Breaking News: Moslims In Nederland Hebben Waanzinnig Veel Vertrouwen In Politie!

, , Comments Off on Breaking News: Moslims In Nederland Hebben Waanzinnig Veel Vertrouwen In Politie!

 Ik kwam dit gisteren al tegen.

Kent u het Europese Agentschap voor Grondrechten?

Ik kende ze ook niet.

Vroeger hadden ze een andere naam:  Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA).

Ze doen waanzinnig belangrijk werk.

Dit agentschap verleent de instellingen van de Europese Unie en de lidstaten bijstand en expertise op het gebied van de grondrechten. Dit moet hen helpen om bij hun activiteiten de grondrechten volledig te eerbiedigen. Het agentschap is een voortzetting van het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat en is sinds 1 maart 2007 in de huidige vorm operationeel.

Ze hebben “onderzoek” gedaan onder wel 10 duizend hele mensen, verspreid over wel 15 hele landen.

geen-europa

NRC: Moslims in Nederland ervaren discriminatie meer dan elders in EU.

(En dat is zo vreemd, want Moslims zijn de meest inclusieve en tolerante mensen ooit).

Moslims in Nederland en Italië hebben minder vertrouwen in de politie dan moslims in dertien andere lidstaten van de Europese Unie. Ook noemen zij discriminatie een groter probleem. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek van het Europese Agentschap voor Grondrechten in Wenen (FRA), dat op 21 september wordt gepubliceerd.

Het “uitgebreide” karakter van dit “onderzoek” trek ik een beetje in twijfel.

Als je aan niet-Moslims in Italia en Nederland vraagt wat ze van politie vinden, krijg je dan hele positieve scores?

Bij dit onderzoek werden ruim 10.500 eerste- en tweedegeneratie moslims in vijftien landen van de Europese Unie gevraagd naar hun vertrouwen in de instituties van de rechtsstaat waarin ze wonen en naar hun percepties over discriminatie. Zij blijken over het algemeen meer vertrouwen te hebben in de politie, rechterlijke macht en het nationale parlement dan andere inwoners.

Zij rapporteren echter ook meer gevallen van discriminatie, die ze in de meeste gevallen niet aangeven. In de EU wonen 20 miljoen moslims – rond 4 procent van de totale populatie. De meeste ondervraagden zijn permanent ingezetenen in hun land, de anderen wonen er tijdelijk.

Even op een rijtje: Moslims hebben meer vertrouwen in het nationale parlement, de politie en de rechterlijke macht omdat ze overwegend geen Nederlandse media consumeren. Als ze dat wel zouden doen dan zouden ze weten dat het een absolute bende is bij politie, rechtbank, OM en in Den Haag. Daarnaast beweren diezelfde Moslims meer met discriminatie te maken te hebben, maar melden die discriminatie niet, dus er is geen bewijs van.

Indrukwekkend “onderzoek”.

Nod Yes Icon

Huidskleur

Volgens FRA-directeur Michael O’Flaherty, een Ierse mensenrechtenspecialist, toont het onderzoek „hoe lachwekkend de vaak gehoorde claim is dat moslims slecht geïntegreerd zouden zijn in de samenleving. Integendeel, ze vertrouwen democratische instellingen meer dan de meeste andere inwoners. Maar elk incident van discriminatie en hate crime bemoeilijkt hun integratie en maakt het voor hen moeilijker om werk te vinden.”

Elk incident van Islamitische terreur, intolerantie tegen homo’s of de zoveelste aanranding en/of verkrachting van een jong meisje door een Moslim doet (gek genoeg) helemaal niets met de “witte” bevolking van “Europa”. Daarnaast bewijst dit ene enkele “onderzoek” onder wel 10 duizend mensen in 15 landen tevens (plotseling) dat alle Moslims geweldig goed geïntegreerd zijn. Wat je zou moeten doen is aan deze groep Moslims de volgende vragen voorleggen:

1.) Moeten mensen die een spotprent maken van de Profeet worden gestraft?

2.) Zijn vrouwen gelijk aan mannen?

3.) Hoe denk je over homosexualiteit?

4.) Hoe denk je over Sharia?

5.) Wat moet er gebeuren met mensen die het geloof (Islam) verlaten?

Dergelijke onderzoeken zijn gedaan en worden gedaan en de uitkomsten zijn altijd, keer op keer weer, schrikbarend te noemen.

Het is geestig dat de Directeur van deze organisatie zichzelf een “Ierse” mensenrechtenspecialist noemt. In Ierland is abortus namelijk verboden en echtscheiding is een wereld van problemen. Dat komt allemaal door God en de Katholieke Kerk. Als LGBTQ persoon is het beslist niet prettig vertoeven in Ierland.

graphic-vertrouwen-moslimimmigranten

Het gemiddelde voor de EU, onder deze geweldige steekproef, ligt op een zes en een halfje, een krappe voldoende.

In Nederland schommelt dat tussen de 5.9 (Marokkanen) en 6,1 (Turken) en da’s nog steeds voldoende en scheelt slechts een paar tiende punt.

Als iemand mij zou vragen wat ik van politie vindt en ik zou dat moeten uitdrukken in een schoolcijfer?

Dan zou ik die gekken beslist geen 5.9 of 6,1 of 6.5 geven, maar een dikke onvoldoende, zeg een vier (4).

76 procent van de ondervraagden voelt zich sterk verbonden met het land waarin hij/ zij woont. Tegelijkertijd zegt 31 procent van de werkzoekende moslims dat zij het gevoel hebben afgelopen vijf jaar te zijn gediscrimineerd. 16 procent zegt in het afgelopen jaar door de politie te zijn aangehouden, waarbij ongeveer de helft denkt dat dit met huidskleur of kledij te maken had. Moslims uit Noord-Afrika en zuidelijk Afrika hebben meer last van discriminatie of hate crime dan geloofsgenoten uit Turkije, het Midden-Oosten of Azië.

Ze “voelen” en ze “hebben het gevoel” en ze “zeggen” en ze “denken”?

Dat klinkt als wetenschappelijk bewijs.

Daar kun je mee naar de rechtbank!

(Of het Europese Hof voor de Rechten van de Mens red.)

Nod Yes Icon

De resultaten verschillen van land tot land. Zo zegt 49 procent van de Noord-Afrikaanse moslims in Nederland dat ze in de afgelopen vijf jaar gediscrimineerd zijn. In Italië was dat 33 procent, in Spanje 20 procent. Ook zeggen moslims in Nederland dat discriminatie op grond van huidskleur relatief minder voorkomt (in 9 procent van de gevallen) dan discriminatie op grond van religie (30 procent) of etniciteit (42 procent).

Jeetje, 49% “zegt” in de afgelopen 5 jaar gediscrimineerd te zijn, maar deed daar helaas geen aangifte van, dus we zullen nooit weten of dit klopt.

Gelukkig niet op huidskleur, maar meer op “religie” en “etniciteit”.

En laten dat nu net de twee belangrijkste pilaren van identity politics zijn.

En wel sneu dat we daar van het NRC geen mooie grafiek van krijgen.

Ik vraag mij trouwens af waarom “witte” Europeanen dan zo weinig vertrouwen in Politie hebben?

Breaking News: Vertrouwen In Politie Keldert Dramatisch Onder “Witte” Europeanen

Share