Een Zorgverzekering Van Allah (Alleen voor Moslims)

, , Comments Off on Een Zorgverzekering Van Allah (Alleen voor Moslims)

Wie wil je aan je bed als je echt ernstig ziek bent?

Een bevlogen, hoog opgeleide geneeskundige?

Neen.

Shaking No Emoticon

Wie dan wel?

Allah natuurlijk!

ReliCops

NRC: Kuzu’s „stekker” raakt aan serieus zorgfalen.

Dit geweldige stuk vol “inzicht” komt van Mohammed Benzakour.

Mohammed Benzakour is socioloog en schrijver.

Schreef het boek Yemma over zijn moeder in het Rotterdamse verpleeghuis.

Bekroond met de E. Du Perronprijs 2013.

Ja het staat er echt.
Hij schreef een boek over z'n mama.

Z’n mammie kreeg een infarct en eindigde in een revalidatiecentrum in Rotterdam.

Daar is Mo heel erg verdrietig en boos over.

Hij mist z’n mammie.

Leest u even mee?

In dat bewogen jaar heb ik de verpleegwereld van binnenuit meegemaakt en ik kan u zeggen dat ik (behalve geraakt door toegewijde zusters) vooral geschrokken ben van het schrijnende gebrek aan passende zorg voor moslimpatiënten. De meeste Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse ouderen beheersen zeer gebrekkig de Nederlandse taal; kunnen niet schrijven of lezen, want nooit naar school geweest.

Dus we willen passende zorg voor "Moslimpatienten"?
Want passende zorg voor analfabeten is niet direct nodig.

Een (1) uiterst pijnlijke en persoonlijke ervaring van een (1) heul jaar 
is vast en zeker indicatief voor alle zorg.
(Hij won ook een boekenprijs red.)

Get ready for….

Een zaterdagochtend vol identity politics, slachtoffer-politics, diversiteit, etniciteit, religie huilen en stoepkrijt.

Stoepkrijt Icon

De vaders zwoegden hard in de fabrieken en de moeders zorgden voor de schone kleertjes en dampende pannen. Voor iets anders was toen geen tijd, en geen noodzaak, daar waren de kinderen voor. Bovendien: deze generatie wilde mettertijd toch terugkeren naar de warme bergen in hun thuisland.

Geen tijd om te leren lezen, schrijven of de taal te leren spreken.
En het was ook geen noodzaak.

Dat wordt helaas wel een klein drama als je dan dertig, of veertig (30-40) jaar later ziek wordt en al je medisch specialisten blijken ineens Nederlands te spreken.

Die dertig? veertig? jaar daarvoor vormt dat taal- en kennisgebrek geen enkel probleem.

(Incidenteel is het Atlas-gebergte bar-en bar- koud in de winter red.)

Maar de geschiedenis en de wind namen een andere wending: de eerste generatie is nooit vertrokken en intussen roemloos ingehaald door ouderdom en alle bijpassende kwalen en gebreken. Binnen tien jaar zullen ze massaal aankloppen bij de poorten van de zorg.

Onderzoek wijst uit dat onze etnisch-religieuse medelanders al decennialang veel meer zorg nodig hebben dan een gemiddelde niet etnisch-religieuse medelander, maar dat soort feiten moet je vooral buiten beschouwing laten. Je moet een beetje meegaan in de waanzin, dus binnen tien (10) jaar zitten de wachtkamers van huisartsen, spoedeisende hulp en poliklinieken helemaal vol met Moslims. Da’s heel anders dan nu. Als je nu naar een arts of ziekenhuis moet? Dan kom je helemaal geen Moslims tegen. Maar dat gaat dus drastisch veranderen.

Nod Yes Icon

Dan gaat Mohammed – de schrijver – nog eens lekker huilen om z’n mammie.

Mijn moeder is een van de eerste die aanklopte, en het was alsof een buitenaards wezentje op Hollandse bodem neerdaalde. Behalve de aanwezigheid van Halal-vlees, wist men verder weinig raad met haar specifieke gebruiken, believen en mores. Om een voorbeeld te geven: moeder kreeg logopedie. Maar wat bleek? Alle toegepaste methodieken veronderstellen dat de cliënt geletterd is. Bij de screening snapte moeder geen jota van de opgaven, tekeningen en symbolen; allemaal zeer schools, wat niet werkt bij ongeschoolden. Ze gokte maar wat en alles gokte ze fout. Zelfs als ze niet afatisch was had ze alles fout ingevuld.

Jezus!
(Sorry red.)
Dus dat lezen en schrijven had wel enige noodzaak?
Jammer dat "moeder" daar 30-40 jaar geen tijd voor had.
En zijn moeder was toevallig de eerste ernstige zieke Moslim in Nederland.
(En buitenaardse wezentjes geloven in Allah red.)

Eigen prakkie meenemen mocht niet

Ik had me intussen behoorlijk ingelezen in de logopedie en ontdekte het bestaan van (in het buitenland) succesvolle klank-en-melodie therapieën. Omdat mijn moeder haar hele leven uit de koran reciteerde, zangerig en op rijmrefrein, dacht ik het ei van Columbus gevonden te hebben. Dus deed ik bij de logopediste de gouden suggestie om recitaties van koranverzen te gebruiken en daarmee te oefenen. Haar reactie: „Sorry meneer, maar ik ga mij niet verdiepen in de islam.”

Jezus!
(Sorry red.)
Dus die atheisten wilden geeneens uit de Koran voorlezen?
In het Arabisch?
En niet zingen en niet rijmen?
Wat een racisten!

Toen stelde ik maar zelf een oefenpakketje samen. Ik uploade koranverzen van YouTube op mijn smartphone en het weinige wat ik in één week met moeder bereikte was al meer dan vier maanden gediplomeerde logopedie. Maar ik was te laat. Na de eerste drie maanden schijnt de kans op succes nihil te zijn.

Deze therapie wordt inmiddels in de hele Islamitische wereld met enorm succes toegepast.

Ander voorbeeld. Op zeker moment stopte moeder met eten. Ze schoof telkens het bord van zich af. Ik dacht: de Hollandse verpleegkost (tot snot gekookte bietjes en witlof met jus) komt natuurlijk haar neus uit. Ze mist haar eigen vertrouwde gerechten! Ik maakte een schema met mijn broers en zussen en om beurten brachten we zelfgemaakte spijzen mee: sardientjes met tomaat, kiptajine met rozijnen, couscous met lam, honingzoete muntthee, amandelkoekjes. Wat een feest – ze schrokte als een uitgehongerde soepgans!

Ik brak ooit mijn enkel na een val van een trap.
In het ziekenhuis kreeg ik een Feyenoorder.
En ik ben een Ajax-fan.
Schandalig!

Feyenoord Homo

Na anderhalve week werd er roet in ‘t eten gegooid. De restauranthouder kwam naar mij toe: „Mijnheer Benzakour, het is niet de bedoeling dat families hun eigen prakkie van huis meenemen en dat hier in mijn kantine opeten. Als iedereen dat doet kan ik evengoed de tent sluiten.”

Jezus!
(Sorry red.)
Je mocht niet eens je eigen eten in een restaurant eten?
Wat een smerige racist!

Mijn verweer dat niemand dat doet, dat wij de enige Marokkaanse familie zijn, mocht niet baten. Regels zijn regels. Het mocht wel in de tuin, maar daar regende het altijd. Ik was radeloos.

Het Nederlandse weer is ook al racistisch.

Uiteindelijk belandde ik per ongeluk in de kelder. Daar vond ik een rommelhok dozen met kaarsen en kerstversiersels. Ik dekte de tafel met kaarsen en moeder en ik hebben daar bijna de hele winter, in het diepste geheim, harirasoep en sardientjes gepeuzeld – wat een lol! Tot op een dag een kettingslot op het hok zat…

Hij was met open vuur in de kelder van een revalidatiecentrum bezig?
("Per ongeluk" red.)
Een hele fokking winter lang?
Wat leuk voor de verzekeraar van dat revalidatiecentrum, niet?
En zo begaan met de veiligheid van alle andere patienten.

Hospital Fire Safety

Je thuis en begrepen voelen

En dan zijn is daar nog een lange reeks van kluchtige en zure incidenten van cultureel onbegrip en wrijvingen, als het ging om sanitaire verrichtingen, kledingvoorschriften, gebedsplichten, bezoektijden, eetgewoonten, huiskameractiviteiten, wasgoedgebruiken, slaapkamerperikelen, enz.

Is gebedsplicht net zoiets als zorgplicht?
En kunnen al die problemen niet opgelost worden met bidden?
Waarom doet Allah niets?
En hoe geloofwaardig is het dat z'n mammie niets, maar dan ook niets kan...
Maar ze kan wel bidden?
(Veel gehurkt voorovergebogen zitten is sowieso goed voor de bloedsomloop red.)

De opmerking van Denk-voorman Tunahan Kuzu, dat artsen bij oudere moslimpatiënten de stekker eerder eruit trekken is ongelukkig gecommuniceerd.

En feitelijk onjuist, dus ehm... leugens?

Niettemin, alle kritiek op Kuzu gaat gemakkelijk voorbij aan het punt waar Denk als eerste politieke partij aandacht voor vraagt: de zorg- en verpleegwereld is slecht geëquipeerd voor de toenemende groep oude moslimpatiënten.

Er zit niets anders op.

Artsen, specialisten, chirurgen, neurologen?

Iedereen moet zich bekeren tot de Islam.

(En de Koran in het Arabisch leren lezen en opdreunen red.)

Wat we nodig hebben is een Zorg-Jihad!

Red Crescent

Je zult de borden in het ziekenhuis een beetje moeten aanpassen.

No Jihad Zone

De kinderspeelhoek in de wachtkamer zul je tevens ietsje moeten aanpassen.

Jihad Blokken

Children's Jihad

(Anders steekt Mo brand in de kelder en fikt het ziekenhuis af red.)

De reactie van verpleegkundige Maria Bakker (Opinie, 1 maart) getuigt hiervan. Mevrouw Bakker is heel blij met de Marokkaans-Nederlandse dochter die haar zoveel werk uit handen nam. Dat is begrijpelijk. Ik nam indertijd ook vreselijk veel werk uit handen van zusters. Maar echt mooi is het pas als niet alle last en druk op de kinderen rust. Mooi is het als de instelling van mevrouw Bakker beschikt over eigen professionals en faciliteiten waardoor moslimpatiënten zich thuis en begrepen voelen. Heeft de instelling van mevrouw Bakker ooit gehoord van ‘diversiteitsmanagement’ en ‘cultuursensitieve zorg’?

En belangrijker:
Kan de instelling van Mevrouw Bakker zich niet bekeren tot de Islam?

Ik vind Allah hier opnieuw schitteren door afwezigheid.

Kunnen er niet speciale Islamitische klinieken opgericht worden?

Geen medicatie. Geen behandeling. Geen geneeskunde.

Maar gewoon de hele dag bidden?

(Zangerig en op rijmrefrein red.)

Het zou al veel schelen wanneer er serieus geacquireerd wordt naar islamitische verpleegkundigen.

Die delen in het geheim gele Jodensterren uit aan minderjarigen.
En ze weten een hele hoop van Haram tandpasta.

En als ik ernstig ziek ben?

Dan wil ik dolgraag een religieuze gek aan mijn bed.

Een goede oudedagsvoorziening is immers het minste wat je deze mensen, die hier vroeger de vuilste en zwaarste klusjes opknapten, kunt aanbieden. Te lang is er gebakkeleid over multicultureel samenleven, het is nu tijd om werk te maken van multicultureel samensterven.

Multicultureel samensterven zoals in Parijs, Nice en Brussel?

Dankjewel voor de identity politics, Mo !

Identity Politics

Ik heb liever gewoon een geneeskundige aan mijn bed.

Ik zit beslist niet te wachten op een zorgverzekering van Allah.

God Copilot

Wat rekent Allah aan eigen risico?

Bomb Vest

En gaat je eigen bijdrage naar beneden als je met heel veel ehm… multiculturele mensen ehm… samensterft?

Tot slot:

Ik noem mijn moeder nog weleens “mam”, maar meestal bij haar voornaam.

“Moeder” klinkt zo alien.

Mother from Alien

Share