De Franse Media Is Gemeen En Stom Tegen De Islam (Met De “Feministen” Van Vileine)

, , Comments Off on De Franse Media Is Gemeen En Stom Tegen De Islam (Met De “Feministen” Van Vileine)

Ik bekijk eens per zoveel tijd het “website” van Vileine.

Ik kom daar – wekenlang – dezelfde artikelen tegen. De meiden van Vileine zijn voor hun content namelijk volledig afhankelijk van wat anderen schrijven. Dit is een bekend fenomeen. Media is slecht voor je hersens. Je kunt dit vrij gemakkelijk zien aan peuters die de Teletubbies kijken. Die domme peuters weten niet wat dansen is, ze weten niet wat zingen is, ze weten niet wat gras, een huis of de zon is, maar ze doen het klakkeloos na. Zet de Teletubbies aan en de peuters beginnen spontaan te “dansen” en te “zingen” (op z’n peuters red.). Bij Vileine zie je min of meer hetzelfde gebeuren. Na jaren (sinds 2008) de Facebook pagina’s van witte, entitled en privileged college girls uit de USA bekeken te hebben struint Vileine nu andere websites en blogs af en doet dan klakkeloos na wat men daar zoal leest. Zo krijgen we bijvoorbeeld een reuze leuk en origineel artikel over “dikke dijen”, en hoe “feministisch” de film Wonder Woman wel niet is. De meiden dames van Vileine vinden de USA helemaal te gek en dus vreten ze zich helemaal vol met US media frames. Als je eenmaal goed vol zit? Dan kun je niet veel anders doen dan die rotzooi uitkotsen. Het mag er dan niet meer uitzien als een broodje kroket als je het uitkotst… het is het natuurlijk gewoon wel.

Zelfs met al dat mimicking en mirroring komt Vileine nog content te kort.

Men recycled dus artikelen die men eerder gepubliceerd heeft, soms zelfs maanden geleden.

Dit is van februari 2017, maar stond vandaag op de “voorpagina”.

Dit is Sabrina Lameche, de zoveelste stiekeme Islamist van Vileine.

Sabrina Lameche (24) is net afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam ( Master European Studies). Ze is in Parijs opgegroeid en op haar negentiende naar Amsterdam verhuisd. Pas toen ze in Amsterdam ging studeren werd ze zich bewust van haar kleur en achtergrond. Haar interesse voor identiteitskwesties komt hier voor een belangrijk deel uit voort. Haar beeld van Amsterdam was progressief, ook omtrent de positie van de vrouw. Toch bleek dat beeld niet te kloppen, zo vond ze het bijvoorbeeld apart dat veel Nederlandse vrouwen thuisbleven om voor de kinderen te zorgen, dat was in Frankrijk wel anders.

Daar is een verklaring voor meiden dames. Tijdens de eerste wereldoorlog werd een heel groot deel van de mannelijke bevolking van Frankrijk afgeslacht. Dat betekende dat vrouwen moesten gaan werken. De emancipatie komt (daardoor red.) in Frankrijk veel eerder op gang dan in andere Europese landen. Doordat die emancipatie zoveel langer loopt zijn er in Frankrijk veel meer mogelijkheden qua betaalbare kinderopvang. Hier in Nederland bestaan die niet. Kinderopvang in Nederland betekent een groot televisiescherm, ontbijtkoek en limonade. De rest mogen de kinderen zelf uitzoeken. Daarnaast nemen vrouwen in Frankrijk veelal 1, of zelfs geen kind.

Moslim vrouwen hebben vaak veel meer kinderen dan witte cisgender heterosexuele vrouwen (overal, altijd, niet alleen in Frankrijk).

Die zitten dus altijd thuis als er kindjes zijn, maar daar wagen de feministen Islamisten van Vileine zich niet aan.

De “positie” van talloze Moslima’s in de progressieve, tolerante en diverse volkswijken van Amsterdam heeft Sabrina – gek genoeg – helemaal geen mening over.

Leest u even mee?

Vileine: Minifesto: de islam is niet anti-feministisch.

De titel is schrikbarend. De positie van vrouwen in Islamistische landen is een absolute nachtmerrie. Vrouwen tellen voor minder. De getuigenis van mannen in bijvoorbeeld een rechtbank weegt drie keer (3x) zo zwaar. Je mag meerdere vrouwen trouwen. Je mag met vrouwen trouwen vanaf een jaar of 12 (en vervolgens de vagina en anus van dat meisje langzaam veranderen in een Coentunnel). Je mag je vrouw slaan en zelfs vermoorden. Vrouwen mogen niet stemmen en als ze dat wel mogen, dan stemmen ze zoals manlief (of haar vader of broer) gebiedt. De landen kennen zogenaamde “religieuze politie”, مطوعون. en die waken ervoor dat iedereen zich wel Islamitisch genoeg gedraagt. Met name vrouwen worden gecontroleerd natuurlijk want mannen zijn vrij zichtbaar de baas. Je mag niks. Niet rijden, niet erven, niet bezitten, niet werken, veelal niet de deur open doen en niet naar buiten zonder mannelijke begeleiding. Straffen voor vrouwen? Ophanging, steniging, zwepen, verwijderen van je oog (ik verzin dit niet); het is te gruwelijk om op te noemen en dat dus zo’n 1300 jaar lang. Daarnaast zijn vrouwen veelvuldig het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en verkrachting. In veel landen is het gebruikelijk dat de verkrachte vrouw trouwt met haar verkrachter, want dan is alles okay voor Allah.

Ik kan zo doorgaan.

De vele leuke teksten in dat sprookjesboek uit de 7e eeuw, geschreven door die Profeet die niet kon lezen staan boordevol met de meest vreselijke “inzichten” in vrouwen en talloze leuke geboden en verboden. Vrouwen moeten voor allerlei gedragingen hartstikke gruwelijk dood en dat dient veelal te gebeuren door hun eigen familie. Als volkeren veroverd worden en met het zwaard bekeerd worden tot die leuke “feministische” Islam, wordt het vrouwenvolk tot slaaf gemaakt en gebruikt als genotsmiddelen voor die leuke, tolerante en progressieve Jihadi’s. Diezelfde profeet deed daarnaast een hele rits leuke uitspraken over vrouwen die wetten van God gelden en ook die zijn afschuwelijk onderdrukkend, discriminerend en mensonterend. Diezelfde profeet “trouwde” met z’n 9 jarige nichtje, maar wachtte – volgens uiterst betrouwbare overlevering door allerlei andere mensen die niet konden lezen – netjes tot haar 12e alvorens hij begon met haar vagina (en wellicht anus red.) te veranderen in een Coentunnel.

Dat is – volgens de feministen Islamisten van Vileine NIET ANTI-FEMINISTISCH.

Je moet echt heel veel fokking lijm snuiven om in die redenatie mee te gaan, je moet echt gillend gek aan het hallucineren zijn.

Schoollijm

Linda Sarsour heeft zelfs beweerd dat de Profeet Mohammed “the world’s first feminist” was.

Ze legde daarna uit dat ie tevens de eerste milieuactivist en social justice warrior was.

Linda Sarsour krijgt haar geld via organisaties die gelieerd zijn aan the Muslim Brotherhood, een soort sekte slash terreurorganisatie.

De feministen Islamisten van Vileine zitten volgens mij een beetje in haar hoek qua ideologie.

De “feministen” van Vileine hebben maar wat graag kritiek op dat Christendom (veelal slecht geschreven, maar wel terecht, want alle religie is absolute waanzin). Daarnaast heeft men helemaal graag kritiek op witte, cisgender, heterosexuele overlegpapa’s. Daar zijn de “feministen” van Vileine namelijk doods- en doodsbang van.

Kritiek op de Islam kan echter niet, want Vileine is een Islamistisch website.

Onbewust hebben we allemaal het idee dat het concept van feminisme geboren is in de westerse samenleving. Dit komt omdat de maatstaaf van wat feministisch is, bepaald wordt door onze westerse waarden. Na de aanslag op Charlie Hebdo vond er een verandering plaatsvond in de berichtgeving over de Islam door Franse media.

“Vond er een verandering plaatsvond”?

Dat begint meteen goed.

En het is geruststellend dat die fout niet gevonden is sinds februari 2017.

Hadjar? Moet ik helpen met taalcorrecties, meid mevrouw?

De groeiende islamofobie in de media begon met een gebeurtenis in een buitenwijk van Parijs, waarover buitenproportioneel werd bericht. Twee meisjes van Arabische afkomst gingen, zoals iedere andere dag, gesluierd naar school. Dit was geen enkel probleem totdat de directeur van de school bedacht dat hij de sluier tegenstrijdig vond met de waarden van de Franse Republiek. De twee meisjes werd gevraagd om hun hoofddoek af te doen en dat weigerden ze. In diverse media werd dit als bewijs dat de islam onverenigbaar is met de Franse waarden.

Heb je ook dit gelezen?

SlimK1nd: Diversity, Tolerance and “Barbarians” In Paris.

Ik denk dat dit soort incidenten en de vele aanslagen en gruwelijkheden in die leuke no go zones wellicht ook iets te maken hebben met al die Islamofobie afkeer van de Islam.

Nogmaals: de meiden dames van Vileine zijn Islamisten, dus we gaan lekker selectief met “feiten” om.

Na deze zaak vermenigvuldigden de documentaires en artikelen zich die de zogenaamde tegenstelling tussen de islam en het feminisme aan het licht brachten. De vrouw zou in de islamitische cultuur geobjectiveerd worden en inherent onderdanig zijn. Om dit te bewijzen, werden seculiere vrouwen van islamitische afkomst uitgenodigd om te getuigen dat de islam inderdaad onderdrukkend is. Daarnaast werden ook feministen van de oude garde uitgenodigd, die in het algemeen al zwaar tegen religie waren, maar daarnaast de Islam ook beschouwden als de ultieme onderdrukking van de vrouw.

Die “oude” feministen zijn heul anders dan de feministen Islamisten van Vileine.

Het is bizar om te bedenken wat twee gesluierde meisjes tegen wil en dank teweeg hebben gebracht. Het publieke debat over de situatie bracht een nieuwe vorm van segregatie op gang. De discussies over de positie van de vrouw en de islam hebben uiteindelijk bijvoorbeeld geleid tot het verbod van alle religieuze tekens in publieke instellingen. De hoofddoek werd er vaak als voorbeeld bijgeroepen wanneer er werd gesproken over dit verbod. Dat gaf het idee gaf dat deze maatregel niet zozeer gericht was op religieuze uitingen in het algemeen, maar vooral gericht was tegen de hoofddoek.

Een prima idee!

Je gaat gek genoeg naar school voor onderwijs.

Niet om je bezig te houden met een onzichtbaar wezen in de hemel.

De overheid betaalt dat onderwijs, snap je dat Sabrina?

Bovendien staat het je helemaal vrij om naar een Islamitische school te gaan.

Waarom doe je dat niet dan?

Na de aanslagen ontstonden er nieuwe vormen van media. Politici en bestaande media kregen namelijk het verwijt dat zij zich al jaren hadden bediend van stereotypes en generalisatie. Sinds de aanslagen geloven de Fransen geloven niet meer in de oude vormen van informeren noch in hun traditionele politieke leiders.

"Nieuwe vormen" van media?

Zoals wat? Lasers? Nanotechnologie?

De aanslagen hebben de houding van de media ten opzichte van de islam drastisch veranderd. Het was een schok voor veel Fransen dat burgers in staat waren zulke misdaden te plegen. Verschillende media realiseerden zich dat zij daarin een rol hadden gespeeld: door de Islam jarenlang te stereotyperen en deze te tonen als onverenigbaar met de Franse waarden, heeft een grote minderheid van Frankrijk zich buitengesloten gevoeld.

De media “heeft een rol gespeeld” in de aanslagen?

Volgens mij doen de daders het echt vooral voor Allah, engel mevrouw.

Ramadan-Bombathon-2017-total

Dit komt uit The Washington Post van 19 September 2016.

However, 28 percent took a more hard-line view of their faith and its relationship with the French state. The report noted that this group tended to be in favor of wearing the full-face niqab and of polygamy. Notably, its members appeared to be significantly younger than those in the other two groups — almost 50 percent were younger than 25 — and the study’s authors noted that this may be a generational effect. This group was described as “mostly young, low-skilled people with low levels of participation in the labour market” who lived on the outskirts of cities and used their conservative Islamic identity to “revolt” against mainstream French society.

Ja het staat er echt.

Maar liefst acht en twintig procent (28%) van de Moslims in Frankrijk willen nul komma fuck te maken hebben met democratie, de rechtstaat etc.

Je vindt min of meer dezelfde cijfers in alle Europese landen.

In de UK zijn die cijfers veel hoger, want daar lopen veel meer echte feministen Islamisten rond.

Sabrien? Brei jij er een eind aan?

Je vader roept. Je moet je moeder helpen met boodschappen doen en koken. Je broer loopt je wel even naar huis.

Nu Trump in Amerika verkozen is en Geert Wilders het goed doet in de peilingen, is het extra belangrijk om te kijken naar wat er het laatste jaar gebeurd is in Frankrijk. Politieke leiders zoals Trump zijn entertainende personages geworden, die in populariteit groeien naarmate ze meer schokkende dingen zeggen. Maar de situatie in Frankrijk laat zien dat stereotyperen van moslims juist tot die gevreesde verdeeldheid leidt.

Allemaal goed opgelet?

“Stereotyperen” leidt tot verdeeldheid.

Alle misdaad, verkrachting, aanslagen huilen om speciale behandeling, dat krankzinnige sprookjesboek vol haat en demagogie uit de 7e eeuw en het feit dat ongeveer een derde van alle Moslims geen ruk met democratie of een rechtstaat te maken willen hebben?

Dat leidt niet tot verdeeldheid.

Shaking No Emoticon

De titel van dit originele “artikel” was echt: “De Islam Is Niet Anti-Feministisch”.

Die titel blijkt, na het lezen van het hele stuk, nergens maar dan ook nergens op te slaan.

“Huilen, stampvoeten en gebrekkige Islamistische argumentatie” was een betere titel geweest.

Kijk je uit voor Islamofobie Sabrien?

Ik las dat je daar een hele hardnekkige uitslag van kunt krijgen.

Misschien kun je preventief wat EU creme smeren?

EU cream

 

Share