De Kwaliteit Van Je Onderwijs Is Afhankelijk Van Je Postcode

, , 1 Comment

We gaan verder met de Jeugdkruistocht.

Het is – zeker in deze tijden – belangrijk om toekomstige generaties zo hard mogelijk aan te pakken.

Verreweg de beste manier om dat te doen is door het onderwijs uit te hollen.

NRC: Inspectie: grote kwaliteitsverschillen tussen scholen.

Leerlingen die even slim zijn scoren op de ene basisschool maar liefst één of soms twee niveaus lager op de eindtoets dan op een andere basisschool. Op de ene middelbare school hebben leerlingen 25 procent minder kans op een diploma dan op de andere middelbare school. Het verschil in kwaliteit speelt in alle sectoren, zo staat in het inspectieverslag. „En bij alle schooltypen, van een gymnasium in de stad tot een basisschool op het platteland.”

Correct

Klopt.

Wij hebben nu drie (3) scholen in Amsterdam West gehad.

Die zijn alledrie waardeloos.

Incidenteel is er een grote bak extra geld uitgetrokken voor het onderwijs van expats.

NU.nl: Ondanks ontevredenheid van ouders veranderen schooltijden niet.

Uit de enquête onder duizend ouders en op basis van groepsgesprekken blijkt dat veertig procent van de ouders van basisschoolkinderen graag zou willen meebeslissen over nieuwe roosters. Ouders zouden graag zien dat de school les- of activiteitenaanbod aanbiedt tot het einde van de middag, maar geven dit niet aan. Als scholen de lestijden willen aanpassen, moeten ze ouders volgens de wet betrekken bij de beslissing.

Ja maar scholen kennen de wet helemaal niet.

Die idioten doen veelal maar wat.

Zo hebben wij een directie/leerkracht meegemaakt die alle kinderen (10jr) in de klas dwong om een contract te tekenen – zonder enig overleg met ouders. In het “contract” verklaarden de kinderen niet meer te pesten, te schreeuwen, zoetigheid te eten etc. Onze dochter weigerde. Dat leidde direct tot dreigementen: “Tekenen of we bellen je ouders”. Mijn dochter zei toen: “Ja bel mijn vader maar. Hij woont hier om de hoek en ik weet vrijwel zeker dat ie veel zin heeft in een leuk gesprek met jullie”. Ze was uiteindelijk de enige die niet tekende.

Daarnaast ervaart driekwart van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage als een verplichting. Verder vinden ouders dat de scholen het pestgedrag van kinderen niet afdoende afhandelen en zouden zij graag meer inzage willen krijgen in de emotionele en intellectuele vorderingen van hun kind.

Het is ook een verplichting. Als je niet betaalt mag je kind niet mee op excursies en schoolreisje.

Nod Yes Icon

Valt er dan echt niets positiefs te melden?

Natuurlijk wel.

GeenStijl.nl: Nederlandse uitgeverij brengt vrolijk kinderboek over molenaar Mao uit.

Kom er maar in, Lenard Wolters, uitgever van deze geheide bestseller. “I hope this book will provide an opportunity and new point of view for the European readers, to understand China’s great man Mao Zedong, his ideals, his pursuits, and his wisdom.” *HELE GROTE KUCH*. Wijsheid die ervoor zorgde dat 18 tot 45 miljoen mensen van de honger omkwamen.

ROFLMAO

Share