GenderNazi: Lullen Uit Je Kut, Of Kutten Met Je Lul (Met Mounir Samuel en het NRC)

, , Comments Off on GenderNazi: Lullen Uit Je Kut, Of Kutten Met Je Lul (Met Mounir Samuel en het NRC)

Kent u Mounir Samuel?

Zhij is een GenderNazi.

Sinds identity politics uit de US is komen overwaaien is “links” en “activistisch” Nederlands compleet gek geworden. Meer rechtse- en diverse splinterpartijen maken daar dankbaar gebruik van. De essentie van identity politics is dat je echt bij een duidelijk herkenbare groep hoort. Als ik bijvoorbeeld een Surinamer zou zijn? Dan zou ik kunnen zeggen: ik hoor bij de black community. Dat is direct herkenbaar en duidelijk afgebakend. Ik stel dan mijn online nieuwsfilters zo in dat ik vooral veel nieuws over racisme en white privilege binnen krijg. Daarnaast ga ik vooral online hangen met mensen die exact dezelfde filters hebben opgezet. Ik maak mij dan het taalgebruik en de gedragingen van deze groep eigen.

En dan hoor ik erbij!

Zodra je erbij hoort moet je meteen stoppen met nadenken.

Je moet vooral kijken hoe blacks in Amerika met deze materie omgaan en dat klakkeloos nadoen.

Dat betekent dat gewelddadige, homohatende, vrouwen mishandelende, drugs gebruikende, vuurwapengevaarlijke rappers plotseling hele belangrijke filosofen, politicologen en sociaal wetenschappers worden. Het betekent tevens dat veel gewelddadige, vrouwen mishandelende, drugs gebruikende, vuurwapengevaarlijke sporters plotseling hele belangrijke filosofen, politicologen en sociaal wetenschappers worden. Als LL Cool J iets te rappen heeft over bijvoorbeeld bitches and money, dan is dat belangrijk sociaal commentaar. En als de basketballer Kyrie Irving beweert the earth is flat, dan is dat een hele dappere poging om unwelcome and complex issues bespreekbaar te maken in de mainstream media.

Identity politics is vele malen erger dan de verzuiling.

Je moet echt proberen om de godganse dag uitsluitend de waarden uit te dragen van de groep waar je bij hoort.

We gaan door met ons voorbeeld, de black community… Stel even ik ga naar IKEA? Ik zie daar een plank met allemaal serviesgoed; borden, kopjes, mokken, grotere borden, diepe borden, allemaal spier- en spierwit? Dan word ik gillend gek. Ik eis de manager te spreken en begin vervolgens een diatribe over institutioneel racisme. Waarom staat er geen gekleurd serviesgoed tussen? Werk jij voor de Ku Klux Klan? Ik zal vooral druk gebaren, met van die urban hip-hop gebaren en veel lichaamstaal gebruiken en zo. Daarna zal ik een hele lange boze mail naar IKEA sturen en meer divers serviesgoed eisen. Die brief post ik dan tevens op Facebook of Instagram of Twitter met de hashtag #IKEASoWhite. Daarna ga ik achterover zitten en wacht tot de likes, RTs en hysterische replies vol lof en idolatrie binnenkomen.

Tegelijkertijd moet ik mij online gedragen als een echte loopse teef. Ik moet alles en iedereen die black is op een slijmerige manier liken en hartjes en kusjes sturen. Een nieuw zwart wolfje geboren in Artis? Awwww soooo cute!!!… gevolgd door een sobere Welcome to the struggle, my nigga! Een zwarte bestelbus wordt gebruikt bij een terreuraanslag door losgeslagen Moslims? Black Trucks For Peace And Tolerance! … met een leuke foto van een gemengd bruidspaar wat uit een zwarte truck stapt voor een interconfessionele kerk. Uiteraard volg ik grote denkers zoals Jay Z, Beyonce en Black Chyna, maar ook Katy Perry want die bood ‘r excuses aan voor appropriating black culture.

Online en binnen mijn vriendenkring hou ik mij uitsluitend met complexe antropologische etniciteit vraagstukken bezig zoals: “Waarom denk je dat er geen zwarte M&Ms zijn, man? Denk toch na!”

Praat gewoon Mounir met me.

Mounir Samuel had kunnen kiezen om bij een kleur-groep te horen. Mounir is echter trans dus heeft zhij besloten om zich aan te sluiten bij een andere identity namelijk de non-hetero, non M/V groep. Mounir gedraagt zich online inderdaad als een absolute loopse teef. Iedere poedel in een regenboogvlag krijgt een like, een handkusje, of loos commentaar. Mounir is digitaal heel erg zichtbaar genderactivist en LHBT activist. Zolang de wereld er niet uitziet als het gender keuzemenu op Facebook strijdt Mounir dapper door. Facebook kent zo’n 60 verschillende soorten gender, dus Mounir kan nog jaren voort.

Volgens het NRC echter, blijkt Mounir een heuse politicoloog te zijn.

Laten we dat eens nader beschouwen.

fb-gender1

NRC: NRC checkt: ‘De meerderheid van de Amerikaanse kinderen is queer’.

Dat schreef politicoloog Mounir Samuel afgelopen zaterdag in een opiniestuk in NRC.

Ja ik las het. Het klinkt als totale onzin. Ik twijfelde direct aan de cijfers.

De aanleiding

Wat is nog man, wat is vrouw en in hoeverre kan een mens zich tussen beide binaire polen bewegen? Over die vraag boog politicoloog Mounir Samuel zich zaterdag in een opiniestuk in NRC. Aanleiding was de taalgids voor ambtenaren vol genderneutrale suggesties die de gemeente Amsterdam vorige week publiceerde. Er kwam van verschillende kanten kritiek op. Maar volgens Samuel kan nieuwe taal de mens juist ruimte geven om tot volledige zelfontplooiing te komen.

Nou nee; je zult zien dat je straks kinderen op de wereld kunt zetten zonder geslacht en Mounir en het NRC mogen dat dan toejuichen, maar dat is echt gewoon een schending van de conventie van de rechten van het kind. Sterker nog: het is kindermishandeling. Het kan tot enorme problemen in de ontwikkeling van hele jonge infants en peuters leiden. Volledige zelfontplooiing kun je – gek genoeg – helemaal zelf doen? Het lijkt mij bijzonder stug dat je daar een taalgids met genderneutrale taalsuggesties van de Gemeente voor nodig hebt.

Om dit standpunt kracht bij te zetten, worden er in het stuk enkele cijfers genoemd. Zo zou uit recent onderzoek blijken dat 48 procent van de Amerikaanse tieners zichzelf nog als uitsluitend heteroseksueel definieert. „Daarmee”, concludeert Samuel, „is de meerderheid van de Amerikaanse kinderen nu officieel queer (gender en/of seksueel fluïde)”. Onder meer website GeenStijl trok die bewering in twijfel.

Ja, dat las ik. GeenStijl trok de cijfers ook meteen in twijfel.

We pakken het bewuste onderzoek erbij. Het gaat om een enquête uitgevoerd door marketingbureau J. Walter Thompson, gehouden onder in totaal zeshonderd jongeren uit de leeftijdscategorieën 13-20 jaar (generatie Z) en 21-34 jaar (millennials). Hun werd onder meer gevraagd hun seksualiteit te beoordelen op basis van de zogeheten Kinsey-schaal – waarbij 0 staat voor uitsluitend hetero- en 6 voor uitsluitend homoseksueel. Zoals Samuel opmerkt, zegt 48 procent van de 13- tot 20-jarigen volledig heteroseksueel te zijn.

Nu doe ik toevallig marktonderzoek en socio-demografisch onderzoek sinds ik een jaar of 19 ben; een slordige 27 jaar inmiddels.

Ik ken alle grote spelers wel en het spijt mij lieve mensen maar ik heb nog nooit van J. Walter Thompson gehoord.

Dit “onderzoek” zal dan ook ongetwijfeld totale bagger zijn.

Er is echter géén sprake van een niet-heteroseksuele meerderheid: slechts 37 procent vulde een cijfer in dat tussen 1 en 6 lag. 6 procent van de respondenten wilde de vraag niet beantwoorden, 4 procent vulde „weet ik niet” in. Dan resteert er nog 5 procent, maar wat daarmee gebeurd is, is een raadsel – J. Walter Thompson reageert niet op mails of telefoontjes. Dat maakt het lastig de betrouwbaarheid van het onderzoek vast te stellen.

Mounir lult dus uit haar kut.

(Of hij is aan het kutten met z’n lul red.)

Als een bedrijf niet reageert op mail of telefoontjes?

Dan is het niet “lastig” om meer informatie te krijgen, dan is het ONMOGELIJK.

Wisten jullie dat taal de mens juist de ruimte geeft om tot volledige zelfontplooiing te komen?

Net als veel anderen hanteert Samuel ‘queer’ als een verzamelterm voor iedereen die zich niet aan de heteroseksuele en/of geslachtsnormen conformeert. Over dat laatste, genderidentiteit, worden echter geen cijfers gegeven, waardoor de bewering over de Amerikaanse kinderen een flink stuk onderbouwing mist.

Een (1) enkel ‘onderzoek’ onder zes honderd (600) heule jongeren?

Door een bedrijf wat niet wil reageren op hun resultaten en gehanteerde methodiek?

Wat geen cijfers bevat over de meest waanzinnige beweringen van Mounir?

Ik denk dat je hier gerust kunt stellen dat alle onderbouwing ontbreekt.

Mounir? En meneer en mevrouw NRC’ers?

Wisten jullie dat de USA een slordige 350 miljoen inwoners telt?

Da’s een beetje meer dan zes honderd (600).

Zullen we dit onderzoek eens doen in the Bible Belt van de US?

Ik denk dat je dan heule andere cijfers krijgt.

Mounir Samuel laat in een reactie weten zich niet bewust te zijn geweest van de details van het Thompson-onderzoek. „Het gaat mij erom dat de ideeën en beleving van gender en seksualiteit onder de jonge generaties aan het veranderen zijn. Ik zie die ontwikkeling ook op Nederlandse scholen, zelfs op zogeheten zwarte scholen in Amsterdam-Slotervaart. Dit gaf mij het vertrouwen een statement te maken.”

Wat leuk!

Mounir is zich niet bewust van de details van het onderzoek.

Ach dat hoeft ook helemaal niet Mounir, feiten en details kunnen heul confronterend zijn.

Net als met z’n outfit en z’n kapsel, wilde Mounir gewoon een statement maken.

Wat vet!

Mounir gaat dan door met waanzinnige statements maken.

Namelijk die zwarte scholen, in diep etnisch en Islamitisch Slotervaart, waar vrijwel alle scholen zwart zijn, ook daar zijn alle Moslims, zelfs die met een hoofddoek hartstikke genderfluide.

Mounir vindt het prettig om dingen te brullen die geen feitelijke onderbouwing kennen.

Dan wordt het vervelend voor Mounir, want er blijken ook cijfers beschikbaar die wel van gerenommeerde organisaties komen.

En die cijfers zijn heul anders dan de genderpropaganda van Mounir.

De trend is volgens Samuel goed op te maken uit recent onderzoek van de non-profitorganisatie GLAAD, waaruit blijkt dat 20 procent van de Amerikaanse millennials zich als niet-heteroseksueel of niet-cisgender ziet (‘cisgender’ wil zeggen dat de genderbeleving overeenkomt met het geboortegeslacht). Onder generatie X (35-51 jaar) ligt dit percentage op 12 procent, onder babyboomers (52-71 jaar) op 7 procent. Jongere leeftijdscategorieën zijn door GLAAD niet onderzocht. Maar ook al is het goed mogelijk dat het percentage daar nog iets hoger ligt, het is geen bewijs voor een meerderheid.

Hmmm… aanzienlijk lagere percentages en je kunt deze cijfers gewoon online vinden, met een beetje Google.

Zou Mounir niet weten hoe het Internet werkt?

Zeg, zijn er ook cijfers bekend uit Nederland?

(Want Mounir wilde maar wat gokken en hij kent iemand op een school in Slotervaart en hij wilde een statement maken en zo)

En in Nederland? Volgens Samuel is er weinig reden om te denken dat de cijfers onder Nederlandse jongeren lager zouden liggen. Maar dat is wel het geval, leert navraag bij kenniscentrum Rutgers. Uit het onderzoek Seks onder je 25e (een steekproef onder 20.500 jongeren van 12 tot 25 jaar) blijkt dat 4 procent van de jongens en 3 procent van de meisjes zich ook, vooral of uitsluitend seksueel aangetrokken voelt tot seksegenoten. Van de jongens heeft 1,7 procent en van de meisjes 2,9 procent het gevoel een ander geslacht te hebben dan het geboortegeslacht. Die percentages zijn iets gestegen ten opzichte van vijf jaar geleden.

“Er is weinig reden om te denken dat de cijfers in Nederland lager zouden liggen”?

Als je de cijfers weigert te bekijken en zelf cijfers verzint dan wordt het leven ineens heel complex, Mounir.

Je verwacht dan namelijk dat burgers, lezers, meegaan met je waanbeelden.

Een beetje psycholoog zal je direct vertellen dat je nooit mee moet gaan doen met de waanbeelden van de patient.

“Praat Mounir met me” betekent dan ook precies dat. Ik ga “praten” en allerlei schuimbekkende waanzin beweren die geen enkele vorm van raakvlak heeft met empirisch waarneembare realiteit. Ik ga beweren the earth is flat, en de Mossad zat achter 11 september, die gebouwen werden opgeblazen met explosieven, door de Illuminati, die hebben een speciale geheime basis op de Noordpool waar ze Nazi UFO’s maken. Ik ga beweren dat Nederland vreselijk racistisch is en de UvA, de supermarkt, de televisie en Pinkpop, da’s allemaal veel te wit. 

Wat Mounir – opvallend genoeg – beslist niet zal doen, is enige kritiek hebben op Islam.

Laten we wel wezen: het is beslist niet alsof de Islam de gendernazi’s een warm hart toedraagt.

Transhaat en homohaat komt voor het overgrote deel toch echt uit religieuze hoek, de Moslims voorop.

Geweld tegen transgenders en homo’s wordt veelal gepleegd door losgeslagen Marokkaanse Moslims uit bijvoorbeeld Slotervaart.

(Of een andere leuke, tolerante, diverse Moslimwijk in Nieuw West red.)

Mounir mag alleen geen kritiek op de Islam hebben, want dan wordt zhij meteen vermoord.

Nod Yes Icon

Conclusie

Mounir Samuel schreef in een opinieartikel in deze krant dat uit onderzoek zou blijken dat de meerderheid van de Amerikaanse kinderen queer is – gender- en/of seksueel fluïde. Bewijs daarvoor ontbreekt, en de percentages die voorhanden zijn liggen lager. Daarom beoordelen we de bewering als onwaar.

Heel goed.

Dat wisten wij echter al.

De columnisten en opiniemakers van het NRC zijn vrijwel uitsluitend ideologisch bezig.

En feiten staan de fantasie veelal alleen maar in de weg.

We hebben wel weer geleerd dat je de columnisten van het NRC dus absoluut niet serieus moet nemen, want ze lullen maar wat uit hun kut.

(Of zitten te kutten met hun lul red.)

Mounir is dan ook een echte GenderNazi die ranzige, vulgaire propaganda aan het spuien is.

feminazi-flag

Zeg… had de redactie van het NRC dat artikel van Mounir, de GenderNazi apparatchik niet kunnen factchecken voordat het werd gepubliceerd? Het kostte mij, en vele anderen waaronder GeenStijl, namelijk nog geen tien (10) minuten (min.) om te achterhalen dat werkelijk nichts van hetgeen Mounir aan het wauwelen was ook maar enig raakvlak had met empirisch waarneembare realiteit.

Ik vermoed dan ook dat het artikel van Mounir geschreven is volgens de NRC Code.

Vooralsnog hebben we alleen kennis mogen maken met Code Nr. 2.

De rest van de codes is geheim.

NRC deugen 02

Deze Code betekent “lieg jezelf erdoorheen, maakt geen kut/lul uit, maak een statement”.

Hey Mounir? Ouwe GenderNazi?

Pout your lips.

Grab a prop.

And strike a pose!

prop-pose

Als je de foto aan ons mailt of op Twitter zet?

Dan krijg je van ons een telraam.
Share