GeenPeil: Radio Bart (Jan, Bart en Hans Teeuwen)

, , Comments Off on GeenPeil: Radio Bart (Jan, Bart en Hans Teeuwen)

Video killed the radio star?

Lulkoek!

Radio

Dit is GeenPeil: Radio Bart.

Share