldige ouders.

En een einde aan de Kindertelefoon voor kinderen die echt in de problemen zitten.

Bravo Jeugdkruisvaarders!

Children's Rights

Kinderen bellen de Kindertelefoon veelal met vragen over pesten, seksualiteit, relaties, de thuissituatie en mishandeling. De Kindertelefoon – 45 beroepskrachten, zeshonderd vrijwilligers en een jaarbudget van 3,8 miljoen euro – nam vorig jaar 540.000 telefoontjes aan, handelde 80.000 chatverzoeken af en kent per dag 8.000 forumdeelnemers.

Fok die kinderen. Fok hun problemen.

Liever tig “fout positieven” gedaan door etnisch-religieuse, kinderloze Jeugdkruisvaarders, dan ehm… luisteren naar kinderen zelf!

De Slimme Gemeente at work.
De Jeugdkruistocht marcheert voorwaarts!

Bullshit Icon

Ondanks de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten per 2015 zijn deze drie organisaties tot dusver centraal gefinancierd, omdat zij alle een landelijk vastgelegde, wettelijke taak vervullen: die van vertrouwelijke vraagbaak. Inkoop door alle gemeenten afzonderlijk zou niet passend zijn, was de overtuiging bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en bij de Kindertelefoon, het AKJ en Sensoor zelf. Neem de Kindertelefoon: de woongemeente van het kind doet er niet toe. Sterker, de Kindertelefoon kent de woonplaats niet want het kind belt anoniem. Een centrale betaalconstructie zag daarom het licht. De VNG roomde een deel van het Gemeentefonds af, en keerde dat geld uit aan de drie vertrouwensorganisaties.

Die nieuwe Jeugdwet is een kankerbende.

Maar ja, kinderen hebben geen geld.

Geen input in al die “marktwerking”.

Dus hun rechten?

Die kunnen het raam uit.

Wat gaan die kids doen dan?

Een advocaat in de arm nemen?

De overheid aanklagen?

Die constructie werkt naar behoren, maar bleek in strijd met de bedoeling van het Gemeentefonds. Het geld uit dat fonds is namelijk bestemd voor de afzonderlijke gemeenten, niet voor een koepelvereniging à la VNG. Daardoor geschiedt nu alsnog hetgeen waar betrokkenen voor vreesden: lokale inkoop van een landelijk verankerde functie. De drie organisaties verwachten dat de kwaliteit van hun werk eronder zal lijden. Niet alleen omdat zij erop rekenen dat veel gemeenten de inkoopdeadline van 1 juni niet halen, maar ook omdat zij nu contracten moeten sluiten met alle 388 gemeenten. Late betaling door gemeenten, en een veelheid aan factuur- en verantwoordingseisen, zijn nu juist zaken die de jeugdzorg al sinds 2015 plagen. Met 388 contractpartners is het risico op rompslomp maximaal.

Clusterfuck

„Mijn grote angst komt uit”, zegt directeur-bestuurder Jenine Timmers van het AKJ. „Je moet dit collectief financieren, niet lokaal.” Vertrouwenspersonen van het AKJ (circa 90 fte, jaarbudget 7,5 miljoen) bezoeken wekelijks specialistische instellingen waar jongeren wonen op gesloten afdelingen, zodat zij klachten kunnen indienen als hun rechten worden geschonden. Late en onzekere betaling ondergraaft dat werk, zegt Timmers. Eigen vermogen heeft het AKJ – net als de Kindertelefoon – nauwelijks. „We kunnen één maand salaris doorbetalen, dan begint de afbraak.”

Nogmaals:

Bravo Jeugdkruisvaarders!

De Kindertelefoon bestaat sinds 1979.

Dat is bijna 40 jaar.

Wij gebruikten het als grapje tegen ouders, buren en juffen en meesters.

Pas op hoor! Anders bel ik de Kindertelefoon.

De Jeugdkruisvaarders hadden minder dan 2 jaar nodig om dit historische, geweldige, belangrijke instituut te slopen.

Onze nieuwe Jeugdwet zou richting het Europese Hof voor de Rechten van de Mens moeten.

Het aantal schendingen van de Conventie van de Rechten van het Kind is waanzinnig geworden.

Stop de Jeugdkruistocht!
Stop de Jeugdkruisvaarders!

 Wat krijgen wij ervoor in de plaats?

How about … zoiets?

Parool: Twee keer draaien aan het rad om een meisje te redden.

Schroom je niet, ik moest er ook van kotsen.

Jeugdrecht, bescherming tegen misbruik, prostitutie en mishandeling?

Daar kunnen we een hartstikke leuke casino-avond van maken voor vermogende mensen.

 

Share