Bijdragen aan een “sappig” publiek klimaat (door Prof. Dr. Beatrice de Graaf)

, , Comments Off on Bijdragen aan een “sappig” publiek klimaat (door Prof. Dr. Beatrice de Graaf)

Sappig!

Zondagochtend. Koffie. Vogels fluiten. Kind slaapt nog uren door.

Nieuwe column van Beatrice de Graaf.

En deze is echtsappig”.

Beatrice de Graaf: Bakerpraat en geteut in het NRC

De politiek is vloeibaar geworden. Is het u opgevallen? Dat Trump in zijn retorische capriolen voortdurend teruggrijpt op een specifieke beeldspraak, die de eigenaardigheid heeft overal op te duiken als je erop gaat letten: lichaamssappen. Ja, precies die ‘precious bodily fluids’, waar Dr. Strangelove het al over had, en die bedreigd werden door een door de Russen georkestreerde invasie van virussen, bacteriën en andere ziektekiemen.

Trump, de Russen, ziektekiemen, Dr. Strangelove en... lichaamssappen?

Ik heb de rest nog niet gelezen. Ik ga dit artikel per paragraaf bloggen, voor leuk effect, maar ik ga wel al gokken.

Beatrice de Graaf needs a date.

Die zit moederziel alleen thuis op de bank verzuchtend en verlangend zwart-wit films te kijken.

Strangelove Poster

SK Moviez: Dr. Strangelove

We krijgen dan een opsomming van vrees voor ziekten, sappen en wat andere wazige zaken. Zo heeft Nigel Farage ooit gezegd dat ie geen mensen met enge ziekten de UK binnen wilde laten (dit was tijdens een Ebola outbreak waar een Britse medicus besmet raakte) en President Ronald Reagan legde in de jaren ’80 (jawel die van die kernraketten en die Russen) mensen met HIV/AIDS een inreisverbod op.

Daarna gaan we op zoek naar meer exotische, irrationele, ongerelateerde en vooral historische angsten voor ziektes, sappen, en snot.

Ook in Nederland worden op gezette tijden geruchten over Ebola-dragers uit Afrika via de internet-tamtam opgeklopt. Een zo’n drager zou via wat snot, slijm of alleen al zijn adem het virus Nederland kunnen binnensmokkelen. Zoek GeenStijl of dat soort sites er maar op na. Bloed, sperma en speeksel, die doen het altijd goed. Ook roomwitte moeders vallen ten prooi aan een besmettelijke ziekte: de vaccinatie-angst, de vrees dat de overheid hun kinderen met inentingen expres onnodig ziek maakt.

GeenStijl of dat soort sites?
En roomwitte moeders en vaccinatie-angst?

(En de Russen en Dr. Strangelove en snot en lichaamssappen en Trump en Farage en ziektekiemen en Reagan red.)

Ziet u de duidelijke verbanden?

Ik ook niet.

Shaking No Emoticon

Ik denk verder dat “roomwit” en “dat soort sites” denigrerend en negatief bedoeld zijn.

Enige hygiëne in de omgang met lichaamssappen is natuurlijk niet ongezond, net zo min als wat terughoudendheid met de onbeschermde uitwisseling daarvan. Niet iedereen kan de lectuur van Feuchtgebiete (2008), de provocerende roman van de Duitse Charlotte Roche, op nuchtere maag verdragen.

Ehm...
Yea whatever.

(De oplettende lezer mag helemaal zelf uitzoeken wie Charlotte Roche is – prepare to be disappointed red.)

Maar er is met de voorbeelden hierboven iets meer aan de hand. Het zijn geen geruchten, bakerpraat of geteut op het schoolplein, het is keiharde politiek. Waar links en rechts-schema’s het laten afweten, slaat de morele metafoor van de lichaamssappen toe.

In dit geweldig inzichtelijke stuk vol duidelijk bewezen verbanden die we aan allerlei wetenschappelijke vergelijkingsmodellen kunnen onderwerpen is dat zonder meer waar: Hier… in dit stuk van Beatrice de Graaf slaat de metafoor van de lichaamsappen toe. En laten we wel wezen: het is een geweldige metafoor die echt nieuw inzicht verschaft en broodnodig maatschappelijk debat aanzwengelt. Het is met recht: keiharde politiek die hier ehm… beschreven? bedreven… wordt?

Do tell me more.

Wat nemen Amerikanen Obama en Hillary vooral kwalijk? Dat ze zich meer inspanden voor het bouwen van transgender-toiletten, dan voor het redden van banen in de Rust Belt. Waarvan kreeg Trump pas echt de koude rillingen? Van Hillary die naar de wc ging (dat Sanders dat ook deed, en dat zei, daar hoorde je Trump niet over). Van de Fox-reporter Megyn Kelly die hem te kritisch ondervroeg en van wie hij opmerkte: „She had blood coming out of her eyes. Blood coming out of her wherever”. En van een advocate die haar baby de borst gaf. Jakkes.

Really?
Dat nemen "Amerikanen" Obama en Hillary vooral kwalijk?

Waar Trump pas echt de koude rillingen van krijgt is de IRS, de belastingdienst.

Verder lult Trump vooral random waanzin.

Trump Zero Poster

Ik heb elders mijn zorgen omtrent de geestelijke gezondheid van Mw. de Graaf uiteengezet.

De situatie is echter veel ernstiger dan ik aanvankelijk dacht.

George Lakoff heeft die vloeibaarheidsmetafoor prachtig uitgelegd in zijn boek Moral Politics. Veel conservatieven, en vooral aanhangers van Trump, zien politiek als een uitvergroting van het traditionele gezinsmodel waarin de Vader de sterke Beschermer is (het Strict Father-model). Volgens dat model zijn vrouwelijke sappen vies en onrein. Het mannelijke zaad daarentegen moet zo goed mogelijk gekoesterd worden. De zuiverheid van de familie, de nakomelingen, het ‘ras’ staat op het spel, en moet koste wat kost beschermd worden tegen ziektekiemen die de stam van binnenuit verteren.

Correctie: Beatrice zit moederziel alleen op de bank,
 met een stapeltje boeken...
...oude zwart-wit films te kijken.

Dit gezinsmodel met die sterke vader zie je vooral veel in landen zoals de US waar 50% van alle huwelijken eindigt in echtscheiding?

Waar het aantal alleenstaande “huishoudens” alleen maar toeneemt?

Waar door geografie, conservatisme en economisme vaders bij scheiding geregeld geen contact hebben met hun nakomelingen?

Wat Prof. Dr. de Graaf beschrijft – na het doorbladeren van een (1) heul boek leest een beetje als Iran, of Pakistan.

En dan … (zucht)… gaat Beatrice off her meds. 

Ga er maar even voor zitten.

Die negatieve interpretatie kun je niet zonder meer verklaren door naar Trumps orthodoxe aanhang te wijzen.

Maar wel bijna verklaren?

Want het gekke is dat in veel religies die lichaamssappen juist staan voor leven en vruchtbaarheid.

Dat is inderdaad gek.
(Want God bestaat niet).

Godsdienstwetenschapper Gerrit Lange uit Marburg deed bijvoorbeeld onderzoek aan de rol van lichaamssappen in oud-Indische mythes. Daarin was de aarde, Prthvī, een koe, die met haar melk het planten- en dierenrijk tot wasdom liet komen. In islamitische overleveringen wordt de profeet Mohammed geloofd als iemand die zelf zijn eigen geit bleef melken, en hoog opgaf van de melk van kamelen. En christelijke theologen hielden hele verhandelingen over vruchtbaarheid, melk, en de moeder Gods.

Godsdienst is geen wetenschap. God bestaat niet.

Okay… dus Trump en Reagan en Hillary en de Russen en Dr. Strangelove en religie en de strikte vader en lichaamssappen en Geenstijl en snot en zaad en God en Mohammed en wasdom en….

Prthvi?

(Ze bedoelt waarschijnlijk Prithvi red.)

Prozac Pill Icon

Toch zit er ook een duistere kant aan de legendes en morele voorstellingen over het gezins- en familieleven in strikt patriarchale samenlevingen.

Zoals Iran, Saudi-Arabia, Kuwait, 
de Emiraten, Pakistan, Afghanistan, 
Tunesie, Algerije 
...of zeg... ehm... Marokko?

Daar moet de vrouw buiten het kamp blijven als ze ongesteld is. Ze is dan onrein.

Oh dat valt wel mee vinnik.
Ze wordt niet gestenigd?

Bijdragen aan een redelijk, edoch sappig, publiek klimaat.

Net als de migranten, de vluchtelingen of de buitenlanders die ziektekiemen mee naar binnensmokkelen. Of de joden, die volgens de völkische ideologie het ideaal van raszuiverheid bezoedelen. In die kruistocht tegen ‘islamitische’, ‘semitische’ of anderssoortige raciale of biologische besmetting lopen ridders van allerlei pluimage mee; van Amerikaanse ‘birthers’ tot Russische nazi-Skins.

Gelukt!

Phew… eindelijk… die vergelijking met de Nazi’s.

En wat die arme Moslims nu overkomt, al die vluchtelingen, al die diverse medelanders met een migratieachtergrond?

Da’s net als tijdens de Kruistochten, en net als tijdens de Holocaust.

Een beetje.

Ziet u de duidelijke, meetbare verbanden?

En ik geloof dat ik denk dat “pluimage” en “ridders” hier denigrerend en negatief bedoeld is.

FNN Logo

Een tip voor uw morele kieswijzer de komende tijd: kijk uit voor smetvrees. Wanneer biologie een substituut wordt voor inhoudelijke politieke discussies, en mensen tot ziektekiemen worden gereduceerd, zoek dan snel een andere partij of bondgenoot.

Yes, laten we allemaal “snel” op Prthvi stemmen!

Okay, gaan we LaLaLand verlaten en terug naar de aarde waar gekke dingen als feiten een belangrijke rol spelen.

Vraag 1:

Worden mensen in de Nederlandse politiek (of elders) tot ziektekiemen gereduceerd?

Door Wilders? GeenPeil? De Partij voor de Dieren?

Hitler Nein Poster

Vraag 2:

Is biologie…  op wat voor wijze dan ook, sinds de tweede wereldoorlog, ooit een “substituut’ geweest voor inhoudelijke politieke discussies?

Jan Dijkgraaf NOPE Poster

Wij wensen Prof. Dr. Beatrice de Graaf (en haar familie en vrienden) de aankomende periode veel sterkte.

Het is schrijnend om een wetenschapper zo te zien decompenseren.

SlimK1nd hoopt dat Mw. de Graaf snel de hulp krijgt die ze nodig heeft.

Het is fijn dat Beatrice mensen om zich heen heeft die haar kunnen opvangen en bijstaan.

Ik denk dat een date er voorlopig even niet in zit.

Laten we hopen dat de medicatie aanslaat.

Beatrice DOPE poster

Share