De GGD van Amsterdam vs. De FoodNazi

, , 1 Comment

Het is bar en boos gesteld met het basisonderwijs in Amsterdam.

Op dit blog kunt u aardig wat artikelen vinden.

Dit zijn twee recente.

SlimK1nd: Proloog: De Jeugdkruistocht In Het Basisonderwijs.

En dan de FoodNazi die een hele charmante Nanninga bump kreeg.

SlimK1nd: Meer Jeugdkruistocht: De Food Nazi Nader Beschouwd.

Dat zeiken over eten is uiteraard niet gestopt. Echte Jeugdkruisvaarders kunnen domweg niet stoppen. Ze zijn immers bezig met een heilige missie.

Wij van SlimK1nd hebben derhalve zelf een blijvende oplossing gevonden.

Leest u even mee?

Van: Bezorgde vader 
Verzonden: vrijdag 7 juli 2017 15:17
Aan: Communicatie GGD Jump In
Onderwerp: Jump in/Voedsel/Scholieren/Jeugdrecht

Hallo,

We hebben elkaar net gesproken; ik ben er echter zo vol van, en al zo lang over aan het nadenken dat ik meteen een mailtje wilde sturen.

Vroeger ging ik naar school met boterhammen met jam en een plastic beker met prik. Later kreeg ik geld mee (want de school had een kantine). Aan de overkant van de middelbare school zat een coffeeshop waar ik gewoon naar binnen kon. De benzinepomp verkocht ons gewoon sigaretten. En er werd alcohol geschonken zowel op het schoolfeest als tijdens schoolreis.

Ik ben van 1971.

Die tijden zijn voorbij. Gezondheid speelt een veel grotere rol in onze samenleving. Kinderen krijgen tegenwoordig bruin brood met gezond mee, een Jump In GGD waterflacon en fruit. Op veel scholen kent men een “verplicht water” regel, sommige scholen hebben zelfs een “rauwkost”-dag.

Prachtig.

Wat als een kind die regels overtreedt? Wat gebeurt er dan?

Dan wordt het voedsel afgepakt en weg gegooid.

Enige jaren geleden liep de kabinetscommissie “misbruik in de jeugdzorg”. Het was allemaal wat schrikbarend. Je hebt een 2,5x grotere kans misbruikt te worden in de “jeugdzorg” dan waar dan ook. Uit dat onderzoek bleek echter dat “geweld” vele malen vaker voorkomt dan misbruik. Op dit moment loopt er dan ook een 2e kabinetscommissie: “geweld in de jeugdzorg”. Men kamt door dossiers heen vanaf 1948 en men neemt getuigenverklaringen van slachtoffers op.

Ik ben zelf jeugdrecht specialist en heb (als vrijwilliger) diverse mensen geholpen hun verhalen/klachten op te tekenen en richting die commissie te krijgen.

Men probeert slachtoffers te compenseren, erkenning te geven en iets te doen aan waarheidsvinding. Onderzoek wijst (al jaren) uit dat de meest voorkomende strafmaatregelen tegen kinderen altijd voedsel betreffen. Ga maar eten in je kamer. Je eet alleen en niet met de groep. Of inderdaad eten afnemen. Dit gebeurt in internaten, jeugdinstellingen, inrichtingen, jongenstehuizen, pleeggezinnen, religieuze organisaties, kostscholen, sportkampen, you name it.

Kind eet niet, dus kind wordt zwak, moe, ziek en kan zich slecht concentreren.

Dit gebeurt – anno 2017 – dus nog steeds, vrijwel dagelijks op allerlei basisscholen in Amsterdam. Als u online gaat en wat creatief Googled dan zult u de meest vreselijke verhalen tegenkomen, in Nederland en het buitenland. Er zijn honderden duizenden verhalen van ouders die de scholen van hun kinderen omschrijven als “food nazis” om het afpakken van voedsel, het verbieden van bepaalde soorten voedsel en het voorschrijven van bepaalde soorten voedsel.

6,5 uur les, met te weinig of geen eten?

Dat gaat grandioos mis. Kinderen komen moe, jengelig, lijkbleek en gebroken thuis waarna ouders zich gaan beklagen bij de school. De school zegt dan intelligente dingen als: “tja, er staat in de schoolgids, geen chocoladecroissants”, en de ouder dan jammeren dat dit een kaascroissant was om vervolgens te horen: “die mogen ook niet”. Dit is absolute waanzin. En – veel belangrijker – het afpakken van (‘verboden’) voedsel is kindermishandeling.

Dit wordt erger. Een “ziek” kind? Lage bloeddruk, diabetes? Je croissantje met jam wordt afgepakt en dan 6,5 uur in dat lokaal met te weinig eten?

Dat gaat een keertje echt mis.

Ik vind dat de GGD/Gemeente A’dam hier een standpunt moet innemen.

Het afpakken van voedsel is kindermishandeling.

Het is – sinds de jaren ’50 – de meest voorkomende vorm van kindermishandeling.

Je kunt nog een onzinnig debat voeren over “vervangend voedsel” , pak maar een appel, in de keuken is droog bruin brood, maar dat ook waanzin want je krijgt dan te maken met allergische kinderen en religieuze kinderen dus scholen kunnen onmogelijk een hele kast met vervangend gezond/toegestaan voedsel aanleggen.

Kind kan beter die chocoladecroissant eten dan niks.

Ik denk dat de makkelijkste en goedkoopste oplossing is dat Jump-In een paragraaf toevoegt aan hun toch al extensieve marketing materialen en iets toevoegt in de zin van bovenstaande. We willen uiteraard dat iedereen altijd een gezonde lunch mee naar school neemt, maar als dat een keer niet lukt dan is het niet de bedoeling dat eten wordt afgepakt want dat is heel schadelijk voor de gezondheid, concentratieniveau etc. Het is tevens kindermishandeling.

Ik vroeg mij af of jullie iets met bovenstaande wilden doen. De willekeur van de scholen, wat wel is toegestaan en niet is waanzin. En de respons op overtredingen is echt geregeld het afpakken van voedsel. Ik vind het allemaal wat schandalig. De spookverhalen die ik heb gelezen en de gekte die ik (in mijn eigen omgeving, collega’s/vrienden) heb meegemaakt is nu al erg schrikken. Ik vrees dat dit alleen maar erger wordt tot het een keer echt goed mis gaat.

Groeten,

Bezorgde vader

Ik dacht... daar doen ze vast helemaal geen ene ruk mee.
Maar tot mijn allergrootste verbazing...

Beste Bezorgde Vader,

Via onze afdeling communicatie is uw email bij mij als programmamanager Jump-in terecht gekomen.

Wij staan volledig achter het principe dat scholen afspraken maken over wat wel en niet gegeten en gedronken wordt op school en stimuleren en begeleiden scholen hierbij als onderdeel van ons Jump-in programma. Maar voor de kant van het verhaal dat u schetst (afpakken van voedsel, geen eten) kunnen we nog meer aandacht hebben. Het is uiteraard niet de bedoeling dat leerlingen de schooldag door komen zonder eten.

Dank dan ook voor uw signaal en uw concrete suggestie hier in!

We besteden binnen Jump-in op verschillende manieren aandacht aan voldoende eten en voldoende voedingsstoffen (denk bijv aan het faciliteren van een noodontbijt en de aandacht voor het niet straffen of belonen met voedsel). Het afpakken van eten waardoor kinderen de hele dag zonder eten in de klas zitten past dan ook op geen enkele manier in ons programma.

Wij gaan een vergelijkbare alinea als u voorstelt opnemen in onze documenten en in de online toolkit. Daarnaast zal ik het punt ter sprake brengen bij onze adviseurs zodat zij er in contact met scholen extra waakzaam op kunnen zijn.

Als u nog vragen of suggesties heeft, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

<name withheld>

Programmamanager Jump-in
Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie
Team Jeugd

GGD Amsterdam

I. Shit. You. Not.

Croissants

Dag mevrouw <name withheld>

Dat is heel erg goed nieuws!

Ik heb het op mijn dochter’s vorige school meegemaakt met tal van klagende ouders en kinderen.
(Ik zat toen in de OR).

De schoolgidsen van scholen zeggen meestal alleen dingen als “geen prik, geen Liga koeken”, maar in de praktijk wordt wat
wel en niet is toegestaan vaak overgelaten aan de leerkrachten en die pakken echt eten af.

Ik vond dat onacceptabel en na wat denkwerk dacht ik aan jullie.

Heel erg blij met uw respons.

Groeten,

Bezorgde vader

Beste Bezorgde Vader,

Bedankt voor uw positieve reactie.
Wij streven juist naar heldere en eenduidige afspraken binnen een school. We gaan er mee aan de slag!

Met vriendelijke groet,

<name withheld>

Adviseur gezondheid & Leefstijl / Projectleider Jump-in
Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie
Team Jeugd

GGD Amsterdam

De score? 
FoodNazi 0 - SlimK1nd 1

Pong Score

Share