But What About The Children?

, , Comments Off on But What About The Children?

Mijn lieftallige werkgever is zo vriendelijk geweest om mij een volle week extra vakantie te geven.

Ik kreeg gisteren mijn nieuwe workload en deadlines binnen en het wordt geweldig t/m ergens april 2018.

Ik begin echter pas ergens na volgende week dinsdag.

Dus bloggen met die hap.

De oplettende SlimK1nd lezer weet dat ik al geruime tijd goed aan het gallen ben over het jeugdbeleid van Nederland. Het is bar en boos gesteld met onze jeugd. Geprivatiseerde zorg, geprivatiseerd hoger onderwijs, de nationale studieschuld gaat richting de 20 miljard, weinig kansen op een vast contract en als je in de verkeerde postcode opgroeit kun je een eigen huis vergeten. Daarnaast is het niet bijzonder geweldig gesteld met onze planeet. De lucht is vervuild, je groente en fruit is giftig, je vlees en vis zit tjokvol antibiotica en groeihormonen. Mensen die werken met jeugd, zogenaamde Jeugdkruisvaarders, vinden het altijd absoluut vreselijk als je dergelijke feiten opdreunt. Men is namelijk bezig met een heilige missie en onwelgevallige feiten zoals bovenstaande werpen het verkeerde licht op die heilige missie.

Vanmorgen gaan we ons daarom bezighouden met allerlei geweldig nieuws wat duidelijk aantoont dat het geweldig goed gaat met de Nederlandse jeugd en dat dit – grotendeels – komt door de nimmer falende en immer integere inzet van precies die Jeugdkruisvaarders. Ik ga dat doen aan de hand van een aantal leuke berichten in de media, eind vorig jaar.

We beginnen met de Katholieke Kerk.

Pedophile

NU.nl: Meldpunt misbruik katholieke kerk krijgt 3.712 meldingen in Nederland.

De afgelopen jaren hebben zich 3.712 vermeende slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk gemeld bij het speciale meldpunt dat daarvoor werd opgericht in 2010.
Dit Meldpunt Misbruik RKK heft zich per 1 januari op. Uiteindelijk dienden van alle melders 2.062 mensen een officiële klacht in. 1.002 misbruikzaken werden gegrond verklaard.

In honderden niet-gegrond verklaarde gevallen was er bijvoorbeeld te weinig ondersteunend bewijs. In 941 gevallen is financiële compensatie toegekend. De kerk heeft hun ruim 28,5 miljoen euro aan smartengeld uitgekeerd. 65 slachtoffers die zeer ernstig zijn misbruikt, ontvingen het maximale bedrag van 100.000 euro.

Enige jaren geleden is er tevens een kabinetscommissie geweest die echt: Misbruik in de Jeugdzorg heet. Men heeft onderzoek gedaan naar de periode 1950-heden. Wat blijkt? Als jij onder een vorm van jeugd”zorg” valt is de kans dat je misbruikt wordt ongeveer drie (3) keer (x) zo groot als normaal. Duizenden en duizenden mensen hebben hun verhaal gedaan bij de commissie en ook daar kregen duizenden en duizenden mensen dikke schadevergoedingen.

Als je zoekt naar misbruik? Als je daar iets aan wilt doen? Het wilt voorkomen danwel genezen? Dan zul je dus religieuze instellingen moeten onderzoeken en jeugdinstellingen moeten onderzoeken. De Jeugdkruisvaarders van Nederland hebben duidelijk verzuimd dat te doen sinds fokking 1950. Da’s 70 jaar falend beleid.

De slachtoffers denken daar ongeveer hetzelfde over.

Psychische hulp
De meeste slachtoffers die zich de afgelopen jaren hebben gemeld, wilden geen psychische hulp. ”Veel mensen hebben geen vertrouwen meer in hulpverleners.” Bovendien hebben zij jarenlang gezwegen over wat hun is overkomen. Schaamte, ontkenning en angst kunnen hiervoor de basis zijn. ”Voor verder herstel is erkenning van groot belang”, aldus een woordvoerder van het meldpunt.

Psychologen noemen de slachtoffers een bijzondere groep. ”Het misbruik vond regelmatig plaats, over een langere periode en in het grootste geheim. De slachtoffers werden vaak niet geloofd door hun ouders. De macht van de dader plaatste hem boven elke verdenking. Zelfs in die gevallen waarin de ouders hun kind geloofden, bleven mensen vaak zwijgen uit angst of achting voor de kerk. Families hadden vaak nauwe banden met de pleger.”

Gelukkig is de kerk er fantastisch veel beter en geweldiger door geworden.

Zwarte bladzijde
De katholieke kerk heeft met het meldpunt over seksueel misbruik “de zwartste bladzijde uit de geschiedenis onder ogen willen zien”, aldus kardinaal Wim Eijk. De kerk heeft volgens hem niet steeds direct adequate antwoorden weten te geven op het probleem van seksueel misbruik. “We hebben hierin een leerproces doorgemaakt.”

“Als mens en gelovige heeft het seksueel misbruik van minderjarigen ons diep geraakt. Seksueel misbruik mag nergens en nooit voorkomen, en zeker niet in de kerk die immers de opdracht heeft het evangelie van Jezus Christus te verkondigen”, zei Eijk.

Precies.

Na een “leerproces” kwam men erachter dat Jezus geen kleine kinderen zou misbruiken.

Jezus is een kind geboren nadat een onzichtbaar wezen z’n moeder verkrachtte toen ze sliep en niet bij bewustzijn was.

Dus bravo, denk ik dan?

We gaan verder met de volgende club reli freaks, het Islamitische onderwijs.

Ook daar niets dan geweldig goed nieuws.

Parool: ‘Geen lijfstraffen meer bij koranlessen West’.

Oh, sinds wanneer “niet meer”?

Sinds gisteren?

Bij koranlessen in moskeeën in West krijgen kinderen geen lijfstraffen meer. Dat schrijven onderzoekers van het Verwey-Jonkerinstituut in een rapport over het pedagogisch klimaat bij moskee-onderwijs.

Yea, eerst dus wel “lijfstraffen” (dat noem je kindermishandeling en is strafrechtelijk vervolgbaar red.), maar nu dus “niet meer”.

Da’s geweldig.

Wat doen we met die kinderen die wel mishandeld werden, voordat de “lijfstraffen” stopten?

Wachten tot 2037 en dan een nieuwe kabinetscommissie?

Dan gaan we kijken naar Islamitisch onderwijs en de vele misstanden vanaf 1980-2037?

‘De moskeeën stonden een open en kindvriendelijke aanpak voor en kinderen slaan was, meer of minder recent, taboe verklaard,’ schrijft het Verwey-Jonkerinstituut.

Wel kunnen de moskeelessen moderner worden. Bijvoorbeeld op het gebied van pedagogische kwaliteit, een sterkere binding met de maatschappij en aandacht aan burgerschap. Nu zijn de lessen, die vooral in het weekend worden gegeven, nog vooral gefocust op koranrecitatie. Er wordt, zo stellen de onderzoekers, weinig verbinding gelegd met de leefwereld van de kinderen buiten de moskee.

Kinderen vertellen dat er een onzichtbaar wezen in de hemel is wat hun gedachten leest?

Yep, dat is kindermishandeling.

Kijk, die kinderen kunnen zichzelf er niet tegen verdedigen, ze zijn niet wilsbekwaam, ze zijn niet intellectueel stevig genoeg. Daarnaast krijgen ze geen keuze. Het is niet alsof die kids uit 20 religies en een handjevol filosofen mogen kiezen wat ze gaan geloven of niet. Het is 1 religie, 1 “God”, 1 geweldig boek vol haat, intolerantie en regressie. En dat wordt dan allemaal in je kop geramd door je ouders en je “gemeenschap”. Dit werkt precies hetzelfde voor Christenen.

Vingertoppen
Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het stadsdeel naar aanleiding van ‘zorgen over het pedagogisch klimaat’. Iets anders dan de signalen over lijfstraffen naar aanleiding waarvan VVD-raadslid Samira Bouchibti vragen stelde. ‘Die signalen gaan over docenten die slaan’, zei ze destijds.

‘Soms zelfs met een stok, op de vingertoppen. Oorvijgen, aan oren trekken; het is structureel en hoort kennelijk bij de manier waarop les wordt gegeven.’ Bouchibti riep het college op onderzoek te laten doen. Dat onderzoek kwam er niet. In West liep al een onderzoek, dat nu door het college met de raad is gedeeld.

Klinkt goed.

Laat mij raden, tot nu toe is er niemand, maar dan ook niemand vervolgd voor enige “lijfstraffen”?

Op niet Islamitische scholen komt geweld tevens geregeld voor. Je moet dan denken aan verbaal geweld, psychologisch geweld en zelfs fysiek geweld. Wij en tal van andere ouders die we kennen hebben de vreemdste dingen meegemaakt in het basisonderwijs. Er staan een hoop gekken voor de klas.

Wethouder Simone Kukenheim (jeugd) prijst in een begeleidende brief aan de gemeenteraad de openheid van de moskeeën. Een vervolgonderzoek staat niet in de planning. De gemeente biedt de moskeeën de mogelijkheid om bijvoorbeeld gebruik te maken van Ouder-Kindteams om de moskeelessen te verbeteren.

Opnieuw is er verlichte perfectie bereikt in Republiek Kukenheim.

We gaan naar de volgende club reli-freaks, opnieuw de Islam, maar ditmaal de Turkse staatsvariant.

TPO: Turks Ministerie Geloofszaken Diyanet: ‘Meisje van 9 mag je trouwen en bezwangeren’.

Dat klinkt geweldig goed en heel modern.

Net als de profeet, die volgens Linda Sarsour, de eerste “feminist” ter wereld was.

Wat prima was in de 7e eeuw, is uiteraard ook heden ten dage, reuze relevant.

Het statement verheerlijkt kindermishandeling en misbruik en het gebeurt dan ook geregeld dat meiden van afschuwelijk jong worden uitgehuwelijkt aan een oude lul.

Dit komt in Nederland gelukkig betrekkelijk weinig voor, maar in Islamitische landen natuurlijk voortdurend.

Hier in Nederland doen we niets aan de gevallen waar het voorkomt, sterker nog: we vinden kindbruiden allemaal prima.

En we houden (uiteraard) stijf onze bek dicht over de landen waar het wel gebeurt.

Dat noem je “diversiteit vieren”.

Enig grootschalig onderzoek naar misbruik binnen de Islam heeft nog niet plaatsgevonden, but give it time, dat komt vanzelf wel.

Mijn voorspelling is dat je daar exact dezelfde toestanden als binnen de Katholieke Kerk tegenkomt.

No God Sign

En dan tot slot: die kutkinderen moeten natuurlijk naar school en dat is hier in Amsterdam al jarenlang een drama van Bijbelse proporties.

Parool: Extra geld voor reiskosten van Amsterdamse leraren.

Het reiskostenbudget stijgt dit schooljaar van 400.000 naar 700.000 euro. Hiermee moeten 1257 leraren in Amsterdam – van basisschool tot middelbare school of speciaal onderwijs – extra reiskostenvergoeding krijgen boven op waar ze via hun cao recht op hebben.

Dat is hard nodig omdat het lerarentekort in de stad steeds nijpender wordt – in het basisonderwijs kampen scholen al een tijd met onvervulde vacatures, wat kan oplopen tot een tekort tot 400 fte in 2020. Daarbij komt dat woningen onbetaalbaar worden voor leraren en zij daarom kiezen voor wonen buiten de stad.

Ja het basisonderwijs is een drama.

Parkeerplekken
Naast het vergoeden van de reiskosten is ook gekeken naar parkeerplekken voor leraren. De beschikbare 2000 parkeervergunningen voor maatschappelijke functies mogen worden herverdeeld – al geven leraren desgevraagd aan nog geen oplossing te hebben voor hun parkeerproblemen.

Degene die hier het meeste last van hebben zijn de kinderen zelf. De huizen zijn te duur, de huren zijn onbetaalbaar. Al die arme kinderen hebben later een huis, een opleiding etc nodig. Daar moeten we ons echter niet druk om maken. Dat lost zich vanzelf op. Ze kunnen immers bij hun ouders blijven wonen, of hokken (met een rits vrienden/vriendinnen), ze kunnen zich dik in de schulden steken of vertrekken uit de stad.

Tot slot kun je de volgende vraag stellen:

Zou jij les willen geven op een basisschool in Amsterdam Noord, Nieuw-West, of de Bijlmer?

Schagen lijkt mij dan een stuk leuker.

Ik zou daar best willen wonen.

Ik bekijk net wat plaatjes?

Die Suzanne is gek!

no-parking

Share