Een introductie in Jeugdrecht: Erik Gerritsen, de Verlichte Leider

, , 1 Comment

Dit is het begin van de sectie “Jeugdrecht”. Dit wordt allemaal niet chronologisch maar een beetje hop, skip and jump. 

Wat er verteld wordt is niet chronologisch. De artikelen zelf kunnen beter wel chronologisch gelezen worden.

Nod Yes Icon

Jeugdrecht is een absolute ramp. Deze sectie zal artikelen en leuke stukken over Jeugdrecht gaan bevatten.

We beginnen ergens in het midden. Let’s go back to 2012. Remember where you were back when….?

Begin 2012 doet Erik Gerritsen, dan directeur Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam een interview (een kort segment) met KRO’s Brandpunt.

In het interview wandelt Erik door een volkswijk in Amsterdam, waar ie dingen brult en hij zit uitgebreid aan tafel met Liesbeth. Hij legt ons simpele Amsterdammers een aantal dingen uit.

Vooral in volkswijken kom je problemen tegen, zoals verslaving en verstandelijk gehandicapten.

Gee thanks Erik. Helaas blijkt dat niet te kloppen. Je komt min of meer overal verstandelijk gehandicapten tegen maar als je drugsgebruikers zoekt dan moet je echt (gek genoeg) in A’dam Zuid zijn want onderzoek van het Trimbos Insitituut wijst al jaren uit dat daar, recreatief, het meest gebruikt wordt. Voor alcohol gebruik moet je naar Brabant.

Kinderen met familieleden met een strafblad krijgen een preventieve OTS.

Helaas blijkt dat ook al niet te kunnen. Het heet collective punishment. Israel wordt er al jaren voor veroordeeld door de V.N. Het werkt ongeveer als volgt: Een willekeurige verwarde Palestijnse reli-gek blaast zichzelf op in de bus? Okay, dan gaat heel Gaza op slot en we komen met tanks en bulldozers de hele wijk waar die gek woonde (waaronder uiteraard het huis van zijn ouders) met de grond gelijk maken. Collective punishment. Het straffen van anderen, voor de gedragingen van 1 persoon. Dit is een schending van internationaal recht. Hoe komen we aan dat recht? Nou als reactie op de Nazi represailles. Die werkten ongeveer als volgt: Een willekeurige nationalistische Rus blaast een tank op. Okay, dan sluiten we het hele dorp op in een kerk en steken die kerk in de fik. Iedereen die naar buiten rent wordt neergemaaid met machinegeweren. Collective punishment. Een forse schending van hele elementaire mensenrechten.

De kinderen van kettingrokers moeten uit huis geplaatst worden.

Maar dit is wel een geweldig goed idee. Dat milieu is kwetsbaar en zeker voor kinderen in de ontwikkeling kan vervuiling (in de breedste zin des woords) enorme schade opleveren. Ik vind dan ook dat de kinderen van de Raad van Commissarissen van Hoogovens meteen uit huis geplaatst moeten worden. Net als de kinderen van de bestuurders en aandeelhouders van DSM, Shell en uiteraard de papierindustrie. Ik wil de snelweg trouwens ook leeg. Daar staat Erik helaas niet voor open. Het probleem is dat die kinderen niet in volkswijken wonen en hun ouders bellen meteen een advocaat, dus die kinderen kun je beter een beetje met rust laten.

De gemeente knapt de buitenkant op (wijzend naar flats) en IK knap de binnenkant op.

Geef die gek een cape. Helaas klopt ook dit niet. Sinds de verregaande privatiseringen na het ineenstorten van het “Oostblok” doet “de Gemeente” geen ene ruk aan “de buitenkant”. Dat is echt iets voor WBV’s. VVE’s en eigenaren.  Als je van de “binnenkant” van een woning/huis spreekt dan heb je het over de leidingen, het sanitair, de plinten. De mensen die erin wonen zijn niet “de binnenkant”, maar de bewoners – allemaal stuk voor stuk burgers met een enorm leuk pakket aan rechten.

Superdad

En dan gaan we gek doen.

Erik legt ons uit dat verslaafde moeders meteen hun kind moeten afstaan. Aan Erik gok ik dan. Dit is je reinste gekte. Je noemt het discriminatie. Verslaving, hoe vreselijk ook, is een sociale ziekte. De Universele Verklaring van de Rechten van de mens is erg helder: je mag mensen met een sociale ziekte niet beperken. Dus nog meer schending van mensenrechten.

En we gaan los….

Verstandelijk gehandicapte vrouwen en vrouwen met ernstige psychiatrische problemen moeten een gedwongen prikpil krijgen. Uiteraard alleen vrouwen, daar is dat gelijkheidsbeginsel voor. Op dat moment wordt Liesbeth dan eindelijk wakker. Ze werkt voor de KRO, da’s Christelijk, en tja, iedereen is per slot van rekening een kind van God. Liesbeth schrikt. Dus Jeugdzorg bepaalt dan wie kinderen krijgt? Erik is helder: Ja. Liesbeth noemt dat dan Gestapo praktijken en Erik legt uit, ho, dat zijn geen Gestapo praktijken, al die arme nieuw geboren mongooltjes, die komen allemaal bij Jeugdzorg terecht. We moeten die gedwongen prikpil wel doen, al het andere is liefdevolle verwaarlozing.

Uiteraard is dit ook al niet toegestaan, het is schending van medisch-ethisch verantwoord handelen en een heel leuk pakket aan wetgeving omtrent onze persoonlijke integriteit. Je mag alle vormen van medicatie weigeren, zelfs als je leven er vanaf hangt of als je TBS krijgt opgelegd.

Het idee dat ongeborenen “beschermd” moeten worden voor wat hen mogelijk te wachten staat met een zieke ouder is helemaal te gek voor woorden.

In 1938 beginnen de Nazis met hun T4 programma. Op Tiergartenstrasse 4, begint men met de gedwongen sterilisaties van onwenselijken. Vooral mensen met ernstige psychiatrische en verstandelijke stoornissen. Het programma escaleert vrij snel naar mercy killing. Gedwongen euthanasie – moord – van onwenselijken. De Katholieke Kerk krijgt hier lucht van en komt in opstand. Hola, iedereen is een kind van God en zijn jullie helemaal fokking gek geworden. De Minister van Propaganda, Josef Goebbels, moet net als Erik, tekst en uitleg geven. Hij legt uit: Tja sorry dat is allemaal heel vervelend maar al die pasgeboren mongooltjes komen bij de staat terecht en dat is slecht voor Duitsland, we moeten dit wel doen. Al het andere is Beleuchtet Vernachlassigung.

Dat betekent letterlijk “Liefdevolle verwaarlozing”.

Het klinkt uiteraard veel beter in het Germaansch.

Erik heeft wel gelijk, Josef Goebbels deed propaganda, die had inderdaad niets met de Gestapo te maken.

Voor de liefhebbers, ziehier. En nee, de upload is niet van mij.

Ik tel een gigantische reeks schendingen van mensenrechten in slechts 9m58s.
Geef die gek een cape. Geef die gek meer zendtijd.

Erik heeft inmiddels promotie gemaakt. 
Hij is nu de Secretaris-Generaal van Volksgezondheid. 
Als burger is het fijn te weten dat zo'n ethisch en integer mens als Erik daar zit.

Jeugdzorg heet nu "Jeugdbescherming" en er zitten twee hele leuke, charmante, nieuwe directrices.
Sigrid van der Poel en Claire Vlug.

[ watch this space for more Jeugdrecht. We're gonna have some fun... ]

Share