Een Eigen Huis, Een Plek Onder De Zon

, , 1 Comment

Het gaat geweldig goed met “onze” nieuwkomers.

Leest u even mee?

NU.nl: Meeste Syrische asielzoekers beschikken over eigen woonruimte.

Gefeliciteerd! Zullen we samen diversiteit vieren?

Celebrate Diversity

Knap he, van die asielzoekers? Spreken de taal niet, geen internet en nu al een eigen huis. Hoe zouden ze dat voor elkaar hebben gekregen, zeg?!?

Het CBS onderzocht hoe het asielmigranten vergaat die drie jaar geleden in Nederland arriveerden. In de studie zijn alle 92.000 asielzoekers meegenomen die in de genoemde periode naar Nederland kwamen. De grootste groepen waren afkomstig uit Syrië (46.000) en Eritrea (13.000). In 2014 kwamen 13.300 Syriërs in een opvanglocatie van het COA terecht. Na een half jaar had 80 procent een verblijfsvergunning en was een kwart van de Syriërs verhuisd naar een eigen woonruimte in een Nederlandse gemeente. Na anderhalf jaar had 94 procent van de asielzoekers uit Syrië een verblijfsvergunning en beschikte 90 procent over een eigen woning. Uit de CBS-cijfers blijkt dat Eritrese asielzoekers het moeilijker vinden om een eigen woonplek te vinden. In 2014 zaten 3.900 Eritreeërs in een azc. Na anderhalf jaar was 75 procent van deze groep doorgestroomd naar een eigen huis in een Nederlandse gemeente.

Oh, ze hoefden niet te zoeken naar een huis en inschrijven en Woningnet en zo, ze kregen gewoon een huis.

Indrukwekkende cijfers, wel.

Hoe zou dat zitten met jong volwassenen? Hoeveel thuiswonende jong volwassenen zijn inmiddels “doorgestroomd” naar een eigen woning?

Minder dan 90%? Minder dan 75%?

Hoe zou dat zitten met bejaarden en zieke mensen die een aangepaste woning nodig hebben?

Minder dan 90%? Minder dan 75%?

En hoe zou dat zitten met mensen die moeten verhuizen, bijvoorbeeld door einde relatie, of voor werk?

Hoeveel procent van die mensen zijn “doorgestroomd”?

Volgens het CBS moeten alleenstaanden vaak langer wachten op een eigen woning dan gezinnen, en Eritrese asielzoekers zijn vaker dan Syriërs alleen en zonder gezin. Gezinshereniging vindt vooral onder Syriërs plaats. Drie op de tien asielzoekers uit dit land die in 2014 Nederland aandeden, lieten na een jaar één of meerdere gezinsleden naar Nederland overkomen. Hierdoor is het aantal Syrische asielzoekers bijna verdubbeld.

Bijna verdubbeld? En dan zijn jullie nog niet eens begonnen met voortplanting en babietjes maken en zo.

Er zullen de aankomende jaren dus nog veel meer leuke Syrische Moslims bijkomen.

Boffen wij even.

Beide groepen zijn na anderhalf jaar veelal nog wel afhankelijk van een uitkering. Minder dan 5 procent van de Eritrese en Syrische vergunninghouders uit 2014 had anderhalf jaar later een baan. Dit laatste heeft volgens het CBS te maken met de focus op inburgering in de samenleving.

Daar ligt het dus aan!

Wij zijn gewoon veuls te gefocust op de “inburgering” van die arme nieuwkomers.

Anders waren ze allang weer aan het werk als tandarts, of apotheker.

Apotheker

Share