Centjes Verdienen Met God (En Het NRC)

, , 1 Comment

Ik wist het!

Ellen Deckwitz, bekend van haar Oikofobie?

… is een reli-gek!

Nod Yes Icon

NRC: Afwezigheid.

‘Wat doe je vanavond?”, vraagt mijn zus aan de telefoon en vervolgt zonder mijn antwoord af te wachten met: „Laten we naar de kerk gaan.” Ik kom uit een familie waar op mij en mijn zus na, niemand nog in God gelooft. Goed, doorgaans zijn ook wij overtuigd agnost, maar er zijn momenten waarop een van ons opeens een honger naar religie krijgt, zoals je plots kunt verlangen naar een liedje dat je eens grijs draaide.

Grijs draaide?

Ellen is geboren in 1982.

Tegen de tijd dat Ellen muziek “gaat draaien” is alle muziek digitaal.

Maar goed,  vergeet haar waardeloze muziek even.

Zij en ‘r zus zijn beslist geen date materiaal.

Internet Dating Scams

Ze zijn getrouwd met God.

En da’s een hele vreemde soort LAT relatie.

„Je bedoelt dat God en de mens langs elkaar heenleven? Zoals bij een latrelatie?”, probeer ik.

„Ja, precies”, giechelt mijn zus.

Giechelen in de kerk. Wat een vlotte meiden, niet?

We staren naar het altaar waarop een boeket verwelkte bloemen staat. Ik ben een beetje duizelig, weet niet wat ik van al dit gefilosofeer moet vinden. Dan bedenk ik me dat het niet gaat om vinden. Mijn gepeins gaat op in de dienst, een ouder deel van mij slaat aan als de priester psalm 22 voorleest: „Heer, houd U niet ver van mij.” Ik kijk omhoog. De steunberen van de kerk zijn bedekt met kleine gobelins van spinrag. Ik houd mijn zus’ hand handig steviger vast, voel de beperkte hartslag in onze beperkte vingers.

… resulterende in wederom een beperkte column.

Kunnen we even afrekenen, meneer Persgroep?

Ellen heeft weer wat "bah" gedaan op papier.

Share