Follow Up: Jihad (En “Wetenschap”) Aan De UvA

, , Comments Off on Follow Up: Jihad (En “Wetenschap”) Aan De UvA

Enige tijd geleden publiceerde de UvA een onderzoek naar Nederlands Jihadi bruidjes in het Kalifaat.

Het “onderzoek” werd gedaan via WhatsApp.

Dat is verreweg de allerbeste data collectie/veldwerk methode.

Het “onderzoek” was reuze positief.

Meiden trouwen nu eenmaal en tja… eh… sommige meiden trouwen in het Kalifaat.

En dat zijn allemaal doodgewone meiden, net zoals je buurmeisjes.

Later bleek dat 1 van de onderzoekers zelf een Jihadi was.

(En een groot fan van Osama bin Laden red.)

U kunt ons hele artikel hier lezen.

SlimK1nd: Diversiteit, Jihad en “Wetenschap” aan de UvA.

Dankzij onze (messcherpe red.) repliek is dat “onderzoek” in diskrediet gebracht door een externe commissie.

De Universiteit van Amsterdam (UvA) moet richtlijnen opstellen om antropologisch onderzoek transparanter te maken. Dat stelt een externe commissie die een studie over vrouwelijke IS-gangers onderzocht. Volgens de commissie moeten antropologen meer gaan overleggen met collega’s over de omgang met ethische kwesties. De commissie werd ingesteld naar aanleiding van een publicatie in NRC in januari over een omstreden onderzoek naar vrouwen van terreurorganisatie IS. Een van de drie auteurs van de studie, een bekeerde moslima, zou met de jihad sympathiseren. Het onderzoek was gebaseerd op chatgesprekken die zij voerde met vrouwelijke jihadgangers van wie de identiteit onbekend was. Het artikel leidde tot Kamervragen en discussie over de onafhankelijkheid van wetenschap.

Ja, je moet meer overleggen … en geen lijm snuiven als je “wetenschappelijk onderzoek” doet!

De UvA liet de studie onderzoeken door twee externe hoogleraren op het gebied van ethiek, Mirjam de Bruijn en Guy Widdershoven. De opdracht aan de commissie was niet om te achterhalen of de onderzoeker sympathiseert met de jihad, maar of haar achtergrond relevant is voor de studie. De commissie stelt nu dat „de persoonlijke achtergrond van de onderzoeker invloed kan hebben op de dataverzameling en de onderzoeksresultaten”. Wetenschappers moeten reflecteren op hun betrokkenheid bij de onderzoeksgroep, adviseert de commissie. Hoe dat in dit geval is gebeurd, is niet onderbouwd in de gewraakte studie. 

Ik vind nog steeds dat een Neo Nazi “onderzoek” moet doen naar de laatste dagen van Anne Frank.

Voor balance en nuance en zo. Als die Jihadi het mag, dan mag een Neo Nazi het ook, vinnik.

Anders is het niet eerlijk.

Unfair Sign

De twee andere auteurs van de IS-studie, antropoloog Martijn de Koning en hoogleraar hedendaagse moslimsamenlevingen Annelies Moors, reageren verontwaardigd. „Het baart ons zorgen dat De Bruijn en Widdershoven de mediacommotie rondom ons onderzoek zo bedreigend vinden dat ze pleiten voor ‘meer toezicht’ en een inperking van de ‘handelingsvrijheid’ van wetenschappers”. De twee noemen hun medewerking aan de commissie „verspilling van tijd en energie”.

Aah, de gossie?

Zijn Annelies en Martijn “verontwaardigd”?

Willen jullie een pakje appelsap?

Of lekker even stoepkrijten?

Ik blijf “Hoogleraar Hedendaagse Moslimsamenlevingen” echt een hele vreemde titel vinden.

Hedendaagse Jihadi bruidjes “wetenschappelijk onderzoeken” (en bakken met geld aan uit geven red.) is – gek genoeg – geen “verspilling van tijd en energie”.

Hoe is het trouwens met jullie knuffel Jihadi?

Of was ze van de UvA, de knuffel Jihadi van de UvA?

Is ze al afgereisd en gelukkig getrouwd?

Brian Burgoon, hoofd van de sociale faculteit van de UvA, noemt het „heel jammer” dat de onderzoekers het rapport als tijdsverspilling zien. Hij kondigt een brede discussie binnen de UvA aan over de aanbevelingen.

Iemand zin in een "brede discussie" met Brian?

Shaking No Emoticon

Share