De Teloorgang Van Het Basisonderwijs Nader Beschouwd

, , Comments Off on De Teloorgang Van Het Basisonderwijs Nader Beschouwd

Ik heb enige tijd geleden vrij uitvoerig de ellende in het basisonderwijs in Amsterdam besproken.

Het is echt schandalig wat we die arme kinderen aan doen.

De kwaliteit van het onderwijs is absoluut waardeloos.

De meeste scholen zijn een organisatorische puinhoop.

Leerkrachten zijn matig tot slecht.

Met de zomervakantie voor de boeg… kunnen we ons nu al verheugen op meer drama volgend schooljaar.

Yellow Brick Rd.

Parool: Lerarentekort zorgt nu al voor grote problemen.

Reiskosten omhoog en meer ondersteunend personeeld. Daarvoor pleiten tientallen docenten en basisschooldirecteuren via een enquête van de PvdA. In 2025 loopt het aantal vacatures in het Amsterdamse basisonderwijs op tot 805, bleek uit een inventarisatie in december. Dit heeft te maken met de stijging van het aantal leerlingen, er komen duizenden scholieren bij door de groei van de stad. Tegelijkertijd vergrijst het onderwijsveld en zijn er te weinig betaalbare woningen in de stad voor leerkrachten. Ook de instroom vanuit de pabo droogt op.

De rest van het artikel is om depressief van te worden.

We zien het over de gehele linie. Armoedebestrijding, sport, onderwijs, cultuur en zorg.

De situatie in Amsterdam verslechtert ieder jaar.

Door wie komt dat?

Door mevrouw Simone Kukenheim.

Zij is namelijk Wethouder Jeugdbeleid.

Ze is alleen zo’n regententrut slash Jeugdkruisvaarder uit Amsterdam Zuid.

En die merken niet goed wat zoal in die stad gebeurt.

Simone maakt zich vooral druk over de kinderen van vermogende expats.

Die moeten allemaal naar international school en dat aanbod is gering.

Arme entitled rich kids, gelukkig zit Simone erbovenop.

Share