De “zorg”melding

, , 1 Comment

(Of beter: De Zorgmelding Nader Beschouwd).

Hoe werkt dat nou allemaal, dat Jeugdzorg en zo?

Nou jongens en meisjes… het begint allemaal met een klein eitje: de zorgmelding. Een zorgmelding is een melding richting Jeugdzorg. Er is iets niet in orde waar een minderjarige bij betrokken is. Een zorgmelding kan gaan over de minderjarige zelf, ouders, leerkracht, buurman. Pretty much anything. Een zorgmelding kan uit diverse bronnen komen.

Politie, als een kind bijvoorbeeld steelt, of met een mes iets doet. Maar ook als een vader of moeder ergens agressief of gek doet en dat kind is erbij. Politie lost de situatie dan eerst op, en stuurt daarna een zorgmelding naar Jeugdzorg.

Een school of leerkracht kan een zorgmelding doen. Een kind in de klas is autistisch, of een kind is extreem agressief, of ouders gedragen zich agressief? Dan doet de school een zorgmelding naar Jeugdzorg.

De GGD haalt een verward iemand uit de supermarkt en die heeft een jong kind bij zich of op school? Een kind krijgt geen enkele inenting, geen enkel bezoek aan het consultatiebureau? Dan doet de GGD een zorgmelding richting Jeugdzorg.

En yes, je kunt natuurlijk zelluf een zorgmelding doen. Als je nichtje helemaal off the deep end gaat met drugs en een heel fout vriendje? Of als je buurjongen ernstige epilepsie heeft en z’n ouders kunnen geen hulp vinden? Dan kun je Jeugdzorg bellen, of mailen en een zorgmelding doen.

Afhankelijk van de aard en de ernst van de zorgmelding rolt er dan “vervolghulp” uit.

Natural Parenting

De “zorg” in zorgmelding is niet bedoeld als: “We maken ons zorgen”. Nee, het is bedoeld als “zorg” in de zin van gezondheidszorg.

Wat er daarna volgt, dat heet “hulp”.

Die “hulp” kan allerlei vormen aannemen. Opnieuw dat is afhankelijk van de aard en de ernst van de melding.

De meldingen zelf stellen niet zoveel voor. Ik heb meldingen van de GGD gezien, die bestaan uit 5 zinnen. Ik heb meldingen van Spirit gezien, die waren een kantje, 3 paragrafen. Ik heb meldingen van Politie gezien, die zijn kort en meer als een situatie-schets, een hele strakke beknopte samenvatting van hetgeen er heeft plaatsgevonden en dan een korte zin: “zorgmelding richting BJAA datum [naam medewerker, details]”.

Nu wordt het complex.

Zodra Jeugd”zorg” de “zorg”melding binnen heeft, doet men “onderzoek” en zet dan vervolg”hulp” in.

Die vervolg”hulp” kan echter een nieuwe “zorg”melding betekenen.

Say whaaaat?

Gerelateerde afbeelding

Ja. Jeugdzorg kan bijvoorbeeld “hulp” inroepen van Jeugdmaatschappelijk werk of in heftigere gevallen, de Raad v/d Kinderbescherming (Justitie). Jeugd”zorg” doet dan een “zorg”melding richting Spirit, of bijvoorbeeld de Raad. Die volgende instantie pakt de “zorg”melding dan op en begint direct met een traject van vervolg”hulp”.

Die vervolg”hulp” kan van alles zijn. Rechtzaken, bloedprikken, psychologische hulp, hulp bij aanvragen van uitkeringen, hulp bij huiswerk. Van. Alles. In meer zware gevallen: OTS (Onder Toezichtstelling, het beperken van ouderlijk gezag over een minderjarige), In nog zwaardere gevallen kan vervolg”hulp” bestaan uit MUHP (Maatregel Uithuisplaatsing, de minderjarige fysiek ontrekken aan het ouderlijk gezag voor een periode).

In hele extreme gevallen kun je alle gezag helemaal kwijtraken en permanent je kind kwijt. Hoe? Nou, als je bijvoorbeeld je eigen kind probeert te vermoorden of extreem mishandeld. Zo’n gekke stalker die z’n ex-vrouw langzaam de afgrond injaagt? Of mensen die dus echt helemaal permanent voorgoed de draad kwijt zijn – door een ernstige hersenafwijking.

Er vallen er meer te verzinnen.

Okay:

Er komt een “Zorg”melding.

En dan krijg je vervolg”hulp”.

Degene aan wie de “hulp” gegeven wordt, het kind, de ouder, whomever…?

Die noem je DE CLIENT.

Da’s een duur woord voor klant.

Dus melding en dan krijg jij, de klant, allerlei “hulp”.

Helder?

Mooi!

Alvorens we met de meiden "de wijk ingaan", gaan we eerst gezellig buurten op hun kantoor.
Het is altijd leuk om je research subject in haar natuurlijke habitat gade te slaan.
Share