Banne Buiksloot: The Dead Zone

, , Comments Off on Banne Buiksloot: The Dead Zone

Dit is een absoluut geweldig artikel in het NRC van Bas Kok.

NRC: ‘Amsterdam kan best wat Banne-lieus gebruiken’.

Dit zijn mijn favoriete passages.

Het sociaal-darwinistische woonbeleid van Amsterdam.

In de rijke stadsdelen, zoals Zuid, Centrum, Oud-West en delen van Oost, zakt het percentage sociale huurwoningen onder de 25 procent. Sociale huurwoningen worden in die wijken grif verkocht. Tegelijkertijd wordt daar nauwelijks sociaal bijgebouwd, want „er is geen ruimte voor nieuwbouw”. Dan sluiten we onze ogen even voor het feit dat er op het marineterrein, de oostelijke eilanden en IJburg, de Houthavens en op de Zuidas duizenden woningen worden bijgebouwd. Daar zit verdacht weinig sociale huisvesting bij.

Precies.
Je wilt niet in de buurt wonen van al dat plebs.

In Noord daarentegen – waar de sociale woningpercentages in veel buurten nog tegen de 70 procent zitten – stuit het verkopen van de sociale voorraad op fel verzet. Woningcorporatie Eigen Haard hanteert momenteel zelfs een verkoopstop in een van de armste wijken van Noord. En warempel, bij het Waterlandplein en in de Bongerd, vlakbij het problematisch epicentrum de Banne, zijn nu de grootste sociale nieuwbouwprojecten van de stad in aanbouw. De grondprijs die de gemeente in achterstandswijken ontvangt is veel lager dan in Centrum en Zuid.

En dan komt het.

Snapt u? Hier zit ’m de kneep. Stiekem kan de stad best een paar Banne- lieus gebruiken. Buurten waar een overdosis sociale huur blijft bestaan, en waar je zonder morren extra sociale huur kunt bijbouwen. Alleen dán kun je in de rijke buurten luxe complexen blijven bouwen zonder dat de gemiddelde sociale voorraad van de stad als geheel onder de 35 procent zakt. En als iemand dan moeilijk doet, bouw je gewoon een excuusblok voor studenten of senioren – die verpesten het dure imago niet.

Correct

Share