Een Zorgverlener Van Allah (Alleen Voor Moslims)

, , Comments Off on Een Zorgverlener Van Allah (Alleen Voor Moslims)

Kent u Mohammed Benzakour?

Mo is een rasechte mama’s boy. Jaren geleden eindigde z’n mams in een verzorgingstehuis en dat bracht allemaal problemen met zich mee. Z’n mams kon niet lezen en schrijven (dat vond Mo nooit echt “noodzakelijk” want er moesten “pannen” schoongemaakt). Daarnaast sprak z’n mams alleen Arabisch met een dialect op het niveau van een 10-jarige. Mo’s mams kreeg echter een vorm van delier en toen kon ze dus helemaal niet meer praten. Mo besloot toen dat het personeel van de kliniek allemaal Arabisch moesten leren en de Koran op “ritmische” en “zangerige” toon aan zijn moeder moesten gaan opdreunen (Mo had allemaal Koran rijmpjes op z’n telefoon gezet en had bedacht dat dit zou helpen). Dat bleek niemand in die kliniek te willen doen. Mo besloot toen dat er geen regels voor hem golden in het ziekenhuis en besloot met open vuur te gaan spelen in de kelder van dit verzorgingstehuis vol ernstig zieke bejaarden.

Een Zorgverzekering Van Allah (Alleen voor Moslims)

Mo is geen arts en geen zorgspecialist. Hij is een mama’s boy. 

En net als zoveel migranten, als er iets niet helemaal lekker verloopt met hun mama, of als je iets onaardigs zegt over hun mama?

Dan worden ze gillend gek.

Leest u even mee?

Muslim Care

NRC: Vlieg mantelzorgers uit Turkije en Marokko in, die begrijpen ons.

(We hebben net een stel tijgers ingevlogen Mo, we blijven niet aan de gang).

Niet alleen bij mijn ouders, maar achter de voordeur van legio Marokkaanse en Turkse families etteren onbeschrijflijke ouderdomsdrama’s. Huizen waar Thanatos iedere dag door het keukenraampje gluurt, soms aanklopt maar vaak eindeloos wacht met binnenstappen. Hoevelen smeken Allah niet om verlossing. Het is een bekende les: oud worden is als steeds erger gestraft worden voor een misdaad die je niet hebt begaan. Over het multiculturele zorgdrama heb ik al eerder de noodklok geluid: de goeddeels bejaarde eerste generatie kampt in toenemende mate met ernstige kwalen en kwellingen maar een goede, passende oudedagsvoorziening ontbreekt botweg. En de kinderen betalen een hoge tol.

Thanatos is er dus eerder bij dan Allah?

Misschien moeten ze Thanatos dan smeken om verlossing?

Even goed opletten: alleen Marokkanen en Turken kampen met deze problemen. Doodnormale, witte, Hollandse mensen worden namelijk veelal niet oud en ook al niet ziek. Als ze dat wel worden dan zijn hun kinderen vrijwel altijd medische specialisten die precies weten wat ze moeten doen qua zorg en behandeling dus die betalen geen hoge tol.

Het dappere manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers (‘Scherp op ouderenzorg’) hekelt terecht veel manco’s, maar gaat jammerlijk voorbij aan één aspect: de cultuursensitieve dimensie van de zorg. Een roomwit manifest. Onbegrijpelijk, zeker in deze tijd, waarin allang Indonesische, Surinaamse en Joodse locaties zijn opgericht en zelfs (zoals in het Amsterdamse Sarphatihuis) speciale afdelingen bestaan voor ‘roze ouderen’. Maar voor de moslims – alle islamgezever ten spijt – is de spoeling flinterdun. In Nederland bestaan vrijwel geen instellingen (op ‘n paar Randstedelijke woongroepen na) die berekend zijn op de specifieke zeden en gebruiken (cultureel, religieus) én gebreken (analfabetisme) van met name de Turkse en Marokkaanse populatie.

Okay dus wat we willen bouwen zijn een soort kloosters en abdijen, want mannen en vrouwen moeten gescheiden vanwege die “specifieke zeden”, waar we vooral analfabeten huisvesten?

Die “analfabeten” wonen veelal meer dan veertig (40) jaar in Nederland, maar spreken en schrijven geen woord Nederlands.

Ze hebben alle tijd van de fokking wereld gehad om dat wel te leren, maar dat niet gedaan.

Dus als ze dan heel oud en ziek worden?

Dan gaan wij nog meer geld aan ze uitgeven.

Nod Yes Icon

Speciaal dieet, overal een tolk, geen NPO maar Al Jazeera, geen Mens-Erger-Je-Niet maar Backgammon en vijfmaal daags gebed.

Omdat ze niet kunnen lezen en schrijven en hun kinderen zo’n hoge tol betalen gaan we dan speciaal personeel opleiden die al hun rekeningen betaalt en administratie afhandelt.

Iedere Moslim bejaarde die zorg nodig heeft krijgt dan dus: een huis, een bed, drie keer per dag Moslim eten, Halal medicatie, een bewindvoerder en een Moslim arts en verplegers.

Ik ben diverse malen op de EHBO geweest.

Ik ben daar geregeld behandeld door Moslim dokters.

Leuk vind ik dat niet; ik heb liever geen religieuze mensen rondom mijn ziekenhuisbed.

Als ik echter zou zeggen: Nou, jij bent een Moslim en daarom weiger ik allerlei vormen van zorg, want ik heb een speciale witte dokter nodig die een beetje progressief stemt en voor het homohuwelijk is en zo?

Dan word je direct uitgemaakt voor racist (en hashtag racist op Twitter).

Wat Mo dus aan het bepleiten is heet: rassenscheiding.

Turkse en Marokkaanse bejaarden zijn door hun zeden (Islam), hun cultuur (Islam), hun dieet (Islam) en hun analfabetisme (Islam) superbijzonder en speciaal en hebben dus superbijzondere en speciale zorg nodig.

Natuurlijk is dat de gemeenschappen ook zelf aan te rekenen; zij hebben twintig jaar zitten dommelen. Maar ook de hele zorgindustrie, met al zijn poenige managers, zijn stekeblind geweest voor deze vergrijzende migrantengolf.

Nederland is een divers en inclusief land. Zo zien we alle kinderen als gelijk en willen we graag dat jongens, meisjes en andere genders – van allerlei komaf – samen in de klas zitten. We willen tevens dat alle kinderen samen sporten. Later als die kinderen groot worden willen we dat ze met allerlei mensen, van allerlei komaf de tram, bus en metro gebruiken. We willen dat ze gaan werken voor een bedrijf waar opnieuw allemaal leuke mensen werken van allerlei komaf.

Divers en inclusief.

We zouden nooit zeggen: Die witte leerkracht begrijpt dat Moslim kind niet. Of die hoogleraar begrijpt de Moslim zeden niet. Of die werkgever begrijpt het Moslim dieet niet.

Dat zou vreselijk kwetsend en stigmatiserend zijn.

Datzelfde geldt voor bejaarden.

Alle bejaarden zijn gelijk.

Het geldt eveneens voor zieken.

Alle zieke mensen zijn gelijk.

Mo vindt echter van niet.

Moslim bejaarden en zieken?

Die zijn speciaal.

Hij kan ook uitleggen waarom.

Complicerende factor is dat bij moslimfamilies op opname een lijvig taboe rust. Anders dan hier in het Westen is het in moslimculturen zowat blasfemisch om je ouders in een verpleeginrichting te ‘dumpen’. Een schanddaad. Hier spreekt het Elfde Gebod: „Als jij jong en kwetsbaar bent, zorgen je ouders voor jou; als zij oud en kwetsbaar zijn, zorg jij voor hen.”

En zolang er geen verpleeghuizen bestaan waar deze doelgroep zich thuis voelt, blijft het taboe fier overeind en regeert het Elfde Gebod.

Dus naast die achterlijke religieuze gebruiken, gebreken, zeden, cultuur en dat dieet en het feit dat ze niet kunnen lezen en schrijven is het – binnen diezelfde religieuze meuk – ook nog eens not done om je ouders in een tehuis of verzorgingscentrum te stoppen.

Uiteraard ligt dit alles aan de zorgindustrie die “stekeblind” zijn geweest voor deze “vergrijzende migrantengolf”.

Er zijn meer problemen.

Maar dit (op zich nobel) gebod is in de Nederlandse context stilletjesaan een wurgtouw om de nek van de kinderen geworden. Immers, dit land, zeker in de Randstad, ontbeert de hechte dorpsverbanden zoals in de Marokkaanse Rifstreken en de Anatolische hoogvlakten. Om de hoek geen extended family. In Nederland wonen de (klein)kinderen vaak uithuizig en op afstand, hebben school- en studieplichten, drukke banen, slopende gezinslevens, sociale bezigheden, en al die andere stressverwekkende obligaties die aan het moderne bestaan kleven. De kinderen kunnen dus onmogelijk intrekken bij de ouders, en andersom lukt evenmin. Daaraan gekoppeld zit nog een praktische complicatie: in de sociale huursector (waar deze doelgroep dikwijls woont) zijn de meeste woningen hopeloos krap, kennen zelden een lift, smalle deurposten, tekort aan kamers. In zulke woningen zijn een rolstoel en douchestoel een crime. De tillift maakt een rotatiehoek die een gemiddeld flatkamertje nauwelijks toelaat. Tel daarbij op de concentratie van depressies, verlammingen, infarcten, botverkalkingen, afasie, dementie, diabetes, etc. op een miezerig oppervlak, en u snapt dat het flatje alras transformeert in iets wat het midden houdt tussen apotheek, hospice en sanatorium – met alle bijbehorende aroma’s van antibiotica en geïnfecteerde poep- en plasluiers. De wijkverpleging doet zijn best maar blijkt vaak ontoereikend. Ze is doorgaans erg ‘wit’ en dermate verbureaucratiseerd (Broodje smeren? Mag niet. Kopje thee zetten? Mag niet. Vuilniszak buitenzetten? Mag niet) en sterk gebonden aan indicatieminuutjes (‘uurtje factuurtje’). Ergo: de dagelijkse zorgsores drukken vooral op de schouders van de kinderen die daar zienderogen kapot aan gaan.

Arme, arme kinderen.

Zoals ik in mijn vorige repliek aan Mo reeds stelde: Waarom hebben die kinderen hun ouders nooit leren lezen en schrijven?

Je leert het zelf op school, je moeder kan het niet, waarom doet ze dan niet meteen mee?

Het is bovendien leuk om samen te oefenen?

En als die arme migrantenbejaarden echt veertig volle fokking jaren in de sociale huur wonen?

Dan nemen ze dus allemaal ruimte in die gebruikt zou kunnen worden voor jonge, laagopgeleide mensen, statushouders en jonge alleenstaande moeders.

Is het dan niet beter ze gewoon in een tehuis te dumpen?

En waarom is de wijkverpleging zo “wit”?

Willen Moslims niet werken voor de wijkverpleging?

Want pizzakoerier en cassiere apothekersassistente betaalt beter?

Of komt het door racisme?

Als je een Moslim achternaam hebt word je nooit uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij de wijkverpleegteams?

Dit kan niet. Dit mag niet. Maar wat dan? Na vele beproevingen zie ik nog maar één uitweg: het invliegen van mantelzorgers uit de dorpjes van Turkije en Noord-Marokko. We kennen al de Poolse aspergestekers, Roemeense loodgieters, Indiase ICT’ers. De tijd is aangebroken voor Marokkaanse en Turkse expats.

LOL!

In “de dorpjes” van Turkije en Marokko heb je een hoop dingen, maar ehm… opgeleide Mantelzorgers?

Die heb je daar niet.

Shaking No Emoticon

In die dorpjes bestaat namelijk die “hechte dorpsverbanden”, daar zorgt de buurvrouw voor je bejaarde moeder als jij de geit moet melken.

Daarnaast kennen de “dorpjes” van Turkije en Marokko geen middelbare of hogere beroepsopleidingen; die heb je slechts in een paar steden.

Mantelzorger is niet een opleiding die veel mensen volgen.

Er is dus geen overschot aan opgeleide Mantelzorgers in Turkije en Marokko, laat staan in de “dorpjes” van Turkije en Marokko.

Als je – door een God’s wonder dankzij Allah – toch een hele rits Mantelzorgers weet te vinden?

Ze hiernaartoe vliegen kost geld. Dan moeten ze een plek hebben om te wonen. Ze moeten de taal leren. Dan moeten ze een sociale huurwoning krijgen in Amsterdam Nieuw West. Ze moeten op DENK stemmen. Ze moeten Erdogan en Nouri te gek vinden. Er komt echt aardig wat bij kijken alvorens die mensen als volwaardige expats aan de slag kunnen. Je zult tevens allerlei problemen krijgen – met name – met vrouwelijke Mantelzorgers. Alleenstaande, werkende, opgeleide Moslima’s die alleen naar het buitenland gaan om daar alleen te wonen en te werken? Die meiden worden doodgeslagen door hun broer als ze die geit aan het melken zijn in dat leuke “dorpje” alvorens ze de eer van de familie zo kunnen beschamen. En je zult echt vrouwen moeten hebben want de moeder van Mo mag dus helemaal niet door een man behandeld worden.

We zijn een heel eind verzeild geraakt in Mo’s delusions.

Moslim zieken en bejaarden zijn heel speciaal en we moeten voor hun een soort Zorg Kalifaat in het leven roepen. Diverse Zorg Madrassas verspreid over Nederland. Die Madrassas zullen bestuurd moeten worden door mensen van Diyanet danwel Salafistische clubs uit Noord Afrika. De Nederlandse overheid zal de Madrassas bouwen, maar meer ook niet, Zowel de grond als het onroerend goed wordt daarna 100% Halal. Vervolgens verhuizen we alle Moslim zieken en bejaarden uit Amsterdam Nieuw West de meer etnische sociale woningbouw naar die Madrassas. Dan charteren we een lading vliegtuigen van de KLM en gaan we en masse dat enorme overschot van “dorpse” Mantelzorgers uit Turkije en Marokko invliegen. Die arme Mantelzorgers zitten daar maar een beetje opgeleid een geit te melken in die dorpen, da’s ook niks. Die Moslim mantelzorgers zijn allemaal modern, progressief, tolerant, genderneutraal en divers. Die leren supersnel Nederlands! We huisvesten die Moslim Mantelzorgers dan rondom de Madrassas, in leuke starter nieuwbouw woningen, die ze tijdelijk mogen huren – contracten van maximaal twee jaar – waarna ze weer terug gaan naar hun dorpje om gelukzalig die geit te melken. Iedere twee jaar een nieuwe lichting Moslim Mantelzorgers uit de “dorpen” van Turkije en Marokko houdt iedereen scherp en zorgt voor de broodnodige afwisseling voor die zieke en bejaarde Moslims in die Madrassas.

Je moet je voorstellen dat niemand, maar dan ook niemand bij het NRC ergens tegen Mo zegt: Hey, ben jij gek, of snuif jij lijm of zoiets?

Als Mo namelijk had opgeschreven dat we alle Moslim bejaarden zouden moeten verhuizen naar een dome op de maan alwaar ze door intergalactische en hoger ontwikkelde, meer cultuursensitieve aliens verzorgd zouden worden zou het hele plan ongeveer net zoveel kans van slagen hebben. (Het zou alleen veul leuker zijn om te lezen).

Mo komt dan met de “zorghuisgenoot”.

Permanent inwonende zorgverleners die qua taal én geloof aanverwant zijn. Dat kan een bekende dorpsgenoot zijn, of nog liever een familielid. Een tante, een zus, een nicht, no matter who, als het maar iemand is die (los van de medische handelingen door de wijkverpleging) 24 uur per dag voor ze klaarstaat. Iemand die helpt bij het aankleden, die eieren bakt in olijfolie, muntthee zet, couscous bereidt, de brievenbus leegt, borden afruimt, kleding verschoont, boodschappen doet, de telefoon opneemt, de sleutels beheert, rolstoelwandelingen maakt, iemand die keuvelt, grapt, verhalen opdist uit de oude doos – en intussen een oogje in het zeil houdt en zo nodig alarm slaat. Kortom: iemand die zorgt dat ‘t huis een fijn, vertrouwd én veilig oord wordt. In die overzeese dorpen barst het van zulk potentieel. Vrouwen die staan te popelen om de mouwen op te stropen in ruil voor tijdelijke (bezoldigde) logies bij familie in Europa.

Het. Staat. Er. Echt.

Die zieken en bejaarden gaan dus niet naar tehuizen waar allerlei specialistisch personeel en apparatuur aanwezig is.

Neen.

Shaking No Emoticon

Waarom niet?

(Komt ie).

Omdat ze Moslim zijn.

En door dat hele Moslim zijn (“cultuur”, “zeden”, “dieet”, “analfabetisme”) blijven ze wonen in een huis wat ze niet kunnen verzorgen, waar ze zichzelf niet kunnen verzorgen, waar geen specialistische apparatuur aanwezig is. We gaan dan “vrouwen” uit “overzeese dorpen” halen die ernstig zieke mensen met hart, long- en heup problemen gaan helpen. Die “vrouwen” zijn dan laagopgeleide, diep religieuze, regressieve Moslima’s uit “dorpen” (altijd tjokvol enorm moderne mensen). Hun vaders, en broers in die “dorpen” zetten ze dan op het vliegtuig en Fatima gaat dan een jaar? twee jaar? inwonen bij Oma Yasmin in Amsterdam Nieuw West in “Europa”. In het huis van Oma Yasmin zal Fatima functioneren als een lijfeigene; ze maakt schoon, ze doet de was, ze beantwoord de telefoon (want iedereen die belt spreekt dat dorpsdialect) en ze beantwoord de post (want die komt binnen in het Arabisch of in het Turks en Fatima is geen analfabeet), ze doet boodschappen met de pinpas van Oma Yasmin en ze verschoont de poepluiers van Oma Yasmin. Een keer per week komt Mehmet, de zoon van Oma Yasmin. Hij geniet een uitkering na z’n gevangenisstraf. Mehmet verkracht Fatima dan altijd in het bed van Oma. Fatima houdt wijselijk haar mond dicht vanwege “dieet” en “cultuur”.

Als Fatima zelf ziek wordt (of zwanger van Mehmet, want hij gebruikt geen condoom), krijgt Fatima gratis zorg.

Om Fatima’s slavernijbestaan meer menselijk te maken krijgen alle ingevlogen Moslima lijfeigenen meteen de zorgtoeslag; ze moeten nu eenmaal verzekerd zijn.

Die zorgtoeslag is genoeg voor een basispakket plus, da’s met tandarts.

Er zijn andere scenario’s denkbaar.

De lijfeigene, Malak, 22 jaar uit een kutdorp in het Riff gebied, komt het verkeerde vriendje tegen: Yusuf B. uit Amsterdam Nieuw West “Europa”. Samen legen ze de passen en spaarrekeningen van de bejaarde. Daarna vergiftigen ze de bejaarde.

Ook voor de Moslim kinderen van de vele bejaarde Moslims zoals Oma Yasmin die veertig jaar in de sociale huur, als analfabeet met een uitkering wonen, liggen taken voor het oprapen.

De kinderen hier kunnen zich dan beperken tot visites én het beheer (gekmakend genoeg) van de berg administratieve, communicatieve en logistieke taken richting huisarts, geriater, internist, fysio, verzekeraar, trombosedienst, zorgkantoor, wijkverpleging, WMO, CIZ, SVB, gemeenten en nog zo’n kluit instanties.

Sorry Mo, maar ook hier zie ik een wereld van problemen. De “kinderen” zijn namelijk veelal laagopgeleide, quasi criminele losers die geen fucking ruk voor hun ouders doen anders dan zeggen wat zei je over mijn moeder alvorens ze weer eens iemand te lijf gaan om niets en bewerken met een mes of een betonschaar. Als je echt denkt dat de sociale huur kids uit Amsterdam Nieuw West “Europa” weten hoe ze met dergelijke instanties moeten omgaan, ben je lijm aan het snuiven knul.

Uiteraard ligt ook dit aan de witte, racistische Nederlandse overheid.

Maar, zoals vaker in Nederland, staan wetten in de weg en (niet eens zozeer) praktische bezwaren. De versoepelde migratieregels voor tijdelijke arbeidskrachten gelden voornamelijk de EU-landen. Aan au-pairs kleven inkomsteneisen die enkel welgestelden zich kunnen permitteren. En in geval van niet-Europese expats gaat het louter om hoogopgeleide specialisten.

Na een hele column vol schuimbekkende waanzin komt de aap uit de mouw. Dit moeten helemaal geen opgeleide Mantelzorgers zijn. Dit moeten een soort au pairs zijn die af en toe een was opvouwen, een neus snuiten of Chinees Halal halen op de hoek. En in dat stomme kut racistische tering Nederland gelden er dus allerlei rare “eisen” voor au pairs en dat kunnen alleen rijke mensen betalen. Dus je kunt een soort inwoon slaaf krijgen, maar dan moet je vermogend zijn en dat zijn die arme, zieke, bejaarde Moslim migranten in Amsterdam Nieuw West “Europa” beslist niet na veertig jaar in die sociale huur.

En tja, niet EU expats dat zijn allemaal zeer hoog opgeleide specialisten uit India en China, in tech en science.

Die heb je ook in allerlei “dorpen” in Turkije en Marokko, bergen!

Die hebben alleen weinig te doen met Mo’s Mommy Issues dus die doen er niet zo toe, snapt u wel?

Het demissionaire kabinet trekt de komende vier jaar een grote zak geld uit voor verpleeghuizen, oplopend naar twee miljard euro. Dat is mooi. Maar het zou pas een daad van visie en durf zijn als de IND en de ministers van Justitie en Volksgezondheid, in samenwerking met zorgkantoren en verzekeraars, de mogelijkheden onderzoeken om expats in te vliegen uit Marokko en Turkije. Een mantelzorger uit een zonnig bergdorpje is weliswaar niet hoogopgeleid, maar zij is een specialist die haar gewicht in 24 karaat goud waard is. Het mes snijdt aan alle kanten. Niet alleen bied je de eerste generatie (die Nederland door weer en wind heeft helpen opbouwen) een waardige, welverdiende oude dag. Je ontlast tegelijk de druk op de zorg, zowel aan familiezijde als aan de kant van het stelsel zelf.

Ja!

Stom kabinet!

Breng eens wat laagopgeleide Moslima meiden uit “zonnige bergdorpjes” naar Amsterdam Nieuw West “Europa”!

Zij is namelijk “een specialist”!

(In geitenmelken, naar de grond kijken en doen wat ‘r vader zegt en daar zit Amsterdam Nieuw West “Europa” enorm om te springen!)

Dan heb ik tot slot voor Mo wat prangende vragen over Oma Yasmin (en z’n eigen mams). Oma Yasmin, net als Mo’s moeder, is een analfabeet. Ze heeft geen dag in ‘r leven betaald werk gedaan. Ze woont veertig jaar in de sociale huur, compleet met uitkering en toeslagen. Na een waardeloos dieet, vooral binnen zitten, helemaal ingepakt en zeer weinig beweging is Oma Yasmin nu oud, broos en ernstig ziek. Ze krijgt dan allerlei vormen van gratis zorg. Oma Yasmin zit nu eenmaal op dat bestaansminimum dus de Gemeente betaalt dan alles, zoals met alle minima. Oma Yasmin kost ons dus al veertig jaar een forse bak geld. Nu ze oud ende ziek is, gaat ze (logischerwijs) veel meer kosten. Dat kunnen we relatief goed ondervangen met zorg aan huis en hulp van familie (zoals alle mensen in Nederland dat doen met hun bejaarde ouders) of een echt tehuis met specialistische, permanente zorg. Het is allemaal beslist niet perfect, maar dat is nu eenmaal de zorg die bestaat voor bejaarden en zieken.

Daar moet dan dus een hele nieuwe dimensie aan toegevoegd worden.

Bejaarde Moslim Zorg.

Je kunt het draaien en keren hoe je wilt.

Maar dat is precies wat Mo zegt.

Moslim bejaarden zijn “anders” dan alle andere bejaarden.

Moslim bejaarden zijn speciaal.

Moslim bejaarden hebben daarom speciale Moslim Bejaarde Zorg nodig.

Dat valt onmogelijk te realiseren in Nederland. Hier wonen namelijk geen laagopgeleide (of hoogopgeleide) Moslim vrouwen die hun “gewicht in 24 karaat goud waard” zijn. Dat soort Moslims wonen alleen in “zonnige bergdorpjes” in Turkije en Marokko. Die moeten dus een soort EU/Brussel exemption gaan krijgen en worden een soort zorg expats. Die krijgen dan een soort Moslim Zorg Pas (MZP) en daarmee kunnen ze met de bus en metro en dingen invullen online en zo als een soort DigiD. Die MZP wordt tevens voorzien van een chip – ze moeten ‘m altijd bij zich hebben – waarmee de IND dan, samen met “zorgkantoren en verzekeraars” die MZP expats in de gaten houdt. Dit is tevens een prima tool om radicalisering en terrorisme tegen te gaan. Als een MZP expat zich buiten Amsterdam Nieuw West “Europa” begeeft en bijvoorbeeld lang rondhangt rondom het Anne Frank Huis en foto’s maakt en zo? Dan gaat er een melding naar je zorgverzekeraar. Hun helpdesk weten dan precies wat ze moeten doen. Alle MZP expats krijgen een prikpil. Als ze namelijk zwanger worden en dat MZP expat babietje wordt hier geboren? Dan krijgt ie automatisch status en wordt de MZP’er een “Nederlander met een zorg achtergrond”.

Waarom louter vrouwen?

(Laagopgeleid, uit dorpen, die zijn hun gewicht waard in 24 karaat goud red.)

Helaas komt (diepe zucht) ook dat door de Islam.

Dokters zijn mannen.

Chirurgen zijn mannen.

Verpleging en verzorging?

Dat doen vrouwen.

Daarnaast zullen veel tolerante, moderne, diverse en vooral inclusieve Moslim Bejaarden, die ons door weer en wind Nederland hebben helpen opbouwen, “zorg” van een mannelijke MZP expat weigeren.

We willen apart wonen, we willen geen Nederlands spreken, we willen Islamitische scholen, we willen apart eten, we willen geen handen schudden, we willen apart sporten, we willen geen Nederlandse media, maar satelliet uit ons “zonnige bergdorpje” …

… en we willen apart ziek worden …

… en apart zorg krijgen…

.En als we doodgaan?

Dan doen we dat ook apart.

Want wij zijn Moslims.

En wij zijn speciaal.

Je kunt met dit alles een heel leuk gedachten experiment doen: Vervang het woordje Moslim voor “Christen”. Of vervang het woordje Moslim voor “Spaans”. Ik ben een Spanjaard, en daarom moet ik speciale Spanjaard Zorg krijgen, vanwege mijn cultuur en dieet en ik kan niet lezen of schrijven. Dus je moet een jonge vrouw uit mijn geboortestreek invliegen die voor mij gaat koken en mijn post gaat beantwoorden.

Het is dan ook heel bijzonder om Mohammed Benzakour, een echte diversiteit Deugridder, de Nederlandse staat en zorginstellingen te zien verwijten dat die zijn rassen- en geloofsscheiding niet willen faciliteren.

Onder het mom van “diversiteit vieren” en “tolerantie” streven Moslims dus naar afscheiding, exclusiviteit en status aparte.

Zelfs de bejaarde Moslims – die niet eens kunnen lezen en schrijven – zijn (na veertig jaar sociale huur en uitkering) beter en anders en meer speciaal dan de gewone witte Nederlandse bejaarden.

Als je religie, de Islam, je zorg in de weg staat?

Dan is er iets mis met je fokking religie.

Niet met de zorg.

Volgende week komt Mo met een leuk nieuw stuk voor het NRC, de Deug Courant. Volgende week zal Mo uiteenzetten waarom gescheiden doucheruimtes voor Moslims absoluut noodzakelijk zijn bij fitness. Zo wassen Moslims hun voeten zittend, uit respect voor Allah en halen ze allemaal speciale Islamitische viezigheid weg van tussen hun tenen. Dat kunnen witte eigenaren van fitness ruimtes domweg niet begrijpen. Het is dan ook verstandig om direct te beginnen met – in ieder geval – aparte Moslim voetwasruimtes te gaan installeren bij alle fitness clubs.

De fitness clubs zijn stekeblind geweest voor deze atletische, meer health and body bewuste migratiegolf.

Share