Breaking News: Gematigd Keukentrapje Aangevallen Door Geradicaliseerde Truck (Met Enith Vlooswijk)

, , Comments Off on Breaking News: Gematigd Keukentrapje Aangevallen Door Geradicaliseerde Truck (Met Enith Vlooswijk)

Oh geweldig.

Kent u Enith Vlooswijk?

Enith is de Apparatchik in Chief bij de Volkskrant.

Ik kom van een wereld van nullen en enen. Ik heb diverse malen op dit blog mijn hartstochtelijke haat uitgesproken voor boerenmongolen die niets weten van cijfers, statistiek, socio demografie en probabiliteit.

Vandaag gaan we fact checken met #EnithSoWhite.

Leest even mee?

Keukentrapje

Volkskrant: Terrorisme bagatelliseren met de #keukentrap-vergelijking, hoe legitiem is dat?

Helemaal niet, Enith, en volgens mij weet iedereen dat.

De vergelijking is een propagandamiddel.

Wat is de claim?

De kans dat je sterft door van een keukentrap te vallen, is nog altijd groter dan dat een kogel van een terrorist je treft.’ Terrorismedeskundige Bibi van Ginkel zei het twee jaar geleden in Trouw. Inmiddels is dit argument een steen des aanstoots voor mensen die vinden dat anderen de impact van terrorisme bagatelliseren. Op Twitter gebruiken sommigen #keukentrap om hun onvrede te uiten over de linkse elite die ‘wegkijkt’ voor ‘het gevaar van de islam’. AD-columnist Özcan Akyol stelde deze zomer spottend voor ‘alle keukentrappen weg te donderen’ en historicus Ewout Klei schreef op het opinieblog Jalta over de ‘reductio ad keukentrap’.

Ik heb er zelf ook uitvoerig over geschreven, ziehier.

SK: Keukentrapje Artikelen.

Of het nou een geruststellende gedachte of een dooddoener is, laten we hier even in het midden. Wat wij willen weten: is de kans te sterven door een keukentrap werkelijk groter dan vermoord te worden door een terrorist?

Enith?

Ik heb een paar andere heule belangrijke vragen:

1. ) Hoe smaakt een rubberband?

2.) Hoeveel mensen stappen op de metro op station Strandvliet op zondag?

3.) Lopen mensen aan de andere kant van de wereld echt op hun kop?

Enith checkt als het ware de propaganda. Het maakt even niet uit hoe stupide en waanzinnig de bewering is. Enith is bezig met wetenschappelijk onderzoek. Peer review.

Europees niveau

Concentreren we ons alleen op Nederland, dan zijn we snel klaar. Het aantal doden door terrorisme is hier de afgelopen jaren nogal beperkt geweest

Concentreren we ons alleen op Nederland, dan zijn we snel klaar. Het aantal doden door terrorisme is hier de afgelopen jaren nogal beperkt geweest. We bekijken het daarom op Europees niveau. Sinds 2006 rapporteert Europol jaarlijks uitgebreid over terroristische aanslagen in Europa en de dodelijke slachtoffers die ze veroorzaken. Elk jaar gaat het om een paar honderd aanslagen, voor een belangrijk deel gepleegd door extremistische afscheidingsbewegingen, maar sinds een paar jaar ook in groeiende mate door jihadisten. Tussen 2006 en 2016 vielen er 400 doden.

Ok, dit is: Wegkijken 101, les 1.

Je moet niet kijken naar TERRORISME. Je moet wegkijken. Dus waar je mee begint is het overgrote deel van alle terroristische aanslagen buiten beschouwing te laten. Wat je bijvoorbeeld doet is je kijkt alleen naar het aantal terroristische aanslagen in je moeder’s achtertuin. In mijn geval is dat NUL (0), dus … terrorisme valt reuze mee.

“Voor een belangrijk deel gepleegd door extremistische afscheidingsbewegingen” is wegkijken, les 2. Je moet – als je het over Islamitisch terrorisme hebt – altijd de ETA, de IRA of de Molukkers noemen. Als je dat niet doet, dan ken je geen “nuance” (en ben je een racist red.) De ETA pleegt vrijwel geen aanslagen meer – zeer zeker niet sinds 2006 – dus Enith lult uit ‘r kut.

Gezien het totale aantal sterfgevallen in die periode (zo’n 55 miljoen) betreft dat een kans van ongeveer 7 op 1 miljoen. De eerste vijf jaar vielen er echter geen doden. Tellen we vanaf 2011, het jaar dat Anders Breivik 77 Noorse jongeren neerschoot, dan wordt de kans ongeveer 1 op de 100.000. Dat die doden niet netjes over Europa zijn verspreid – en de kans op dood door terrorisme dus niet overal gelijk is – negeren we even.

Dit is wegkijken, les 3: Je moet, moet, moet, moet, moet een manier verzinnen om Breivik te noemen. Hij is namelijk geen Moslim, dus met hem erbij kun je de cijfers nog meer “masseren”. In mijn vakgebied wordt het zo genoemd. Als je gaat sjoemelen met uitkomsten, dan ben je de cijfers aan het masseren. In accounting noem je het cooking the books.

Dan het gevaar van de keukentrap. Volgens Eurostat stierven in 2014 ruim 50.000 mensen na een valpartij – een aantal dat jaarlijks groeit. Hoe vaak dat kwam door een keukentrap, staat helaas niet in de rapportages. Het Centraal Bureau voor de Statistiek pakt dat beter aan en onderscheidt maar liefst twintig verschillende valongevallen: van struikelen en vallen met de ski’s tot vallen van vaste trappen en ladders.

He wat sneu.

We hebben dus geen cijfers over aantallen ongevallen met keukentrapjes.

Daarnaast is het wellicht aardig om hier op te merken dat keukentrapjes over het algemeen niemand kwaad doen. Ze staan daar maar een beetje in de kast, of in de schuur. Slechts een heel klein deel van alle keukentrapjes radicaliseert, veelal door uitsluiting, cultuurverschillen, schaamte en het niet weten te vinden van een stageplaats. Van dat kleine gedeelte keukentrapjes gaat slechts een miniem percentage over tot het plegen van aanslagen.

Uit de CBS-getallen blijkt in de eerste plaats dat Bibi van Ginkel beter het bed als voorbeeld had kunnen nemen, dan de keukentrap. Er vallen opmerkelijk veel slachtoffers als gevolg van een val uit bed. Verder zien we dat in 2016 vijftien Nederlanders stierven door een val van een ladder. Dat is ongeveer 0,01 procent van alle sterfgevallen, een percentage dat licht groeit sinds 1996.

Een ladder is iets heel anders dan een keukentrapje, maar dat maakt #EnithSoWhite natuurlijk niets uit.

We zijn ook ineens bezig met cijfers voor alleen Nederland en alleen 2016, maar ook dat maakt niet uit in deze wetenschappelijke waanzinnige steekproef.

Volgens de definities van het CBS is de keukentrap ook een soort ladder. Dat compliceert deze kansberekening nogal, want professionele schilders die van hun ladder kukelen, vallen dus in dezelfde categorie. Het Letsel Informatie Systeem, een database met alle letselgevallen van de spoedeisende diensten in Nederland, toont echter dat tien keer zoveel mensen gewond raken door trappen in en om het huis, als op het werk. Weinig van de 15 doden zullen dus professionals met verfladders zijn geweest.

Dit is puur giswerk, maar thanks Enith!

Betekent dit, dat de overige doden op conto van de keukentrap komen? En hoe zit het met de doden door die ‘niet gespecificeerde val’: is het mogelijk dat dit allemaal verborgen keukentrapdoden zijn? Peter Leenhouts, chirurg en hoofd van de spoedeisende hulp in het AMC, betwijfelt dit: hij behandelt zelden gewonden die van de keukentrap zijn gevallen. ‘Als mensen van een keukentrap vallen, komen ze misschien niet altijd bij de spoedeisende hulp terecht. Het letsel dat je daarmee oploopt is namelijk niet zo ernstig.’

“Misschien” en “niet altijd”?

Dat klinkt bijna als wetenschappelijk bewijs.

Daar kun je mee naar de rechtbank!

Ladders – de tweepoten die je tegen een muur aan zet – zijn dat wel. Vooral oudere mensen die een raam of goot willen reinigen, vallen er volgens Leenhouts nogal eens vanaf. ‘Mensen die in een soort opwelling denken, ik moet het even op hoogte doen en er dan vanaf vallen. Echt de onervaren ladderklimmers.’

Pieter? Hoe zit dat met “onervaren” slachtoffers van Islamitisch terrorisme?

Is het zo dat je minder kans maakt om gewond te raken of te overlijden als je al eens eerder een Islamitische terreuraanslag hebt meegemaakt?

Conclusie

Laten we aannemen dat een op de tien dodelijke ladders een keukentrap is. Dan is die verantwoordelijk voor een op de honderdduizend sterfgevallen. Dus als de Nederlandse situatie exemplarisch is voor de rest van Europa, is de kans op overlijden door een keukentrap ongeveer even groot als door een terrorist.

“Laten we aannemen”?

Dat klinkt helemaal goed. Het CBS heeft het idee dat een keukentrapje ook een soort ladder is en ze weten het eea over ongelukken met ladders en dan wat die vent van het AMC zei (wat nergens op sloeg) en dan de hersenspinsels van #EnithSoWhite en voila! Quod est demonstrandum.

Je weet dat je echt in Lalaland bent aangekomen als de ene apparatchik de propaganda van de andere apparatchik probeert te onderbouwen.

Gezien het gebrek aan betrouwbaar cijfermateriaal houden we een grote slag om de arm, maar het kan geen kwaad om voortaan toch maar de hashtag #bed te gebruiken.

We hebben dus geen – ik herhaal geen – “betrouwbaar cijfermateriaal” maar… we gaan toch wat domme dingen beweren.

Dokter, ik denk dat ik kanker heb.

Nou meneer SlimK1nd we hebben geen bloedonderzoek gedaan, of een longfoto gemaakt, of een biopsie gedaan, maar eh, ja ik denk het wel, het kan geen kwaad dat u dat denkt.

Gaan we terug naar planeet aarde, waar feiten een hele gekke rol spelen.

Ziehier.

jihad-aug-stats

Ja u leest het goed.

Meer dan 31 duizend aanslagen sinds 11 september 2001.

Allemaal door radicale Moslims.

We praten over honderden duizenden slachtoffers.

De landen Afghanistan, Somalia, Iraq, Syria, Libya, Pakistan, Sudan en Nigeria worden op dit moment compleet verwoest door radicaal Islamitisch terrorisme.

#EnithSoWhite is echter een professionele wegkijker dus mag ze dit soort cijfers niet tonen.

Anders wordt mevrouw Volkskrant heel boos en krijgt #EnithSoWhite geen koekje.

Hey #EnithSoWhite?

Heb je dit gezien?

keukentrapje-truck

Dit gematigde keukentrapje wordt dus aangevallen en neergemaaid door die geradicaliseerde truck.

En die geradicaliseerde truck heeft een (help!) … ladder?

Hoe vaak komt dat voor?

Als het niet met je twee handjes en tien vingers lukt, Enith, dan mag je deez gebruiken, goed?

Telraam

Share