Eindredactie NRC: “Gruwelijk! Radicale Moslims Worden Massaal Opgesloten In Een Database”!

, , Comments Off on Eindredactie NRC: “Gruwelijk! Radicale Moslims Worden Massaal Opgesloten In Een Database”!

Kort na de aanslagen op 11 September vroeg Baby Bush aan zijn NSA Directeur Michael Hayden, “gut, zijn er dingen die je zou willen doen, die je nu niet aan het doen bent, qua spionage”? Michael Hayden ging vervolgens met een klein clubje mensen, waaronder een in house council een klein kamertje in en aldaar draaide men het mass surveillance programma in elkaar. Vervolgens claimde de White House Council, en persoonlijke vriend en raadsman van Dick Cheney, dat de President, als Commander in Chief, het recht had om in tijden van oorlog, alles te doen en te laten wat ie maar wilde. Zo ook het bespioneren, afluitsteren van de hele wereld. De rest is history. De onthullingen van Edward Snowden laten een systeem zien wat tig keer erger (en groter red.) is dan de Stasi ooit zou durven dromen.

Nederland heeft recent een nieuwe tapwet aangenomen.

Al ons internet en mobiel verkeer gaat opgeslokt worden, net als in de USA.

Dit is om terrorisme tegen te gaan en cyber security te bevorderen.

De wet is zonder enig morren aangenomen.

Het “commentaar” in de media over de NSA sinds 2001 en deze nieuwe tapwet de afgelopen periode is allemaal vrij tam geweest.

Ik kan mij herinneren dat volgens mij Geenstijl een artikel had met een kop als “Vaarwel vrij internet” of zoiets.

Privacy organisaties, internet liefhebbers, Bits of Freedom en de Piratenpartij vonden het uiteraard vreselijk.

Myself included.

Ik kan mij niet herinneren dat ik veel protest heb gelezen in het NRC.

Ik zag niet hoogdravende, bevlogen oppositie en harde woorden over de rechtsstaat, privacy en burgerrechten.

Het woord politiestaat viel geen enkele keer.

Het is niet meer dan normaal dat onze overheid al ons digitale verkeer opslokt.

Vandaag is dat heul anders.

Leest u even mee?

stasi

NRC: Rechtsstaat kan verliezen als de staat het net te wijd uitgooit.

Dat leest vreselijk onheilspellend. Ik ben het daar – denk ik – mee eens. Dit gaat vast over die tapwet?

Daaronder staat echter iets heel vreemds.

Moslimconvenant.

Bent u er klaar voor?

De “commentatoren” en “redactie” van het NRC maken zich ernstige zorgen om onze rechtsstaat en de rechten van losgeslagen, Jihadi extremisten des te meer.

‘Gegevens mogelijk radicale moslims vijf jaar opgeslagen’, kopte NRC deze week. Waarna de vraag luidt, is dat te lang of te kort? En welke gegevens betreft dit, hoe betrouwbaar zijn die en wanneer vindt de overheid een moslim eigenlijk ‘radicaal’ genoeg. Het zijn stukjes uit de beleidspuzzel waarmee de overheid aanslagen tracht te voorkomen, te plegen door nog onbekende extremisten. Die blijken na de knal en de doden vrijwel altijd ergens door een overheidsdienst te zijn ‘gesignaleerd’, ‘op de radar’ te hebben gestaan, dan wel daar weer vanaf zijn gehaald wegens inactiviteit.

Dat klopt.

Zowel dit jaar als vorig jaar rondom Ramadan regende het aanslagen en de daders waren inderdaad veelal bekend bij politie, justitie, etc.

Ik vind vijf (5) jaar (jr.) te kort.

En ja, wat is radicaal genoeg?

Hoe krijg je dus eventuele toekomstige kwaadwillenden op tijd in de gaten – en dan graag met behoud van hun burgerrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, religie, informatie, reizen, geweten. Kortom, het recht om je eigen leven in te mogen richten, zonder alsnog in de DDR of andere politiestaten te verzeilen.

Sorry, wat?

In de DDR werden miljoenen burgers in de gaten gehouden door de Stasi. Veelal door hun eigen buren, soms zelfs door hun eigen familieleden, vrouw, broer, zus. Het was absolute, complete waanzin. Inmiddels hebben diverse ex-Stasi medewerkers vrij uitgebreid gereageerd op de onthullingen door Edward Snowden. Ze zijn unaniem van mening dat dit mass surveillance NSA program, al hun natte dromen duizenden malen overstijgt. In de jaren ’60-’80 werden de meeste landen in Zuid Amerika “bestuurt” door militaire junta’s, Die waren compleet fucked up neo-nazi. Honderden duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld en vermoord. Doodseskaders lieten overal de meest gruwelijk verminkte lijken achter. Talloze mensen “verdwenen”. Nog heel veel meer mensen werden in de gaten gehouden. Hielden zich stil, voortdurend bang en vooral lief glimlachen, in de hoop niet ook te “verdwijnen”. In de voormalige Sovjet-Unie werd ook alles en iedereen in de gaten gehouden. De Communistische Partij had overal kleine apparatchiks geplaatst die maar wat graag mondige burgers op een zwarte lijst wilden zetten. Miljoenen mensen werden gedeporteerd naar de Gulag. Miljoenen stierven. Ook Nazi Duitsland was een barbaarse politiestaat. De SS, Gestapo, en de Sicherheitsdienst  functioneerden als een soort religieuze politie. Iedereen die niet meedoet met onze glorieuze Arsische Parade kan zo op transport. Tientallen miljoenen mensen werden gezocht, vervolgd, gepakt, vermoord en verwoest, in vrijwel alle Europese landen. Je kunt rustig stellen dat Nazi Duitsland het absolute summum der politiestaten is.

Nederland kent een totaal van 192 Jihadi’s.

Vandaag gingen er 9 nieuwe op de terreurlijst.

De terreurlijst is iets heel anders dan de databank met de 192 Jihadi’s.

De databank bevat de namen van alle mensen met een Nederlands paspoort die vertrokken zijn naar het Kalifaat (en nog in leven zijn red.)

Dat zijn onze NederJihadi’s.

Let op: Daar zitten hele domme, slaafse vrouwen tussen en hele jonge kinderen die geen enkele keuze hadden.

Daar zit tevens een handjevol echte monsters tussen, zogenaamde Nederlandse, witte, cisgender, heterosexuele bekeerlingen.

Gerenommeerde mensenrechtenorganisaties berichten al diverse jaren dat met name de bekeerlingen de meest schofterige oorlogsmisdaden begaan.

De terreurlijst is een lijst met de namen van alle mensen waar we sterkte vermoedens van hebben dat echt een fullblown Jihad warrior werden in het Kalifaat.

Dit zijn gekken die foto’s posten van afgehakte hoofden, poseren voor gekruisigde mensen, met grote machinegeweren om hun nek.

Dit soort imbecielen ze dat soort leuke share moments graag op allerlei websites, om te delen met vrienden en andere vreselijk Islamitisch religieuze mensen.

Op de terreurlijst, die tevens gedeeld wordt met Interpol en de EU, staan wat? Dertig? Namen?

Het betekent dat we je bankrekening, je vermogen “bevriezen”, hier in Nederland.

Het betekent dat je – waar dan ook in Europa – meteen gearresteerd wordt.

En onder hele strikte maatregelen gevangen gezet wordt voor verhoor.

Niet alle bekeerlingen worden opgepakt. Als je alleen een bekeerling bent geworden omdat je een Egyptische vagina wilde kopen in Egypte en je hebt de juiste papieren, dan gebeurt je niks. Dat mag gewoon.

We praten niet over miljoenen mensen. We gaan die groep van 192, en hun vrienden en kennissen en gekken die “Alle Joden Dood!” prediken in de Moskee etc, gewoon heel goed in de gaten houden. We willen weten met wie ze omgaan; en met wie die gekken weer omgaan. En we willen weten wat ze doen qua geld en waar ze zoal naartoe reizen. Het zal allemaal reuze meevallen. Je zult zien dat het gaat om een groep van hooguit duizend mensen, waarvan er slechts <x> echt in de gaten gehouden moeten worden.

Dat stelt geen ruk voor.

Voor de eindredactie van het NRC is dit dus het ideale moment om eens goed te zien hoe vreselijk veel men DEUGT, met de hoofdletter D.

We gaan eerst de Jihadi’s met Greenpeace, krakers en hippie’s vergelijken.

Voor democratische rechtsstaten is dat geen nieuwe noch onmogelijke opgave. Eerder maakte Den Haag zich al dan niet met reden zorgen over de gevaren die communisten en pacifisten voor de democratische rechtsorde opleverden. Wie nu de jaarverslagen van de AIVD leest vindt daarin naast jihadisten ook radicale dierenactivisten, links- en rechtsextremisten en cyberterroristen als risicoburgers terug. Dergelijk toezicht kan rechtsstatelijk worden ingebed, met een wettelijk stelsel van toezicht, toestemming en verantwoording. Dat bestaat dan ook.

Ja die arme Julian Assange en die hippies met de Vietnam oorlog en zo en Nixon, weetje!

Wedden dat Anne Fleur gemonitord wordt door de AIVD?

Nod Yes Icon

Maar niet eerder lijken op decentraal niveau OM, politie, gemeente, reclassering (!) en zelfs de kinderbescherming de handen zo ineen te hebben geslagen om informatie bijeen te brengen over jongeren die mogelijk aanslagen kunnen plegen. Het onlangs opgestelde ‘Convenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme’, waaruit de bewaartermijn van vijf jaar bleek, is een poging om dit alles in een rechtsstatelijk kader te houden. Dat gebeurt helaas in het vrijblijvende kader van een ‘convenant’, waarvan art. 16 dan ook luidt „dit convenant is niet in rechte afdwingbaar”. En dat zou eigenlijk wel het geval moeten zijn. Dit is iets voor het parlement en niet louter een pragmatische bestuurlijke kwestie.

Het geweldige uitroepteken achter reclassering zal u niet ontgaat zijn.

Een uitroepteken achter kinderbescherming vond de eindredactie van NRC Media Holding B.V. niet nodig.

De reden?

Je kunt geen twee uitroeptekens gebruiken in dezelfde opsomming, dat ziet er typografisch vreemd uit.

De Nederlandse overheid gaat een bak gegevens beheren en je zult zien dat ze daar een absolute teringbende van zullen maken.

De Nederlandse overheid is namelijk waardeloos in gegevensbeheer.

Hoe en waar kan een burger zich beklagen over wat er achter deze gesloten deuren gebeurt? Mag hij of zij ooit te weten komen welke informatie daar over hem of haar is verzameld, of die ook juist was en of die ook gecorrigeerd kan worden? Een op zichzelf correcte ambtelijke afspraak, die geldt totdat het convenant in de weg zit en ‘de diensten’ nieuwe afspraken nuttiger vinden, is te weinig.

Inzageverzoeken, klachtencommissies, een advocaat en de Ombudsman.

help-phone

Hi, ja, luister hey, ik ben een hele aardige Moslim gast en ik ben recent ehm.. op ehm vakantie geweest in Raqqa, in het ehm Kalifaat, vanwege het ehm, weer? En ik ehm… ik ben recent naar een ehm… schietbaan, een soort ehm… lasergamen eh… geweest in bossen net even buiten Molenbeek… en eh… vorige week werd een neef van mij ingerekend door een anti-terreur brigade in Istanbul. Lang verhaal kort eh… Mag ik weten wat jullie over mij aan informatie hebben? En mag ik dat ajb digitaal? Thanks. Asalaam Aleikum.

Ik ben heel benieuwd hoe zo’n vriendelijk verzoek bij de AIVD uitpakt.

Ook relevant is de vraag wie in deze molen terecht komen. Daar geeft het convenant geen bemoedigend antwoord op. Een ‘standaardaanpak’ voor personen, gevoelig voor extremistisch gedachtengoed is er niet; een eenduidige verklaring voor dit gedrag evenmin. En dus gooit de overheid het net wijd uit. Jongeren met ‘opvallende contacten’, eventueel crimineel gedrag, een zekere overtuiging of ideologie, bij wie onvrede speelt, die propaganda raadplegen, over wie de omgeving ‘sociale zorgen’ heeft, met belangstelling voor internationale bewegingen en eventueel voor ‘trainingen’. Meer dan indicaties zijn het allemaal niet, waar zich kennelijk honderden ambtenaren in de locale ‘veiligheidshuizen’ mee bezighouden.

Yes.

Anti radicalisering, terreur bestrijding is big business.

In de USA is er sinds 2001 meer dan 2 BILJOEN uitgegeven aan the War on Terror.

Academici, hulpverleners, gezinsmanagers, buurtregisseurs, leerkrachten, jeugdcoaches, sociale instellingen en denktanks… iedereen mag, kan en wil dolgraag meesnoepen. Als er namelijk 2 biljoen wordt uitgegeven? Dan houdt helemaal fokking niemand alle bonnetjes bij. In Amsterdam gaat er miljoenen om in kansarme etnische criminele Moslimjongeren “op de rails” houden op allerlei manieren. Van huiswerkhulp, tot schuldenhulp, tot karateles. Deze nieuwe databank, met nieuwe data en nieuwe samenwerkende organisaties zal een leuke zak geld krijgen. Diverse consultants zullen tienduizenden euro’s opstrijken voor allerlei consultancy en eens per zoveel tijd zullen ze een nietszeggend rapport vol drivel publiceren. Ze zullen her en der in overlegorganen zitten en ruggespraak leveren, compleet met een eigen Twitterfeed alwaar men enthousiast bericht over allerlei vormen van “verbinding” die hun alerte edoch deugdzame optreden heeft weten te bewerkstelligen. (U dient zich voor te bereiden op veel foto’s van kansarme bruine kindjes in achterstandswijken op een springkussen red.)

Het is een baantjesmachine.

Die maximaal 800-1000 namen in een database beheert.

Ik heb sterk het idee dat dit geen enkel gevaar vormt voor “de rechtsstaat” en ik verwacht niet dat morgen brownshirts de ramen van Islamitische slagerijen in Nieuw West aan het insmijten zijn.

De eindredactie van NRC Media Holding B.V. denkt daar heul anders over.

Het is aan te bevelen deze brede praktijk van signaleren, surveilleren, taxeren en ‘aanpakken’ nauwlettend te controleren op wat het oplevert. Anders is dit handelen uit onmacht, met de burgerrechten van vele jongeren als inzet en de rechtsstaat als verliezer.

Als het NRC zich echt zorgen zou maken om de “burgerrechten van jongeren” dan zou men veel agressiever en veelvuldiger rapporteren over het drama wat onze nieuwe Jeugdwet is.

Dit betreft dan ook geen “jongeren”, maar extreem criminele of extreem radicale Moslims.

(Er is wat vreemde overlap tussen die twee groepen red.)

Het betreft vooral volwassen mannen en vrouwen, het betreft organisaties als bedrijven en stichtingen, het betreft Opa’s en Oma’s in het buitenland, het betreft gebedshuizen en de websites die je bezoekt.

Peter Vandermeersch is de hoofdredacteur van NRC Media Holding B.V. Als ie klaar is met een dergelijk stuk? Dan ramt ie op z’n borst en trekt z’n broek naar beneden. Hij gaat dan gehurkt op het tapijt zitten en schijt op de grond, gewoon naast z’n bureau. Daarna pakt ie de uitwerpselen en die smijt ie dan tegen de glazen wanden. Veel journalisten en columnisten medewerkers van het NRC komen dan kijken naar de stinkende en kleverige resten stront op de glazen wanden van zijn kantoor. Het gebeurt geregeld dat iemand opmerkt dat de stront eigenlijk leuker is dan het “commentaar”. Peter zit daar dan een beetje, in z’n restjes, op de grond, met z’n broek naar beneden. Soms wordt er geklapt of gejoeld. Het is nooit helemaal duidelijk of het de poep is of het “commentaar” wat bejubelt wordt.

Die fuck Jihadi’s kunnen mij geen ruk schelen.

Die tapwet en de NSA – gek genoeg – wel een hele hoop.

Share